We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Disfunctionerende werknemer: wat te doen?

Als u ontevreden bent over het functioneren van een werknemer, dan is het van belang tijdig actie te ondernemen. Daarmee kunt u, voordat de zaak uit de hand loopt, proberen de werknemer bij te sturen. Lukt dat niet, dan hebt u iets in handen waarmee u een beëindiging van het dienstverband kunt realiseren. Start een verbetertraject!

1. Het eerste gesprek met de werknemer

Als de leidinggevende zijn dossier op orde heeft, kan de werknemer uitgenodigd worden voor een eerste gesprek om het verbetertraject aan te kondigen.

2. Nulmeting

Als de leidinggevende duidelijk heeft gemaakt waarom de werknemer niet aan de functie-eisen voldoet en de werknemer zijn standpunt heeft gegeven, kan worden bepaald wat het startpunt (nulmeting) is voor het verbetertraject. Het functie-profiel is dus het uitgangspunt om een nulmeting te kunnen maken.

3. Schetsen van het toekomstscenario

Het is belangrijk om helder en duidelijk te zijn. Schets aan de werknemer de verschillende scenario’s: als de werknemer voldoende verbeterd is aan het einde van het traject, prima! Laat hij geen – of onvoldoende – verbetering zien, dan zal hij worden ontslagen. Het verbetertraject kan eventueel ook nog worden verlengd.

4. Plan van aanpak verbetertraject maken

Als duidelijk is waar de werknemer tekortschiet en hoe de leidinggevende wil dat de werknemer uiteindelijk functioneert, dan kan een plan worden gemaakt: hoe gaat de werknemer van disfunctioneren naar functioneren op het wenselijke niveau? Formulier duidelijke doelstellingen.

5. Tussentijdse evaluaties

Bij het volgende gesprek worden de verbeterpunten/doelstellingen stap voor stap doorgenomen en wordt gekeken of de gemaakte afspraken door de werknemer zijn nagekomen. Heeft de werknemer zich niet aan alle afspraken gehouden, stel dat dan met elkaar vast en vraag de werknemer duidelijk waarom het niet is gelukt. Wijs de werknemer er nogmaals op wat de consequenties zijn als hij niet verbetert en vraag hem of er iets is wat vanuit de werkgever gedaan kan worden om de werknemer te helpen bij het nakomen van de gemaakte afspraken. Evalueer regelmatig en leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

6. Einde verbetertraject

Na afloop van het verbetertraject moet de balans worden opgemaakt. Heeft de werknemer zijn functioneren voldoende verbeterd op de punten die aan het begin van het traject zijn afgesproken?

Hoe lang duurt een verbetertraject?

De duur van het traject is afhankelijk van de omstandigheden. Een werknemer die al lang in dienst is en altijd goed heeft gefunctioneerd, moet in de regel meer tijd krijgen om zich te verbeteren dan een werknemer die kort in dienst en vanaf het begin slecht functioneert. De punten die de werknemer moet verbeteren zijn uiteraard ook van belang: hoe lang duurt het in de regel voordat de werknemer die punten verbeterd kan hebben. Belangrijk is in elk geval dat het traject redelijk is; dat de werknemer daadwerkelijk een eerlijke en rechtvaardige kans krijgt om zichzelf te verbeteren.

Raadpleeg onze HR tool Check it om het stappenplan te downloaden en relevante voorbeelddocumenten te gebruiken.

Gerelateerde artikelen

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×