Als een ondernemer zijn bedrijf schenkt of iemand erft zijn bedrijf, kan gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een belangrijke voorwaarde voor de BOR is dat het bedrijf minstens 5 jaar moet worden voortgezet. Als niet meer aan deze eis wordt voldaan, moet dit bij de Belastingdienst gemeld worden en aangifte worden gedaan.
 

BOR

De BOR komt er in het kort op neer dat bij vererving of schenking van een bedrijf voor een deel van de waarde een vrijstelling geldt. Over dit deel hoeft dan geen schenk- of erfbelasting te worden  betaald. Over de eerste € 1.325.253 van de waarde is de vrijstelling 100% (2024), over het eventuele meerdere is de vrijstelling 83%. Vanaf 2025 is de vrijstelling 100% over de eerste € 1.500.000 en 75% over het eventuele meerdere.

 

Voortzettingseis

De BOR kent enkele voorwaarden. Een daarvan is dat het bedrijf minstens 5 jaar moet worden voortgezet, dit is de zogenaamde voortzettingseis.

Let op!
Betreft het een bv, dan moet de verkrijger ook minstens 5 jaar de aandelen in bezit houden.
 

Voortzettingseis niet (meer) haalbaar?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom niet meer aan de voortzettingseis wordt voldaan. Denk aan de situatie dat het bedrijf verkocht is of het bedrijf vanwege faillissement niet meer wordt voortgezet. Voorbeelden van andere situaties zijn: 

  • U verkoopt (een deel) van de onderneming.

  • U verkoopt (een deel) van de aanmerkelijk belang aandelen.

  • U gaat een samenwerkingsverband aan.

  • Er is sprake van liquidatie van de onderneming door faillissement.

  • U wijzigt de activiteit van de oorspronkelijke onderneming.

Het kan zijn dat op uw situatie een uitzondering van toepassing is. Neem daarom altijd contact op met uw adviseur als u twijfelt of u nog aan het voortzettingsvereiste voldoet.

Let op!
Als binnen 5 jaar niet meer aan de voortzettingseis wordt voldaan, vervalt de toegepaste vrijstelling met terugwerkende kracht. Dit betekent dat alsnog de schenk- of erfbelasting betaald moet worden waarvoor eerder de vrijstelling van de BOR was toegepast.
 

Aangifte doen

Verkrijgers die niet langer aan de voortzettingseis voldoen, moeten dit melden bij de Belastingdienst en aangifte doen. Dit kan met dit formulier van de Belastingdienst. In dit formulier wordt onder meer gevraagd waarom u niet meer aan de voortzettingseis voldoet.

Let op!
Het kabinet is van plan om de voortzettingstermijn met ingang van 1 januari 2025 te verkorten van 5 naar 3 jaar.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.