Door de onthullingen over de misstanden bij onder meer Ajax, The Voice of Holland, enz.  is het weer volop in het nieuws: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De vraag is wat dat eigenlijk precies is en hoe u de ‘dader’ arbeidsrechtelijk met succes aanpakt en sanctioneert. 
 

WAT IS HET EIGENLIJK? 

Een strakke, allesomvattende definitie van grensoverschrijdend gedrag valt niet te geven. Het is een veelkoppig monster, dat zich op vele manieren kan uiten. Feitelijk gaat het over alle gedragingen, opmerkingen en andere uitingen die de grenzen van de ontvanger overschrijden. Denk hierbij onder andere aan pesten, discriminatie, fysiek geweld en seksuele intimidatie.  

Bedrijfsculturen om het goed te praten
Natuurlijk gaan medewerkers binnen verschillende bedrijven of zelfs binnen verschillende teams anders met elkaar om. Met deze verschillende bedrijfsculturen, waarmee niets mis hoeft te zijn, wordt nog wel eens geprobeerd grensoverschrijdend gedrag goed te praten. “Het was maar een grapje”, zegt de dader dan. Maar hoe hij het wel of niet heeft bedoeld, doet in beginsel echter niet ter zake. Het gaat erom hoe de ontvanger het heeft ervaren en of zijn/haar grenzen zijn overschreden.  
 

EFFECTIEVE HULPMIDDELEN DIE U KUNT TOEPASSEN 

Gedragsprotocol of gedragscode
Leg in een gedragscode of gedragsprotocol vast wat u van uw werknemers verwacht. Beschrijf welke gedragingen en uitingen ongewenst zijn, hoe er met grensoverschrijdend gedrag wordt omgegaan en welke sancties er op overtreding van het protocol staan. Zo is het voor alle werknemers, daders en ontvangers duidelijk hoe u hierin staat.  

Richt een klachtenprocedure in
Daarnaast moeten slachtoffers weten waar zij terecht kunnen met eventuele klachten over grensoverschrijdend gedrag door collega’s. Het moet voor hen duidelijk zijn hoe u met een klacht omgaat. Richt hiervoor een klachtenprocedure in en deel dit met uw werknemers. Zorg dat het slachtoffer serieus wordt genomen en dat een klacht goed en deugdelijk wordt onderzocht. Een klacht over grensoverschrijdend gedrag mag niet worden gebruikt om een ‘vervelende’ collega in een kwaad daglicht te stellen.  
 

WELKE SANCTIES KUNT U INZETTEN? 

Stappenplan arbeidsrechtelijk sanctioneren
Wanneer eenmaal vaststaat dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door een van uw werknemers, staan u verschillende arbeidsrechtelijke sancties ter beschikking. Vink deze af. 

  1. Bij een lichte overtreding van het gedragsprotocol kunt u bijvoorbeeld een schriftelijke waarschuwing geven.  

  2. Bij een ernstige overtreding of bijvoorbeeld na herhaaldelijke waarschuwingen, kunt u een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen om het dienstverband te beëindigen.  

  3. Bij een zeer ernstige overtreding kunt u onder omstandigheden zelfs overgaan tot ontslag op staande voet. Let op: Een ontslag op staande voet kent vele haken en ogen. Raadpleeg daarom altijd eerst een deskundige voordat u deze stap neemt. 
     

Duidelijkheid is belangrijk
Als u een sanctie aan een dader wilt opleggen, is het belangrijk dat in een gedragsprotocol duidelijk staat welk gedrag er grensoverschrijdend is en welke sancties op een overtreding staan. Zeker voor een ontslag op staande voet is dit noodzakelijk.  

Zerotolerancebeleid hanteren
Hanteer een zerotolerancebeleid als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. De impact op zowel het slachtoffer als op de sfeer op de werkvloer is immers groot. Met zero tolerance geeft u een duidelijk signaal af en zorgt u ervoor dat een eventuele dader ook echt succesvol aangepakt kan worden.  
 

Bewaak en regel dat er binnen uw onderneming een gedragsprotocol inclusief klachtenprocedure is. Zet de sanctie in het gedragsprotocol en hanteer een duidelijk zerotolerancebeleid. Hiermee kunt u een eventuele dader met succes aanpakken. Werk met het stappenplan arbeidsrechtelijk sanctioneren. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina