Wanneer u en uw partner beiden in uw onderneming werken en dezelfde auto van de zaak gebruiken, kan de fiscale inkomensbijtelling voor privégebruik tussen u beiden worden verdeeld. Hoe geeft dit een mooi belastingvoordeel?

Samen in de onderneming werken
Veel partners werken samen binnen een eigen onderneming, bijvoorbeeld beiden als ondernemer in een man-vrouwfirma. Dat is niet altijd het geval. Uw partner kan ook in loondienst voor uw onderneming werken of een belaste arbeidsbeloning ontvangen.
 

WAT MET DE AUTO VAN DE ZAAK?

Ondernemer met partner in loondienst
Stel, u werkt als ondernemer binnen uw eenmanszaak. De winst wordt volledig aan u toegerekend. Uw partner ontvangt voor zijn werkzaamheden een salaris. Doordat alleen u over de benodigde diploma’s beschikt, zijn de werkzaamheden van uw partner, zoals dat fiscaal heet, ‘slechts’ ondersteunend van aard. Hierdoor kan hij geen aanspraak maken op de ondernemersfaciliteiten en hij is dan ook geen partner in uw onderneming. U gebruikt samen zowel zakelijk als privé een auto van de zaak. Hiervoor wordt een correctie op uw bedrijfsresultaat berekend. Deze bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak kost u een flinke hap belasting. Hoe pakt u dit slimmer aan?

Fiscale inkomensbijtelling toerekenen aan partner
U zou een deel van de bijtelling kunnen toerekenen aan uw partner. Hij gebruikt de auto van de zaak immers niet alleen voor het uitoefenen van zijn werkzaamheden, maar rijdt ook privé in deze auto. Als werknemer kan hij hiervoor een bijtelling voor zijn rekening nemen. De verdeling van de bijtelling kan helaas niet als er meewerkaftrek geclaimd wordt.

Belastingtariefvoordeel
Het fiscale voordeel dat hiermee kan worden bereikt, ontstaat doordat u als ondernemer meer inkomen heeft dan uw partner. De bijtelling op zijn inkomen is daardoor een stuk minder kostbaar dan de correctie op uw bedrijfsresultaat. U maakt zodoende gebruik van de progressie in de inkomstenbelastingtarieven van het belastingstelsel.
 

PRAKTIJKVOORBEELD

Stel, u runt een IT-winkel en behaalt daarmee een jaarresultaat van € 110.000. Uw vrouw staat bij uw zaak op de loonlijst met een jaarsalaris van € 15.000. U gebruikt de auto van de zaak samen zowel zakelijk als privé. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 80.000 en een bijtellingspercentage van 22%.

Fiscale inkomensbijtelling bij u als ondernemer
Als de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak volledig aan u als ondernemer wordt toegerekend, dan verhoogt dit uw jaarresultaat met € 80.000 x 22% = € 17.600. Uitgaande van een belastingtarief van 49,50% en een MKB-winstvrijstelling van 14% kost dit u netto € 7.492.

Bijtelling verdelen
Als uw partner de auto voor 50% van de tijd gebruikt, dan zou zij ook 50% van de bijtelling voor haar rekening kunnen nemen. Op haar salaris betekent dit een bijtelling van € 8.800. Dit kost op jaarbasis ongeveer € 1.400 extra aan loon-/inkomstenbelasting. Aan de andere kant wordt uw bijtelling juist lager, hetgeen € 3.746 bespaart. Per saldo dus een mooi voordeel van € 2.346.

Hoe kan het nog interessanter worden?
Heeft u kinderen in de leeftijd tot 12 jaar en werkt u beiden? In dat geval kan de minstverdienende partner aanspraak maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (ICK). Met een beetje rekenwerk en goed uitkienen, kunt u ervoor zorgen dat het salaris van uw partner (inclusief een deel van de bijtelling) nagenoeg onbelast blijft. Zorg er dus voor dat zij niet te veel, maar ook zeker niet te weinig verdient.

 

De verdeling van de fiscale inkomensbijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak tussen u beiden moet wel aansluiten bij de werkelijkheid. U kunt de bijtelling dus niet deels toerekenen aan uw partner als deze nooit in de auto van de zaak rijdt. Gebruik een redelijke inschatting van het feitelijke gebruik als uitgangspunt voor de verdeling

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina