4 TIPS VOOR HET TERUGDRINGEN VAN ZIEKTEVERZUIM

Verzuim kan uitgroeien tot een flinke kostenpost. Naast het doorbetalen van een zieke werknemer krijgt u te maken met productiviteitsverlies, dan wel kosten voor het tijdelijk vervangen van de zieke werknemer. Kosten die u niet graag maakt en uw organisatie ook niet vooruit helpen. Daarom bent u als werkgever waarschijnlijk op zoek naar antwoord op de vraag hoe u ziekteverzuim kunt terugdringen. In dit artikel geven de HR-specialisten van ESJ 4 belangrijke tips voor het terugdringen van ziekteverzuim.

Binnen ESJ hebben wij professionals die gespecialiseerd zijn in HR advies voor ondernemers. Aan de hand van ervaringen die onze verzuimcoaches in de praktijk hebben opgedaan, hebben wij de belangrijkste tips voor u op een rijtje gezet

 

1. HANTEER EEN DUIDELIJK VERZUIMBELEID

In een verzuimbeleid legt u vast hoe u omgaat met verzuim binnen het bedrijf. Denk hierbij aan een verzuimprotocol, waarin u medewerkers uitlegt wat de regels zijn omtrent ziekmelding en welke stappen genomen worden bij verzuim. Zorg er voor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het verzuimbeleid. Het is aangetoond dat een duidelijk verzuimbeleid bijdraagt aan het voorkomen en beperken van ziekteverzuim.

 

2. ZORG VOOR EEN PRETTIGE WERKSFEER

Tevreden werknemers verzuimen minder. Daarom speelt een prettige werksfeer een cruciale rol bij het terugdringen van ziekteverzuim. Belangrijk hierbij is dat u ook om input vraagt van uw medewerkers. Wat ervaren zij als prettig? Wat hebben zij nodig om hun werk goed uit te kunnen voeren? Wat zijn voor hen factoren die een negatieve impact hebben op de werksfeer? Met de antwoorden op deze vragen verzamelt u waardevolle informatie om de werksfeer te verbeteren. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is hierbij een handig middel om, al dan niet anoniem, deze informatie te verzamelen.

 

3. STIMULEER EEN GEZONDE LEVENSSTIJL

Deze tip is wellicht een inkoppertje, maar gezonde werknemers zijn minder vaak ziek. Speel hier als bedrijf op in door een gezonde levensstijl te promoten. Dat kan met onderdelen als een bewegingsprogramma of fietsplan, door het aanbieden van fruit of gezonde lunches en door te voorzien in ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast is het goed afstellen van werkfaciliteiten (stoel, bureau etc.) natuurlijk een must.

 

4. MAAK VERZUIM BESPREEKBAAR

Rondom ziekteverzuim hangt vaak een zweem van wantrouwen, een lastig te behandelen onderwerp. In veel gevallen is dat geheel onterecht. Het bespreekbaar maken van verzuim is dan ook belangrijk om vertrouwen te houden in elkaar als werkgever en werknemer. Toon bijvoorbeeld oprechte interesse in je werknemer. Durf in geval van frequent kort ziekteverzuim door te vragen om mogelijke redenen te achterhalen. Heeft uw werknemer het nog naar zijn zin op het werk? Kunt u iets doen om hem of haar te helpen? Een open bedrijfscultuur maakt het gemakkelijker om dit soort onderwerpen te bespreken.

 

ZIEKTEVERZUIM AANPAKKEN MET EEN VERZUIMCOACH VAN ESJ

Heeft u alle bovenstaande tips al uitgeprobeerd bij het aanpakken van ziekteverzuim? Schakel dan een specialist in op het gebied van verzuim. ESJ kan u een verzuimcoach bieden die u helpt bij het terugdringen van ziekteverzuim. We nemen uw organisatie onder de loep en kijken waar de knelpunten op het gebied van verzuim liggen. Samen met u stellen we een concreet actieplan op om het ziekteverzuim binnen uw bedrijf te verminderen. Daarnaast helpen we u bij dossieropbouw en disfunctionerende werknemers. Benieuwd naar onze oplossing? Neem gerust eens contact met ons op via het formulier hiernaast. U kunt ook een mail sturen naar info@esj.nl of ons telefonisch bereiken op 088 0320 600.

Neem contact op

*
*
*
*
*