ALLES OVER DE AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt verplichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten rekening houden met deze AVG, dus ook kleine mkb’ers en zzp’ers. In onderstaande nieuwsberichten en artikelen vindt u belangrijke informatie met betrekking tot de AVG.
 

MEER WETEN

Hebt u behoefte aan advies of ondersteuning bij de implementatie van de AVG, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

*
*
*
*
*

Lees meer over de AVG

Inzage personeelsdossier voor werknemer

Werknemers hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens in te zien. Hoe moet u hieraan meewerken? Welke gegevens moet u verplicht laten zien?

Voldoe in 5 stappen aan de AVG

Bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens moeten rekening houden met de AVG (ook kleine mkb’ers en zzp’ers). In 5 stappen bent u AVG-proof.

Hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

U moet volgens de strengere privacywet AVG uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?

Wat is een persoonsgegeven?

Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de privacywet AVG wel of niet van toepassing is.

Persoonsgegevens bewaren

Volgens de AVG mag u persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld. Daarna moet u de gegevens vernietigen.

Register van verwerkingen

De belangrijkste eis in de AVG is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat u bepaalde zaken moet hebben ingericht om de naleving van de AVG aan te kunnen tonen.

Kleine ondernemer niet meteen beboet

Kleine ondernemers en organisaties hoeven niet bang te zijn dat ze direct beboet worden als ze nog niet volledig voldoen aan de AVG.

Vraag toestemming voor gebruik foto's!

Gebruikt u foto’s van werknemers of klanten voor uw website of voor nieuwsbrieven? Dan moet u expliciet toestemming krijgen. Aan welke voorwaarden moet die toestemming voldoen?

Omgaan met incidenten en datalekken

De AVG schrijft voor dat uw organisatie inbreuken in verband met de verwerking van persoonsgegevens (datalekken) moet melden. Waaraan moet u precies voldoen?

AVG-regels als uw werknemer vertrekt

Gaat uw werknemer (die beschikt over belangrijke persoons- en privacygevoelige gegevens) het bedrijf verlaten? Neem dan maatregelen en maak goede afspraken met uw (ex-)werknemer.

Verwerkersovereenkomst

U mag voor de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend een beroep doen op leveranciers die voldoen aan de vereiste technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen.

Datalekken, wat leren we ervan?

In 2018 zijn er 20.881 datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Wat kunnen we hiervan leren?