Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen.
 

Vormen van schenking

Van een schenking in 2023 is onder andere sprake als bijvoorbeeld uw ouders in 2023 een geldbedrag (schenking in contanten) aan u hebben gegeven. Normaal gesproken zal dit bedrag door uw ouders aan u zijn uitbetaald door een overboeking op uw bankrekening onder vermelding van ‘schenking’. Mogelijk is er ook een schenkingsakte opgemaakt.

Een bijzondere vorm van een schenking in contanten is de schenking waarbij het in 2023 geschonken bedrag bestemd is voor uw (toekomstige) eigen woning.

Een andere schenkingsvorm is een schenking onder schuldigerkenning (schenking op papier). In dat geval hebt u (via een notariële akte) in 2023 een schenking gekregen, waarbij het geschonken bedrag echter niet door de schenker (bijvoorbeeld uw ouders) aan u is uitbetaald. Hierdoor heeft de schenker een schuld aan u. Over deze schenking op papier moet de schenker jaarlijks 6% rente aan u betalen.
 

Aangifte schenkbelasting

U moet aangifte schenkbelasting 2023 doen als u in 2023 schenkingen van uw ouders hebt ontvangen, die in totaal hoger zijn dan € 6.035. Betreft het schenkingen die u niet van uw ouders maar van een derde hebt ontvangen, dan moet u aangifte doen als de schenkingen van deze derde in totaal hoger zijn dan € 2.418.

U moet ook aangifte schenkbelasting doen als u in 2023 een schenking bestemd voor de eigen woning hebt ontvangen. Ook wanneer het in 2023 geschonken bedrag lager is dan € 6.035. In de aangifte moet u dan aangeven dat u een beroep doet op de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Vragen

Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen en u vragen hebt over de aangifte schenkbelasting 2023, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij ESJ.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

btw.jpg
18/04/2024
Voorgestelde btw-herziening vanaf 2026 op kostbare diensten onroerende zaken

Het kabinet wil vanaf 2026 een btw-herzieningsregeling introduceren voor kostbare diensten met betrekking tot onroerende zaken. Door nu al op dit voorstel te anticiperen, kunt u misschien btw besparen.

Box 3.jpg
17/04/2024
Voorkom onnodige belastingrente

Wijzig vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 bij box 3 vermogen.

Fiets.jpg
08/04/2024
Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?