Het Ministerie van Financiën heeft op 8 maart 2023 een internetconsultatie geopend over het conceptwetsvoorstel tot wijziging van onder andere de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) en het fonds voor gemene rekening (fgr). De internetconsultatie staat open tot en met 5 april 2023.
 

Wijziging vbi

De voorgestelde wijziging van het regime voor de vbi beoogt de toegang tot de vbi te beperken tot beleggingsinstellingen en icbe’s (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten), die rechten van deelneming aanbieden aan een breed publiek of aan institutionele beleggers.

Hierdoor vervalt per 1 januari 2024 de mogelijkheid om gebruik te maken van een vbi bij het beleggen van privévermogen.
 

Wijziging fgr

Onder het huidige recht is sprake van een zelfstandig vennootschapsbelastingplichtig fgr, als de bewijzen van deelgerechtigdheid in het fgr verhandelbaar zijn. De bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt, als voor vervreemding niet de toestemming van alle deelgerechtigden vereist is (het toestemmingsvereiste). Als bij een fgr daarentegen wel een dergelijke toestemming is vereist, is sprake van een besloten fonds. Het fonds is dan fiscaal transparant en niet zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Voorgesteld wordt om per 1 januari 2024 het huidige toestemmingsvereiste als onderscheidend criterium voor de zelfstandige belastingplicht van een fgr te laten vervallen. De voorgestelde wijziging heeft onder andere tot gevolg dat een zogenoemd familiefonds, dat is gestructureerd als fgr, niet langer zelfstandig belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting.

In het voorgestelde overgangsrecht is een fictie opgenomen dat een fgr, dat door de voorgestelde wijziging per 1 januari 2024 niet langer aan de definitie van fgr voldoet, alle vermogensbestanddelen aan haar deelgerechtigden vervreemdt en ophoudt belastingplichtig te zijn. Hierdoor moet de fiscale claim op de in het fgr aanwezige stille reserves, fiscale reserves en goodwill worden afgerekend.

Een vervreemdingsfictie en dus afrekenen geldt ook voor de inkomstenbelastingplichtige deelgerechtigde die een aanmerkelijk belang in het fgr heeft.

Het kabinet wil met 4fiscale faciliteiten er voor zorgen dat de ontstane belastingheffing onder bepaalde voorwaarden waar mogelijk kan worden uitgesteld.
 

Ten slotte

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina