Om in aanmerking te komen voor een aantal fiscaal interessante ondernemersfaciliteiten, moet u voldoen aan het zogenaamde ‘urencriterium’. Wat moet u hiervoor regelen en bewaken? 
 

Waarom is de urenregistratie fiscaal belangrijk? 

Als ondernemer in de inkomstenbelasting heeft u in beginsel recht op een aantal fiscale faciliteiten. Voor de meeste ervan geldt het zogenaamde ‘urencriterium’. Dit betekent dat u minstens 1.225 uren per jaar in uw onderneming actief moet zijn. Ook moet u minstens de helft van uw werkzame uren besteden aan uw onderneming. Deze laatste eis geldt alleen niet voor starters. U moet desgevraagd aannemelijk kunnen maken dat u minstens 1.225 uren in uw onderneming werkt. Dat kan met een urenregistratie, waarin u aangeeft wat u voor uw bedrijf gedaan heeft en hoeveel tijd hiermee gemoeid was. Dat een dergelijke urenregistratie geen wassen neus is, bleek onlangs voor Hof Amsterdam.  

Fiscus niet akkoord met urenoverzicht
Een starter in de reclamebranche had in zijn aangifte de zelfstandigen- en startersaftrek geclaimd. De inspecteur had verzocht om aanvullend bewijs. Hij had hierop een urenoverzicht verstrekt, waaruit bleek dat hij voor zijn bedrijf 1.615 uur werkzaam was geweest, maar de inspecteur ging hiermee niet akkoord.  

Onvoldoende aannemelijk gemaakt
De rechtbank, en in hoger beroep het Hof, waren van mening dat hij onvoldoende aannemelijk had gemaakt dat hij minstens 1.225 uren in zijn bedrijf had gewerkt. Zo bleek de urenstaat globaal en niet gespecificeerd te zijn. En hij zou in sommige weken meer dan 80 uur in het bedrijf hebben gewerkt, terwijl hij naast zijn eigen bedrijf in het betreffende jaar ook nog eens 1.422 uur bij 2 werkgevers in loondienst was. De zelfstandigen- en startersaftrek zijn volgens de rechters dan ook terecht geschrapt.  
 

Wat is hier dus belangrijk? 

De uitspraak maakt maar weer eens duidelijk dat het urencriterium geen wassen neus is en betekent dat u aannemelijk moet kunnen maken dat u minstens 1.225 uren in uw bedrijf actief was. Bent u geen starter, dan moet u ook kunnen aantonen dat u minstens de helft van uw werkzame uren in uw onderneming werkte.  

U bent starter als  

  • u de afgelopen 5 jaar niet elk jaar ondernemer was en  

  • als u in deze periode maximaal 2x de zelfstandigenaftrek heeft toegepast.  

Zorg dus voor een fatsoenlijke onderbouwing van het gewerkte aantal uren en specificeer uw activiteiten zo goed mogelijk. Geef zo mogelijk per dag aan wat u gedaan heeft, zoals website bijgewerkt, klant x bezocht, offerte klant y gemaakt en hoeveel uren dit per klus in beslag nam. Bij twijfels staat u dan veel sterker. 

Wat is dus belangrijk om te regelen en te bewaken?
Vul uw urenstaat niet achteraf in. Dit is voor u veel moeilijker te achterhalen en bovendien roept het eerder vragen op bij de fiscus. Ook is het niet aannemelijk als u iedere dag bijv. standaard 1 uur noteert voor uw administratie. De fiscus weet net zo goed als u dat u hier de ene dag meer tijd kwijt mee bent dan de andere. Hetzelfde geldt voor schoonmaken, vakliteratuur bijhouden, enz., regelmatig terugkerende klussen. Houd er rekening mee dat u, vooral bij een geringe omzet in relatie tot het aantal gewerkte uren, vragen krijgt. 

Bewaak en regel een solide urenverantwoording (vooral als een geringe omzet speelt in verhouding tot het aantal gewerkte uren). Specificeer per dag wat u gedaan heeft en hoeveel tijdsbesteding dit heeft gevergd. Hiermee heeft u sterk bewijs. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina