Vanaf 1 januari 2024 is het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting verhoogd van 8% naar 10% en voor de overige belastingen van 6% naar 7,5%. Het is daarom van groot belang om een voorlopige aanslag aan te vragen vóór 1 mei 2024 of aangifte te doen vóór 1 juni 2024.
 

BEREKENING BELASTINGRENTE

De Belastingrente wordt over het verschuldigde belastingbedrag berekend. Voor het belastingjaar 2023 wordt de belastingrente berekend vanaf 1 juli 2024 (of vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar voor gebroken boekjaren) tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Per 1 januari 2024 is de rente voor de vennootschapsbelasting verhoogd naar 10%. Voor de inkomstenbelasting en overige belastingen geldt een tarief van 7,5%.
 

VOORKOMEN/BEPERKEN BELASTINGRENTE OVER 2023

Belastingrente kan worden beperkt of worden voorkomen door voor 1 mei 2024 (voor gebroken boekjaren: voor de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar) een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2023 in te dienen.

Het is ook belangrijk om te weten dat belastingrente niet verschuldigd is als de aangifte vennootschapsbelasting 2023 voor 1 juni 2024 (voor gebroken boekjaren: voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het boekjaar) is ontvangen en de (voorlopige) aanslag conform het verzoek of de aangifte wordt vastgesteld.

Het kan ook van belang zijn om indien nodig een (aanvullende) voorlopige aanslag aan te vragen voor voorgaande jaren.
 

INVORDERINGSRENTE

De invorderingsrente – de rente die wordt berekend wanneer een aanslag is opgelegd, maar nog niet is betaald – is met ingang van 1 januari 2024 4%.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Zonnepanelen_thumb.jpg
16/02/2024
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.

Aangifte.jpg
16/02/2024
Doe tijdig aangifte schenkbelasting 2023

Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen.

Duurzaam_subsidie_thumb.jpg
13/02/2024
Investeringssubsidie duurzame energie 2024

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is ook voor 2024 weer aangepast. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2024 veranderd.