Belangrijk voor uw recht als ondernemer op enkele fiscale faciliteiten is dat u aan het urencriterium voldoet. Is een achteraf opgestelde urenstaat acceptabel? Wat speelde hierover bij de rechter en wat heeft deze hierover beslist?  

1.225 uren
Voor bepaalde fiscale faciliteiten moet u minstens 1.225 uren per jaar in uw bedrijf actief zijn. Ook moet u minstens de helft van uw gewerkte uren in uw bedrijf hebben gewerkt, tenzij u starter bent. U kunt dat bewijzen aan de hand van een urenstaat. Is het acceptabel als deze achteraf blijkt te zijn opgemaakt?  
 

URENSTAAT ONVOLDOENDE BEWIJS VOLGENS BELASTINGINSPECTEUR

De hiervoor genoemde vraag speelde onlangs in een rechtszaak, die een schoonheidsspecialiste voor de belastingrechter voerde. De belastinginspecteur was nl. van mening dat haar achteraf opgestelde urenstaat onvoldoende bewijs vormde.  
 

WAT VOND DE RECHTER HIERVAN?

De rechter stelde dat een achteraf opgestelde urenstaat weliswaar minder krachtig is als bewijs, maar toch voldoende kan zijn. In deze zaak bleek dat het geval, omdat de volgens de urenstaat verrichte werkzaamheden voldoende waren gespecificeerd en ook bleken uit de overgelegde stukken, zoals de gevolgde trainingen.  

De rechtbank vond ook dat niet alle afzonderlijke uren volledig uit de administratie hoeven te blijken en ook hoeft er niet voor alle uren aanvullend bewijs geleverd te worden.  
 

U staat fiscaal sterk als u uw urenstaat dagelijks kunt bijhouden. Lukt dit niet, dan kan een achteraf opgestelde urenstaat toch voldoende zijn, mits deze voldoende is gespecificeerd en onderbouwd, heeft de belastingrechter nu beslist. 

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Vergoeding.jpg
08/05/2024
Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Terugvragen.jpg
07/05/2024
Let op bij terugvragen btw van niet-betalende debiteur

Heeft u debiteuren die hun facturen niet (geheel) betalen? U kunt dan, onder voorwaarden, de btw op deze facturen misschien (deels) terugvragen.

Auto.jpg
02/05/2024
Voorjaarsnota: tal van gevolgen voor de automobilist

De onlangs verschenen Voorjaarsnota heeft heel wat gevolgen voor de automobilist, zowel voor personenauto’s als bestelauto’s, elektrisch of niet-elektrisch. Wat zijn de plannen?