Ook deze zomer is het weer mogelijk om onder bepaalde voorwaarden subsidie aan te vragen voor leerlingen die bij u in dienst zijn (geweest). Deze subsidie kan, afhankelijk van het totaal aantal subsidie aanvragen door werkgevers, oplopen tot maximaal € 2.700 per leerling!

De Subsidieregeling Praktijkleren is een initiatief van de overheid, dat bedrijven en organisaties ondersteunt bij het aanbieden van praktijkleerplaatsen aan studenten. Het doel is om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen en de vakbekwaamheid van toekomstige werknemers te vergroten. De regeling biedt financiële ondersteuning aan werkgevers die erkende leerwerkplekken aanbieden in het mbo, hbo en in sommige gevallen het wo.

Om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Erkend leerbedrijf: Als werkgever moet uw organisatie een erkend leerbedrijf zijn voor de desbetreffende opleiding waarvoor de student de praktijkleerplaats vervult.

  • Leerling/student: De student die de praktijkleerplaats vervult, moet ingeschreven staan bij een erkende onderwijsinstelling en een opleiding volgen die valt onder de subsidieregeling.

  • Leerperiode: De regeling is van toepassing op leerlingen die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of duale opleiding volgen.

De subsidie aanvraag dient u vóór 15 september a.s. in te dienen. Meer informatie? Neem dan contact met ons op via sab@esj.nl.

Meer informatie ontvangen?

*
*
*
*
*

Laatste nieuws

Zonnepanelen_thumb.jpg
16/02/2024
Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan

Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan.

Aangifte.jpg
16/02/2024
Doe tijdig aangifte schenkbelasting 2023

Als u in 2023 een schenking hebt ontvangen, moet u vóór 1 maart 2024 aangifte schenkbelasting doen.

Duurzaam_subsidie_thumb.jpg
13/02/2024
Investeringssubsidie duurzame energie 2024

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is ook voor 2024 weer aangepast. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2024 veranderd.