Loonkostenvoordelen

 

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen - onder voorwaarden - recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Meer weten over het loonkostenvoordeel en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen? Vraag de advieswijzer aan.

Download nu

 

Already verified you are human.
Moment geduld...