BEOORDELEN EN FUNCTIONEREN

Als ondernemer wilt u dat uw personeel de bedrijfsdoelstellingen nastreeft en een zichtbare bijdrage levert aan deze doelen. U wilt periodiek de voortgang en de ontwikkeling van uw personeel natuurlijk monitoren.

  • Hoe gebeurt dit ?
  • Hoe worden de talenten van uw medewerkers optimaal benut?
  • Hoe zorgt u voor een duurzame en goede arbeidsrelatie met uw medewerkers?
  • Hoe krijgt u inzicht in de vraag of de medewerkers aan de verwachtingen voldoen?

Een functionerings- en beoordelingssystematiek geeft structuur en duidelijkheid voor zowel u als uw medewerkers. Wederzijdse verwachtingen én afspraken worden vastgelegd. ESJ biedt ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van personeelsbeleid.
 

ARBEIDSVOORWAARDEN EN BELONEN

Hoe ontwerp je een arbeidsvoorwaardenbeleid vertaald naar de visie van uw bedrijf? Zijn uw arbeidsvoorwaarden marktconform en fiscaal vriendelijk? Aan welke voorwaarden voldoet een modern beloningsbeleid? ESJ biedt raad.
 

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

De effectiviteit van opleidingen vergroten door middel van een opleidings- en ontwikkelbeleid? Onze adviseurs denken graag met u mee.

Let op: als werkgever heeft u een wettelijke scholingsverplichting; u moet uw personeel in staat stellen om een opleiding te volgen. Wanneer u deze verplichting negeert, kan dit serieuze consequenties hebben. Neem voor meer informatie over deze wetgeving contact op met hrmadvies@esj.nl.

Wouter van Heyningen
Wouter van Heyningen

Belastingadviseur / loonbelastingspecialist

wouter.van.heyningen@esj.nl

+31 88 0320 848

Marloes Beekman
Marloes Beekman

HR manager

marloes.beekman@esj.nl

+31 88 0320 717