Op 16 februari 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel "Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie". Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de versnelde ontbinding van een rechtspersoon, zoals een nv, bv of stichting, wanneer deze rechtspersoon geen baten meer heeft.
 

Doel wetsvoorstel

Het doel van het wetsvoorstel is om het vertrouwen in de turboliquidatie te vergroten door de transparantie te verbeteren, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik te voorkomen. Hierdoor wil de regering misbruik bij beëindiging van rechtspersonen via turboliquidatie voorkomen. Met name in die gevallen waarin de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden.
 

Maatregelen

Met het wetsvoorstel worden drie maatregelen geïntroduceerd. Het (voormalig) bestuur wordt verplicht om een aantal financiële stukken openbaar te maken en eventuele schuldeisers hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Daarnaast wordt het OM in staat gesteld een bestuursverbod te implementeren op het (voormalig) bestuur en de ontbinding zonder baten mee te laten tellen in de beoordeling van recidive. Ook krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen.
 

Tijdelijk karakter

De voorgestelde maatregelen zijn  van tijdelijke aard en zijn in principe geldig voor een periode van twee jaar. In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat de belangrijkste reden voor deze tijdelijke maatregelen de noodzaak is om snel in te kunnen grijpen zonder dat er een structurele wetswijziging nodig is. Hierdoor kan de verbeterde turboliquidatieprocedure zo snel mogelijk beschikbaar komen voor de groeiende groep ondernemers die hun bedrijf wil stoppen vanwege de COVID-19-pandemie en de stijgende energieprijzen.
 

Fiscale gevolgen

Het wetsvoorstel heeft geen directe fiscale gevolgen, maar bij een turboliquidatie moet wel rekening worden gehouden met mogelijk nog openstaande belastingschulden waarvoor bestuurders aansprakelijk kunnen zijn.
 

Ten slotte

Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina