Zit u als werkgever vast aan de mondelinge toezegging dat de contractverlenging voor onbepaalde tijd wordt? Een werknemer kreeg de mondelinge toezegging van contractverlenging, maar dit ging uiteindelijk niet door. De werkgever had deze verlenging niet schriftelijk bevestigd. Hoe werkt dat door en wat heeft de rechter beslist?
 

Na 2 tijdelijke arbeidscontracten verlenging?

Sandra werkt voltijd bij een gemeente en krijgt na 2 tijdelijke arbeidscontracten van 8 maanden te horen dat haar contract verlengd wordt voor onbepaalde tijd. Volgens de werkgever werkt Sandra prima en daarom bieden zij haar nu een contract voor onbepaalde tijd aan.

Ziekmelding
Een paar dagen later meldt Sandra zich ziek vanwege serieuze privéproblemen. Gesprekken met P&O volgen en zij wordt ook gezien door de bedrijfsarts die haar verzoekt te starten met re-integreren. Haar werkgever biedt haar daarna een contract voor bepaalde tijd aan.

Andere visie
De werkgever ontkent niet dat hij Sandra een contract voor onbepaalde tijd heeft aangeboden, maar stelt simpelweg van gedachten veranderd te zijn. Sandra ontvangt een brief waarin staat: “… De conclusie is getrokken dat je privésituatie ook een politiek bestuurlijke lading heeft en we merken dat je dit niet kunt scheiden van werk.”  De werkgever zegt toe opnieuw naar haar contract te kijken zodra ze weer beter is.

Werknemer is het er niet mee eens
Sandra vindt het onacceptabel dat zij geen contract voor onbepaalde tijd krijgt. Zij beroept zich op de mondelinge toezegging, maar de werkgever meldt schriftelijk dat het aanbod nog 2 weken blijft staan en daarna vervalt. Na 2 weken betaalt de werkgever de aanzegvergoeding. Sandra laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter.

Oordeel rechter
Tijdens de (kanton)procedure die volgt, ontkent de werkgever dat er een onvoorwaardelijke toezegging is geweest. De uitnodiging voor het gesprek luidde weliswaar ‘omzetting tijdelijk contract in contract onbepaalde tijd’, maar dat zegt niets. Het tijdelijke contract dat uiteindelijk aantoonbaar is aangeboden, wijst Sandra van de hand. De rechter concludeert dat het contract niet op initiatief van de werkgever is beëindigd, maar dat Sandra zelf het aanbod weigerde. Daardoor is er geen recht op een transitievergoeding.

In deze zaak vordert Sandra nog van alles. Zij wil niet alleen de transitievergoeding ontvangen, maar ook een billijke vergoeding, een gefixeerde schadevergoeding en de aanzegvergoeding.

Aanzegvergoeding
De werkgever is alleen gehouden de aanzegvergoeding te betalen. De wet schrijft voor dat de werkgever uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de einddatum de werknemer schriftelijk moet informeren of het tijdelijke contract wordt beëindigd of verlengd. De werkgever heeft aan het voornemen tot het aanbieden van een contract tot onbepaalde tijd verder geen gestalte gegeven. Volgens de rechter leidt dit niet tot slecht werkgeverschap.

Uitsluitend schriftelijk!
De Hoge Raad heeft in oktober 2022 bevestigd dat mondeling niet genoeg is en dat de aanzegging schriftelijk moet. Dat de werknemer wel of geen schade lijdt, nu een verlenging wel mondeling is medegedeeld, is daarbij niet relevant.
 

De wet schrijft voor dat de werkgever de werknemer uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de einddatum schriftelijk moet informeren of het tijdelijke contract wordt beëindigd of verlengd. Dat de werkgever aan het voornemen tot het aanbieden van een contract tot onbepaalde tijd verder geen gestalte heeft gegeven, leidt niet tot slecht werkgeverschap, aldus de rechter.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina