Steeds meer werknemers rijden in een elektrische auto van de zaak. Als de werkgever bij hen thuis een laadpaal installeert, hoe en wanneer is dit dan onbelast? 
 

Laadpaal onbelast laten installeren bij werknemer thuis 

Als de werknemer de beschikking heeft over een auto van de zaak, mag u bij de werknemer thuis onbelast een laadpaal laten installeren. Het is daarbij niet van belang of de werknemer een bijtelling moet betalen voor het privégebruik. Als de werknemer per jaar niet meer dan 500 kilometers privé aflegt, dan hoeft dit ook niet. U mag de laadpaal dan toch onbelast vergoeden. Ook fijn om te weten dat de laadpaal niet leidt tot een hogere fiscale inkomensbijtelling voor de auto van de zaak. Een en ander geldt ook voor de dga met een auto van de zaak.  
 

Laadpaal niet onbelast vergoeden bij een privéauto 

Als de werknemer privé over een elektrische auto beschikt, mag u de laadpaal niet onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. De waarde ervan wordt dan belast als loon in natura.  

Vergoedt u voor gereden zakelijke kilometers minder dan het maximum van € 0,21 (bedrag 2023) per kilometer, dan kunt u deze vergoeding natuurlijk wel verhogen en zodoende op die manier de laadpaal geheel of deels onbelast vergoeden.  
 

Kosten elektra onbelast vergoeden auto van de zaak 

U mag de kosten van elektra ten behoeve van een elektrische auto van de zaak onbelast vergoeden. U moet dan wel met uw werknemer afspreken dat hij het daadwerkelijke gebruik tegen de integrale kostprijs aan u doorberekent.  

Ook de kosten vanwege het aanpassen van de meterkast om dit gebruik vast te kunnen stellen, mag u onbelast vergoeden.  

Bij gebruik van zonnepanelen kunt u een vergoeding geven die overeenkomt met het bedrag dat een energiemaatschappij in rekening zou brengen. Bij de privéauto is een onbelaste vergoeding van dergelijke kosten niet mogelijk, tenzij u weer binnen de maximale vergoeding van € 0,21 per kilometer blijft.  

Onbelaste vaste vergoeding?
U mag een werknemer geen onbelaste vaste vergoeding geven voor elektra op basis van een gemiddelde elektriciteitsprijs. Dit is alleen mogelijk als u aannemelijk kunt maken dat deze vergoeding gelijk is aan de integrale kostprijs die de werknemer betaalt aan zijn energiemaatschappij.  

Restwaarde laadpaal belast bij einde dienstverband
Heeft u met de werknemer afgesproken dat de laadpaal bij einde dienstverband of wanneer hij geen elektrische auto meer rijdt, wordt ingeleverd, dan vindt er belastingheffing plaats als u deze toch niet terugvordert. De restwaarde van de laadpaal wordt dan belast als loon in natura.  
 

Laadpaal thuis bij auto van de zaak ondernemer 

De kosten van een laadpaal bij de ondernemer thuis zijn aftrekbaar van de winst, voor zover het een auto van de zaak betreft. Dit leidt ook nu niet tot een hogere bijtelling. Ook kosten van elektra en aanpassingen van de meterkast zijn aftrekbaar van de winst. Een en ander geldt niet als het een privéauto betreft die niet tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend. 
 

Belangrijk voor de btw 

Zorg bij de installatie van een laadpaal ten behoeve van een auto van de zaak, dat u de factuur op naam van uw bedrijf laat zetten, anders kunt u de btw niet in aftrek brengen.  
 

Het vergoeden van een laadpaal en elektra voor een elektrische auto aan de werknemer (en ook aan de dga van de BV) kan (alleen) onbelast bij een auto van de zaak. Laat bij de installatie van een laadpaal voor een auto van de zaak de factuur op naam van uw onderneming zetten, anders kunt u de btw niet in aftrek brengen.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina