Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. U loopt dan het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld. Lees hieronder een voorbeeld uit de praktijk.
 

ONTSLAG NA DIEFSTAL

Dit volgt uit een advies van de advocaat-generaal in een ontslagzaak. Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, heeft dit grote gevolgen. In de betreffende zaak was sprake van diefstal door een werknemer. Hierna volgde ontslag op staande voet.
 

WET WERK EN ZEKERHEID

De werknemer stapte naar de rechter, die het ontslag vernietigde, omdat diefstal niet bewezen was. In hoger beroep vernietigde het gerechtshof de beslissing van de kantonrechter en ontbond alsnog per direct de arbeidsovereenkomst. De rechter mag namelijk onder de Wet Werk en Zekerheid een arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende kracht ontbinden.

Het hof besliste ook dat de werkgever geen salaris hoefde door te betalen gedurende de periode dat de arbeidsovereenkomst in stand was gebleven, maar de werknemer geen werkzaamheden meer had verricht.

 

WEL OF GEEN SALARIS?

De werknemer is in cassatie gegaan. De vraag die nu nog voorligt, is het wel of niet doorbetalen van het loon in de 20 maanden tussen het ontslag op staande voet en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door het hof. Deze beslissing wordt nu voorgelegd aan de Hoge Raad. Voordat de Hoge Raad beslist, volgt er eerst een advies van de advocaat-generaal over deze kwestie. Hij is van mening dat het salaris wél moet worden doorbetaald.
 

WERKGEVER DE KLOS

Als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal volgt, heeft dit grote gevolgen. In de praktijk zijn werkgevers dan in soortgelijke zaken in veel gevallen de klos. Alleen als zowel de kantonrechter als het gerechtshof bij ontslag op staande voet beslissen dat het ontslag terecht is, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Werkgevers hebben al aangekondigd bij de Tweede Kamer erop aan te dringen de wet te wijzigen, als de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zou volgen.
 

PERSONEEL ONTSLAAN?

Het is van belang om tijdig deskundig advies in te winnen. Hierbij geldt zeker dat voorkomen beter is dan genezen. Heeft u vragen over ontslagprocedures, neem contact met ons op.

 

Meer weten?

Lees voor meer informatie onze advieswijzer ontslagrecht.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Marloes Beekman
Marloes Beekman

HR manager

marloes.beekman@esj.nl

+31 88 0320 717