Het percentage voor de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting blijft in tegenstelling tot eerdere berichten vooralsnog 8%. U kunt de eerdere berichtgeving hierover hier lezen.
 

Verhoging rente door ECB 

Recentelijk heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verhoogd naar 2,5%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting wordt bepaald aan de hand van de basisfinancieringsrente van de ECB. Dit zou resulteren in een belastingrente van 10,5% vanaf 1 maart 2023. Het kabinet vindt op dit moment de verhoging naar 10,5% echter niet wenselijk. Tijdens de voorjaarsbesluitvorming bekijkt het kabinet in hoeverre de belastingrente wordt verhoogd. 
 

Wijziging Besluit belasting- en invorderingsrente 

Het Besluit belasting- en invorderingsrente zal worden aangepast om het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting en bronbelasting op de huidige 8% te houden. Naar verwachting zal dit in de loop van het tweede kwartaal van 2023 gebeuren.  

Totdat het besluit is aangepast, geldt voor belastingplichtigen, die recht hebben op een vergoeding van belastingrente, een percentage van 10,5%. Zij ontvangen automatisch een nabetaling zonder dat zij actie hoeven te ondernemen. Hierdoor ontstaat tijdelijk een verschil met belastingplichtigen die belastingrente moeten betalen. Dit tijdelijke verschil eindigt zodra het aangepaste besluit van kracht wordt. Vanaf dat moment geldt een percentage van 8% voor zowel de te vergoeden als te betalen belastingrente. 
 

Contact 

Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina