ALLES OVER SCHENK- EN ERFBELASTING

Wilt u fiscaal aantrekkelijk schenken en wilt u nu al weten waarover erfbelasting moet worden betaald in geval van een overlijden? Dan is het van belang om op de details te letten. De specialisten van ESJ weten welke keuzes u het beste kunt maken met betrekking tot schenken en nalaten.

Daarbij kijken we allereerst naar uw persoonlijke situatie. Aspecten zoals tweede en derde huwelijken, echtscheidingen, samengestelde gezinnen, wonen in het buitenland en bedrijfsopvolging zijn namelijk bepalend voor de uiteindelijke keuzes en hebben invloed op de schenkbelasting.

 

WAT IS SCHENKBELASTING?

In januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan. Sindsdien spreekt men over schenkbelasting. Schenkbelasting is de belasting die geheven wordt over schenkingen. Wanneer iemand een schenking ontvangt, kan die persoon (de verkrijger) schenkbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de schenking. De specialisten van ESJ geven u graag een passend antwoord op al uw vragen over schenkbelasting.
 

HOEVEEL SCHENKBELASTING MOET IK BETALEN?

Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van de vraag of u in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting. Dit wordt bepaald op basis van uw relatie met de schenker én waarvoor u het geld gebruikt. Bekijk hier een overzicht van verschillende schenkingsvrijstellingen en de bijbehorende tarieven.
 

WAT IS ERFBELASTING?

Erfbelasting is een heffing over hetgeen een erfgenaam ontvangen heeft uit nalatenschap van de overledene. Wanneer iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. U betaalt erfbelasting als de erfenis hoger is dan de vastgestelde vrijstelling.
 

HOEVEEL ERFBELASTING MOET IK BETALEN?

Het bedrag dat u aan belasting moet betalen, hangt af van de vraag of u in aanmerking komt voor vrijstelling van erfbelasting. Dit wordt vastgesteld op basis van uw relatie met de overledene. Deze relatie bepaalt ook de hoogte van de vrijstelling. U betaalt geen erfbelasting als de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling is. Is de waarde hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Klik hier om de hoogte van uw vrijstelling te berekenen.
 

ESJ ADVISEERT

Theo van Vugt, belastingadviseur en partner bij ESJ, is specialist op het gebied van erf- en schenkbelasting en testamenten. Hij heeft de belangrijkste zaken nader uitgewerkt met betrekking tot schenkbelasting. Speciale aandacht is er voor:

1. De vererving van aanmerkelijk belang aandelen in een beleggings- B.V.
2. De “ik-Opa/Oma-clausule’‘
3. Het schenkingsplan
4. Tweetrapsmaking bij testamenten
 

MEER INFORMATIE

Bekijk onderstaand een overzicht van onze artikelen voor tips en meer informatie over schenken en nalaten.  

Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld de belastingen die komen kijken bij schenken of erfbelasting, neem dan vrijblijvend contact op met Theo van Vugt, Belastingadviseur bij ESJ. 

 

Direct contact?

Theo van Vugt.png

Lees meer over schenken en nalaten

Schenken en meteen teruglenen

U wilt aan uw kinderen schenken, maar toch de beschikking over het geld houden. Dan leent u het geschonken bedrag weer meteen van uw kinderen. Dit is een gewilde manier van vermogensoverdracht naar een volgende generatie. Doe het wel correct!

Fiscaal gunstig schenken aan (klein)kinderen

Ieder jaar bestaat er de mogelijkheid om schenkingen te doen aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. Dit pakt ook gunstig uit voor de erfbelasting. Wat zijn nu de schenkingsvrijstellingen voor 2023?

Extra belastingvoordeel via een periodieke gift

Steeds meer goeddoelinstellingen zijn afhankelijk van giften. Ondersteunt u deze goede doelen via giften, dan zijn deze onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Hoe werkt dat?

Onverwachte schuld voor erfgenaam

Wat moet u doen als u als erfgenaam te maken krijgt met een onverwachte schuld? We lichten het toe aan de hand van een voorbeeld!

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Schenken bij leven

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Stijgende huizenprijzen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.