Wanneer het leasecontract voor de auto van de zaak (tussentijds) wordt ontbonden, brengt de leasemaatschappij vaak een contractuele afkoopsom in rekening. Hoe kan deze aftrekbaar zijn van de fiscale inkomensbijtelling van de auto van de zaak?


Als werkgevers aan hun personeel een auto ter beschikking stellen, kiest men meestal voor een leaseauto. Het kost in de regel iets meer, maar het scheelt vaak een hoop gedoe. Een nadeel is wel dat bij ontbinding van het leasecontract vaak een afkoopsom betaald moet worden. De leasemaatschappij wil namelijk gecompenseerd worden voor het missen van de toekomstige inkomsten. Maar is een dergelijke afkoopsom ook aftrekbaar van de bijtelling?
 

FISCALE INKOMENSBIJTELLING PRIVÉGEBRUIK AUTO VAN DE ZAAK

Omdat een werknemer ook privé gebruik kan maken van de auto, is de bekende fiscale inkomensbijtelling van toepassing. Deze bedraagt voor auto’s die dit jaar op kenteken zijn gezet 22%, tenzij het een elektrische auto betreft. Dan bedraagt de bijtelling 16% tot een cataloguswaarde van € 35.000 en 22% over het meerdere. 

Tip: Moet een werknemer aan u een bijdrage betalen voor het privégebruik, dan is deze aftrekbaar van de bijtelling. Dat geldt soms ook voor een afkoopsom.

Onder voorwaarden aftrekbaar
Betaalt de werknemer vanwege de beëindiging van het leasecontract een afkoopsom? Dan is deze alleen onder voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling. Om te beginnen moet er schriftelijk zijn overeengekomen dat de werknemer bij beëindiging van het leasecontract voor de afkoopsom moet opdraaien en dat hij deze betaalt als vergoeding voor het privégebruik van de auto. De werknemer moet de afkoopsom bovendien aan u betalen en dus niet rechtstreeks aan de leasemaatschappij. Verder is bepaald dat de bijtelling vanwege de afkoopsom niet negatief kan worden.

Goede planning einde leasecontract is belangrijk
Omdat de bijtelling door betaling van de afkoopsom niet negatief kan worden, is het van belang de beëindiging van het leasecontract zo mogelijk te plannen. Het is namelijk voor de werknemer voordelig als hij de afkoopsom voor een zo groot mogelijk deel in aftrek kan brengen. 

Tip:  Omdat de bijtelling in een jaar per maand oploopt, is de totale bijtelling aan het eind van het jaar het grootst. Dit betekent dat de afkoopsom voor een groter deel of wellicht geheel met de bijtelling kan worden verrekend, naarmate het leasecontract later in het jaar wordt ontbonden.
 

WAT LEVERT DIT OP?

Stel dat uw werknemer over een leaseauto beschikt met een cataloguswaarde van € 40.000 en een bijtelling van 22%, oftewel: € 8.800. Bedraagt de afkoopsom van het leasecontract bijv. € 4.400, dan kan deze pas na een half jaar volledig met de bijtelling worden verrekend. Een leasecontract zal veelal worden ontbonden wanneer de werknemer bij een andere werkgever aan de slag gaat. Vertrekt de werknemer bijv. in februari, dan kan het leasecontract het beste nog in december van het voorafgaande jaar worden ontbonden. De hele afkoopsom kan dan worden verrekend met de bijtelling, terwijl op 1 februari slechts 1/12 x € 8.800 = € 733 kan worden verrekend. Uw werknemer kan dan tot 1 februari beter zelf een auto huren of kiezen voor alternatief vervoer. Bij een belastingtarief van 40%, scheelt hem dit namelijk € 4.400 -/- € 733 = € 3.667 x 40% = € 1.467 netto.

Afhankelijk van de individuele situatie
Het hiervoor genoemde is uiteraard slechts een voorbeeld, dus houd er rekening mee dat individuele situaties onderling sterk kunnen verschillen. Zo is de hoogte van een afkoopsom met name afhankelijk van de resterende looptijd, maar ook van de courantheid van de betreffende leaseauto.

 

Als de werknemer een contractuele afkoopsom moet betalen aan de leasemaatschappij bij beëindiging van het leasecontract voor zijn auto, regel en bewaak dan dat u de daarvoor geldende eisen in acht neemt. Alleen dan kan hij de afkoopsom in mindering brengen op de fiscale inkomensbijtelling.  Omdat de bijtelling in een jaar per maand oploopt, is de totale bijtelling aan het einde van het jaar het grootst. De afkoopsom kan dus voor een groter deel of wellicht geheel met de bijtelling worden verrekend, naarmate het leasecontract later in het jaar wordt ontbonden.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Auto 2.jpg
15/07/2024
Naheffing mrb bij schorsing en OVR-tarief of vrijstelling?

Als u uw auto langere tijd niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. Kan dit een naheffing motorrijtuigenbelasting opleveren als het een auto betreft waarvoor u gebruikmaakt van de overgangsregeling oldtimers (OVR) of een vrijgestelde auto en u de auto tóch gebruikt?

Terugvragen.jpg
15/07/2024
Hebben schenkingen ‘vrij van recht’ invloed op box 3?

Bij een schenking is door de ontvanger ervan schenkbelasting verschuldigd. Bij een schenking ‘vrij van recht’ spreken schenker en ontvanger af dat de schenker deze belasting voor zijn rekening neemt. Welke effecten kan dit hebben op het vermogen en dus de verschuldigde belasting in box 3?

Zomer.jpg
15/07/2024
De zomer inluiden met uw personeel

Met de vakantie in zicht en de zon in aantocht organiseren veel werkgevers voor hun personeel een bedrijfsuitje of gezellige bijeenkomst op kantoor. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor binnen de werkkostenregeling dit jaar?