U heeft uw medewerker een leaseauto van de zaak ter beschikking gesteld. Als de medewerker tijdens het lopende leasecontract vertrekt, wilt u natuurlijk niet met de kosten blijven zitten. Voor wie zijn de kosten na beëindiging van het leasecontract? Een voorbeeld uit de praktijk.

Leaseauto past bij functie.
De nieuwe medewerker start in 2015 met veel enthousiasme bij advocatenkantoor Advocaat BV. Bij de functie past een leaseauto en een leasecontract. Hierin staat wat de spelregels zijn bij tussentijdse beëindiging. Daarbij horen ook een gebruikersovereenkomst en een autoregeling. De nieuwe medewerker kan niet wachten en e-mailt direct: “Prima”, stuurt alle getekende stukken per kerende post retour en vraagt Advocaat BV de auto zo snel mogelijk te bestellen.
 

Arbeidscontract opgezegd na 5 jaar

Medewerker zegt arbeidscontract op.
Nog geen 5 jaar later zegt de medewerker zelf de arbeidsovereenkomst op. Het leasecontract eindigt daardoor tussentijds en Advocaat BV brengt de bijbehorende kosten (€ 6.646,05) bij de medewerker in rekening.

Medewerker claimt dat dit niet afgesproken is.  
De medewerker gaat hier niet mee akkoord en stelt zichzelf allerlei vragen: “Is er geen collega die de auto wil overnemen?” en “Is dit enorme bedrag wel redelijk?” Hij vindt dat deze afspraken volledig buiten hem om zijn gegaan. Hij betaalt de rekening daarom niet en uiteindelijk moet de rechter er aan te pas komen.
 

Werkgever heeft hier een zorgplicht als goed werkgever

Zorgplicht goed invullen.
In 2016 heeft het hof al eens bepaald dat een werkgever in dergelijke gevallen een zorgplicht heeft. De werkgever heeft weliswaar een contract met de leasemaatschappij en onderhandelt daarom over de hoogte van de afkoopsom. Maar de werkgever voert deze onderhandelingen feitelijk namens de werknemer. Goed werkgeverschap brengt dan met zich mee dat de werkgever de belangen van de werknemer moet bewaken. Dit betekent concreet dat Advocaat BV een deugdelijke specificatie moet opvragen en moet controleren of de afkoopsom bij beëindiging klopt.

Wat is hier redelijk?
De rechter die over deze zaak mocht beslissen, bekeek of de werkgever zijn zorgplicht goed heeft ingevuld. In een tussenvonnis kondigde de rechter al aan dat een fiftyfifty kostenverdeling hem redelijker lijkt, maar hij gaf de werkgever de gelegenheid aan te tonen dat hij de belangen van de medewerker goed heeft behartigd.

E-mail werknemer is voldoende reactie.
De medewerker ontkent dat hij geïnformeerd is over de gevolgen van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Zijn haastige spoed komt hem duur te staan. Zijn e-mail met ‘prima, bestel maar’ bleek een reactie te zijn op gedegen informatie over de kosten bij tussentijdse beëindiging.
 

Goed informeren is enorm belangrijk

Medewerker vooraf goed informeren.
Zowel in de autoregeling als in de gebruikersovereenkomst staat dat de kosten van voortijdige beëindiging voor rekening van de werknemer komen. Advocaat BV kan aantonen dat de factuur van de leasemaatschappij correct en voldoende gespecificeerd is. De medewerker moet alsnog alle kosten bij vroegtijdige beëindiging vergoeden. Dit in tegenstelling tot het oordeel van de kantonrechter in het tussenvonnis.

Wat met de andere werknemers?
Er waren nog 2 werknemers die recht zouden hebben op een leaseauto. De medewerker vroeg zich af waarom de auto dan niet aan hen werd aangeboden. Advocaat BV moest toelichten waarom dat geen optie was. Volgens Advocaat BV kwamen deze werknemers op grond van hun functie niet in aanmerking voor een bedrijfsauto en al helemaal niet van de categorie waarvoor de medewerker in aanmerking kwam. Gelet op een lager salaris, is het niet vanzelfsprekend dat deze werknemers ook de kosten van de leaseauto in een hogere categorie kunnen en willen betalen. De rechter ging mee in het betoog van de werkgever. De medewerker werd hierop door de rechter veroordeeld tot betaling van alle kosten.

Zorg ervoor dat u vooraf duidelijke schriftelijke afspraken maakt in o.a. de autoregeling en de gebruikersovereenkomst. Leg aan uw medewerker ook tijdens en na de opzegging uit wat de (financiële) gevolgen zijn van tussentijdse beëindiging van het leasecontract.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina