Het kabinet heeft onlangs besloten om de afbouw van de salderingsregeling opnieuw op te schuiven. Als eigenaar van zonnepanelen kunt u dus nog 2 jaar extra genieten van volledige saldering. De afbouwregeling gaat nu in op 1 januari 2025. Hoe werkt dat? Wat is goed om te weten en te doen? 
 

Actuele salderingsregeling 

Opgewekte stroom verrekenen
Onder de huidige salderingsregeling mogen eigenaren van zonnepanelen de opgewekte stroom die overdag aan het net wordt teruggeleverd, verrekenen met de stroom die ’s avonds of op een bewolkte dag van het net wordt afgenomen. Dit heet salderen. Anders gezegd: u betaalt alleen belasting over het deel dat u na teruglevering van het net heeft afgenomen. Het gaat hier om energiebelasting, opslag duurzame energie en de btw. Verreweg het grootste deel van de energiekosten bestaat uit belastingen. Vandaar dat de salderingsregeling zo belangrijk is voor de terugverdientijd van zonnepanelen.  

Praktijkvoorbeeld 2022
De afname van het net bedraagt 3.500 kWh. De teruglevering van met zonnepanelen zelf opgewekte energie aan het net bedraagt 2.000 kWh. Na saldering betaalt u dan belastingen over 1.500 kWh. 
 

Afbouw salderingsregeling 

Zodra de regeling wordt afgebouwd, kunt u minder salderen en krijgt u simpel gezegd minder voor de opgewekte stroom die u teruglevert aan het net. Stroom die u afneemt van het net, kost dan meer dan de teruglevering aan opbrengst geeft. Daarnaast betaalt u nog wel het volle tarief voor de stroom die u ’s avonds of op een bewolkte dag van het net krijgt. De minister heeft TNO de opdracht gegeven om een doorrekening te maken.  

Afbouw
Uit de brief van de minister blijkt dat afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen er vooralsnog als volgt uitziet.  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Te salderen % oorspronkelijk voorstel  100 91 82 73 64 55 46 37 28 0
Te salderen % 2 jaar uitstel  100 100 100 64 64 55 46 37 28 0
 


Welke mogelijke oplossingen benutten? 

Zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd, is het minder interessant om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net. Anders gezegd: het is van belang om de eigen opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Hierna bespreken we 2 mogelijke oplossingen.  

  1. Eigen accuopslag als oplossing
    De eerste oplossing is een eigen accuopslag. Nadeel is dat deze accu’s op dit moment nog erg kostbaar zijn.  

  1. Via elektrische auto
    Een andere optie is een elektrische auto die voorzien is van V2H-technologie (Vehicle to Home). Overdag laadt de auto op met het overschot aan opgewekte stroom, die anders aan het net teruggeleverd wordt. ’s Avonds of op een bewolkte dag gebruikt u de auto om uw huis van stroom te voorzien. Een aantal auto’s beschikt al over deze technologie. U kunt het systeem zo instellen dat de auto stopt met de stroomvoorziening, zodra de batterij een bepaald percentage bereikt. U wilt natuurlijk niet dat de auto ’s ochtends een lege accu heeft.  De ontwikkeling van V2H (en andere off-gridsystemen) gaat ontzettend snel en is misschien wel de oplossing om de afschaffing van de salderingsregeling op te vangen.  
     

Houd er rekening mee dat het minder interessant is om de opgewekte stroom terug te leveren aan het net, zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd. Het is dan extra belangrijk om de eigen opgewekte stroom zo veel mogelijk zelf te gebruiken. Volg de ontwikkelingen van een eigen accuopslag en Vehicle to Home opslag via de eigen elektrische auto. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina