ALLES OVER SCHENK- EN ERFBELASTING

Wilt u fiscaal aantrekkelijk schenken en wilt u nu al weten waarover erfbelasting moet worden betaald in geval van een overlijden? Dan is het van belang om op de details te letten. De specialisten van ESJ weten welke keuzes u het beste kunt maken met betrekking tot schenken en nalaten.

Daarbij kijken we allereerst naar uw persoonlijke situatie. Aspecten zoals tweede en derde huwelijken, echtscheidingen, samengestelde gezinnen, wonen in het buitenland en bedrijfsopvolging zijn namelijk bepalend voor de uiteindelijke keuzes en hebben invloed op de schenkbelasting.

 

WAT IS SCHENKBELASTING?

In januari 2010 is de nieuwe Successiewet ingegaan. Sindsdien spreekt men over schenkbelasting. Schenkbelasting is de belasting die geheven wordt over schenkingen. Wanneer iemand een schenking ontvangt, kan die persoon (de verkrijger) schenkbelasting verschuldigd zijn over de waarde van de schenking. De specialisten van ESJ geven u graag een passend antwoord op al uw vragen over schenkbelasting.
 

HOEVEEL SCHENKBELASTING MOET IK BETALEN?

Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van de vraag of u in aanmerking komt voor vrijstelling van schenkbelasting. Dit wordt bepaald op basis van uw relatie met de schenker én waarvoor u het geld gebruikt. Bekijk hier een overzicht van verschillende schenkingsvrijstellingen en de bijbehorende tarieven.
 

WAT IS ERFBELASTING?

Erfbelasting is een heffing over hetgeen een erfgenaam ontvangen heeft uit nalatenschap van de overledene. Wanneer iemand overlijdt, gaat de erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. U betaalt erfbelasting als de erfenis hoger is dan de vastgestelde vrijstelling.
 

HOEVEEL ERFBELASTING MOET IK BETALEN?

Het bedrag dat u aan belasting moet betalen, hangt af van de vraag of u in aanmerking komt voor vrijstelling van erfbelasting. Dit wordt vastgesteld op basis van uw relatie met de overledene. Deze relatie bepaalt ook de hoogte van de vrijstelling. U betaalt geen erfbelasting als de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan uw vrijstelling is. Is de waarde hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u erfbelasting over het bedrag dat boven uw vrijstelling uitkomt. Klik hier om de hoogte van uw vrijstelling te berekenen.
 

ESJ ADVISEERT

Theo van Vugt, belastingadviseur en partner bij ESJ, is specialist op het gebied van erf- en schenkbelasting en testamenten. Hij heeft de belangrijkste zaken nader uitgewerkt met betrekking tot schenkbelasting. Speciale aandacht is er voor:

1. De vererving van aanmerkelijk belang aandelen in een beleggings- B.V.
2. De “ik-Opa/Oma-clausule’‘
3. Het schenkingsplan
4. Tweetrapsmaking bij testamenten
 

MEER INFORMATIE

Bekijk onderstaand een overzicht van onze artikelen voor tips en meer informatie over schenken en nalaten.  

Mocht u nog vragen hebben over bijvoorbeeld de belastingen die komen kijken bij schenken of erfbelasting, neem dan vrijblijvend contact op met Theo van Vugt, Belastingadviseur bij ESJ. Voor advies over schenken en nalaten kunt u ook contact opnemen met een van onze vestigingen bij u in de buurt.

Direct persoonlijk advies?

Theo van Vugt
Theo van Vugt

Belastingadviseur - Mediator

Stuur Theo een email

Bel Theo via +31 6 53836280