ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Een algemeen nut beogende instelling (meestal een stichting) kan onder bepaalde voorwaarden een aparte fiscale status verkrijgen die fiscale voordelen heeft.  De belangrijkste voorwaarden zijn dat

  • de instelling zich voor tenminste 90% moet inzetten voor het algemeen nut
  • geen winstoogmerk mag hebben en
  • voldaan moet worden aan bepaalde integriteitseisen en administratieve eisen.

De belastingdienst geeft de status op verzoek af.
 

DE FISCALE VOORDELEN VAN EEN ANBI
  • Giften door een particulier zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, mits de giften meer bedragen dan 1% van het drempelinkomen met een maximum van 10% van het drempelinkomen. Voor bepaalde periodieke notarieel vastgelegde giften geldt de drempel niet
  • Giften door een vennootschap zijn aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De aftrek bedraagt ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000
  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen of schenkingen
  • Uitkeringen door een AMBI zijn in het algemeen belang vrijgesteld van schenkbelasting

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze als culturele ANBI worden aangewezen. Donateurs krijgen dan een extra giftenaftrek. Particulieren kunnen 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken.
 

Meer informatie?

Meer weten over de ANBI of de andere mogelijkheden van social entrepreneurship? Neem dan contact op met een van onze kantoren bij u in de buurt. De specialisten van ESJ adviseren u graag over de fiscale voordelen die u kunt halen.

 

 

Direct persoonlijk advies?

Alphons van de Ven
Alphons van de Ven

Belastingadviseur

Stuur Alphons een email

Bel Alphons via +31 6 53447161