Veel ondernemers werken met AOW-gerechtigden. De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd heeft tot doel om het ondernemers aantrekkelijker te maken om medewerkers na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken of in dienst te nemen. Onderdeel hiervan is de verkorte loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben is met ingang van 1 juli verkort van 13 naar 6 weken. Indien een AOW-gerechtigde medewerker ziek wordt na 1 juli 2023, geldt deze verkorte termijn voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte en het recht op een eventuele Ziektewetuitkering. Loopt de periode van 6 weken af? Dan mag u afscheid nemen van de medewerker.

Heeft u een arbeidsongeschikte AOW-gerechtigde medewerker in dienst? En loopt op korte termijn de loondoorbetalingsverplichting af? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken! De HR-adviseurs en arbeidsjuristen van ESJ denken graag met u mee om een passende oplossing te vinden om op harmonieuze wijze uit elkaar te gaan.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Box 3.jpg
20/06/2024
Hoge Raad doet belangrijke uitspraak over box 3

De Hoge Raad heeft recent geoordeeld dat wanneer het werkelijk rendement op het box 3-vermogen lager is dan het forfaitaire rendement, de box 3-belasting op basis van het lagere werkelijk behaalde rendement mag worden berekend.

Leren.jpg
11/06/2024
Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Vakantie.jpg
11/06/2024
Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.