Binnen de werkkostenregeling is er een gerichte vrijstelling voor zogenaamde ‘arbovoorzieningen’. Wat is hierover beslist? Wat is raadzaam om goed te regelen? Wat moet u nu doen? 

Binnen de werkkostenregeling bestaat een gerichte vrijstelling voor zogenaamde ‘arbovoorzieningen’. Omdat er sprake is van een gerichte vrijstelling, komt de waarde van de voorziening niet ten laste van de vrije ruimte. Bij het toepassen van de gerichte vrijstelling moet u opletten. Wat speelt hier?  
 

WAT SPEELDE BIJ DE RECHTER OVER GEZONDE MENU’S VOOR WERKNEMERS?

X BV, gespecialiseerd in de ontwikkeling en de verkoop van kiemgroenten, heeft ruim 200 werknemers in dienst. Zij krijgen in 2017 en 2018 dagelijks gratis lunches in het bedrijfsrestaurant, die zijn afgestemd met een diëtiste. De lunches bevatten een minimum hoeveelheid groenten en geen toevoegingen, zoals zout, suiker en E-nummers. X BV heeft een beleidsverklaring gezonde voeding en daarin staat dat gezonde voeding een cruciaal onderdeel is van haar arbobeleid. De werkgever heeft de maaltijden ten laste van de vrije ruimte in de WKR gebracht en in bezwaar tegen de aangifte het standpunt ingenomen dat de maaltijden gericht zijn vrijgesteld als arbovoorziening. Zij stelt dat hiermee wordt voldaan aan de arboverplichting om gezondheidsrisico’s te beperken.  

Vrijgesteld
Verder is nog belangrijk dat met ingang van 2022 de tekst van de gerichte vrijstelling is aangepast. Met de wijziging is verduidelijkt dat alleen verplichte arbovoorzieningen gericht zijn vrijgesteld. Uit de toelichting bij de verduidelijking volgt dat het generiek vergoeden of verstrekken van algemene gezondheidschecks of het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van gezonde maaltijden, een fiets, sportieve activiteiten, etc. niet vallen onder de gerichte vrijstelling.  

Rechtbank Den Haag oordeelt dat een gezonde lunch niet valt onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen. De Arbowet ziet immers alleen op verplichtingen die samenhangen met veiligheid en gezondheid bij de arbeid. Dit geldt ook voor eigen arbobeleid. Een maaltijd ziet op de gezondheid van de werknemer in het algemeen en valt dan ook niet onder de verplichtingen op grond van de Arbowet. Daarnaast kent de loonheffing een aparte bepaling over het waarderen van een door de werkgever verstrekte lunch. Specifieke bepalingen gaan in de theorie voor algemene maatregelen (de arbovrijstelling).  

Advies aan Hoge Raad
De advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad om de gezonde lunches wel onder de gerichte vrijstelling te laten vallen. Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. De verstrekking van gezonde lunchmaaltijden kan hier een onderdeel van zijn. Het wachten is op een uitspraak van de Hoge Raad.  
 

WAT IS NU RAADZAAM?  

Als u (gezonde) lunches gratis aanbiedt aan uw medewerkers, dan moet u € 3,55 (2023) bij het loon tellen. Dit loon mag u aanwijzen voor de werkkostenregeling (WKR). Het bedrag komt dan ten laste van de vrije ruimte. Als de Hoge Raad beslist dat de gezonde maaltijd onder de gerichte arbovrijstelling valt, dan komt de waarde niet ten laste van de werkkostenregeling. U kunt pro forma bezwaar maken tegen de inhouding van loonheffing en de Belastingdienst vragen het bezwaar aan te houden tot na de uitspraak van de Hoge Raad. Zo’n bezwaar wordt echter niet als heel kansrijk gezien. Overleg dit eerst met uw adviseur. 
 

In afwachting van de definitieve uitspraak van de Hoge Raad is het raadzaam dat u gratis gezonde lunches tot het loon (€ 3,55 in 2023) telt en dit loon aanwijst voor de werkkostenregeling (WKR). 

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Zonnepanelen_thumb.jpg
16/02/2024
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.

Aangifte.jpg
16/02/2024
Doe tijdig aangifte schenkbelasting 2023

Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen.

Duurzaam_subsidie_thumb.jpg
13/02/2024
Investeringssubsidie duurzame energie 2024

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is ook voor 2024 weer aangepast. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2024 veranderd.