We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Archief

18 juli 2019

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

Lees meer »

18 juli 2019

Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw?

De Hoge Raad heeft in twee arresten duidelijk gemaakt welke eisen er gelden voor het bestaan van een fiscale eenheid in de omzetbelasting. Onder andere non-commerciële organisaties, zoals scholen, kunnen hierdoor btw besparen op hun uitgaven.

Lees meer »

18 juli 2019

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2019

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer »

17 juli 2019

Vakantiewoning in buitenland belast?

Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet u als vermogen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. U bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijgt u een vermindering. Daarmee wordt voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

Lees meer »

11 juli 2019

Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer?

Als een van uw werknemers uw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit meestal dat het leasecontract voor de resterende periode moet worden afgekocht. Hoe kunt u hier het beste op inspelen?

Lees meer »

11 juli 2019

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2019

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer »

9 juli 2019

Recht op KIA bij investering buiten samenwerking?

Een belangrijke fiscale faciliteit voor het mkb is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De Hoge Raad heeft onlangs bepaald hoe de KIA moet worden berekend als een maat of vennoot, naast de investeringen door de maatschap of vof, ook nog zelf investeert.

Lees meer »

9 juli 2019

Wilt u een laadpaal voor uw klanten?

U bent van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties kunnen bijtanken. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus een laadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt.

Lees meer »

9 juli 2019

Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?

Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in uw onderneming werkzaam bent, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat u hier niet naar keuze van af kunt zien, indien dit u beter uitkomt.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

4 juli 2019

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger

De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor nieuwe elektrische auto’s omhoog van 4% naar 8%. De verhoging is onderdeel van het Klimaatakkoord dat vrijdag 28 juni is gepresenteerd.

Lees meer »

4 juli 2019

Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?

Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

Lees meer »

4 juli 2019

Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar?

Een werknemer heeft meestal recht op een zogeheten transitievergoeding als hij tegen zijn zin wordt ontslagen. Mag u fiscaal al rekening houden met zo’n te voorziene kostenpost, terwijl het ontslag nog niet speelt?

Lees meer »

2 juli 2019

Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt…

Rijdt u een auto van de zaak? Dan kunt u de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie voor de momenten dat u niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer »

2 juli 2019

Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Lees meer »

1 juli 2019

Subsidieregeling Praktijkleren

Wanneer u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt, kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Wij kunnen u daarbij helpen.

Lees meer »

1 juli 2019

Veilig inloggen

Hoe zorgt u ervoor dat anderen uw inloggegevens niet kunnen gebruiken?

Lees meer »

1 juli 2019

Nieuw ontslagrecht 2020

In een notendop de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020! Ontdek wat dit voor u betekent.

Lees meer »

1 juli 2019

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2019

Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 juli 2019

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2019

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer »

28 juni 2019

Minimumtarief van € 16 voor zzp’er

Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp’ers onder de armoedegrens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

28 juni 2019

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat uw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

Lees meer »

28 juni 2019

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaart moet in 2050 70% minder zijn. De scheepvaartsector en het Rijk hebben hiervoor een akkoord gesloten.

Lees meer »

24 juni 2019

Advieswijzer Kantoor aan huis 2019

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

Lees meer »

20 juni 2019

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een overeenkomst vast – gevolgen heeft voor het terugvragen van de btw op oninbare debiteuren.

Lees meer »

14 juni 2019

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

Lees meer »

14 juni 2019

Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.

Lees meer »

14 juni 2019

Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen

Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het geld niet (meer) tot het zakelijk vermogen. Oninbare vorderingen zijn dan ook vrijwel nooit aftrekbaar van de ondernemingswinst.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

14 juni 2019

Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer »

11 juni 2019

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?

Lees meer »

7 juni 2019

Wel of niet sparen in de bv?

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Lees meer »

6 juni 2019

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

Lees meer »

6 juni 2019

Advieswijzer Ontslagrecht 2019

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht. Ook krijgt u inzicht in de wijzigingen die het kabinet zal doorvoeren als gevolg van de invoering van het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

Lees meer »

5 juni 2019

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo’n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Lees meer »

5 juni 2019

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Lees meer »

4 juni 2019

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

Lees meer »

3 juni 2019

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

31 mei 2019

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

De Eerste Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

Lees meer »

28 mei 2019

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

Lees meer »

26 mei 2019

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

Lees meer »

23 mei 2019

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Lees meer »

22 mei 2019

Opletten met bezitseis BOR

Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout!

Lees meer »

21 mei 2019

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs.

Lees meer »

21 mei 2019

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Lees meer »

13 mei 2019

Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!

Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en andere mogelijke betrokkenen. Het is onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht hiervoor een procedure te hebben. Daarbij, u wilt het voor uw klanten en medewerkers goed geregeld hebben. Hoe kunt u dat borgen?

Lees meer »

13 mei 2019

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2019

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

7 mei 2019

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen?

Lees meer »

7 mei 2019

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?

Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Lees meer »

3 mei 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

Lees meer »

3 mei 2019

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk…

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

2 mei 2019

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2019

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer »

2 mei 2019

Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale…

Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treedt.

Lees meer »

30 april 2019

Lening dga aan bv: zakelijk of privé?

Bij bv’s die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit dan privé een lening af en leent de som aan de bv. Wordt de lening echter als onzakelijk bestempeld, dan valt deze voor de dga niet in box 1 maar in box 3.

Lees meer »

23 april 2019

Advieswijzer BTW en buitenland 2019

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? En welk tarief moet ik toepassen?’ zullen dan zeker de revue passeren.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

23 april 2019

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer »

18 april 2019

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn eerder aangepast.

Lees meer »

17 april 2019

Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw

De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, als btw-ondernemer. Waar moet de verhuurder op letten?

Lees meer »

12 april 2019

Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

De Europese regeringsleiders hebben gisteravond besloten de Britten uitstel voor de Brexit te verlenen tot uiterlijk 31 oktober van dit jaar. De Britten mogen de EU ook eerder verlaten.

Lees meer »

10 april 2019

Betaalde belasting is geen gift

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Betaalde belasting kan echter niet worden aangemerkt als gift. Daarmee is betaalde belasting dus niet aftrekbaar.

Lees meer »

10 april 2019

Extra btw terug op pand met zonnepanelen

Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaatst u zonnepanelen op uw privéwoning en levert u energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van uw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor komt u in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

Lees meer »

9 april 2019

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale faciliteit, de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Er is ook recht op deze faciliteit bij verhuur van een eerder, zelf uitgeoefend bedrijf, zo besliste eerder de rechter.

Lees meer »

9 april 2019

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Lees meer »

9 april 2019

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf…

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

8 april 2019

Wat verandert er met oproepcontracten?

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten weten wat er gaat veranderen.

Lees meer »

3 april 2019

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?

Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv’s echter nog belangrijker geworden vanwege een wijziging van de regels inzake afschrijving.

Lees meer »

2 april 2019

Impasse Brexit: wat betekent dit fiscaal?

De discussie rond de Brexit duurt voort. Het Britse parlement kon het over geen enkel alternatief voor het voorstel van premier May eens worden. Volgende week wordt er opnieuw over alternatieven gestemd. Een no-deal Brexit blijft een reëel scenario. Bereid u daarom voor!

Lees meer »

2 april 2019

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Lees meer »

26 maart 2019

Wijzigingen WKR in 2020

De Werk Kosten Regeling (WKR) blijft een punt van aandacht binnen het MKB. Hoe kun je nu optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om onbelast voordeel aan de werknemer ten deel te laten vallen?

Lees meer »

26 maart 2019

Wetsvoorstel over excessief lenen van de BV doet stof…

Na een eerste aankondiging na Prinsjesdag 2018 is onlangs het wetsvoorstel over excessief lenen van de BV (hierna: het wetsvoorstel) gepubliceerd ter consultatie. Op basis van dit wetsvoorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting verschuldigd zijn over de schulden aan de eigen BV, indien en voor zover deze meer dan € 500.000 bedragen. Schulden inzake de eigen woning zullen onder voorwaarden uitgezonderd zijn van deze regeling.

Lees meer »

26 maart 2019

Een nieuwe concernregeling voor de vennootschapsbelasting

De Hoge Raad heeft op 19 oktober 2018 de per-elementbenadering geaccepteerd. Door dit arrest zouden internationale ondernemingen op eenvoudige wijze belastingconstructies kunnen opzetten en dit kan leiden tot honderden miljoenen euro’s belastingderving.

Lees meer »

25 maart 2019

Transitievergoeding in de Wet Arbeidsmarkt in Balans…

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is voorgesteld om de transitievergoeding-regeling op diverse punten aan te passen.

Lees meer »

21 maart 2019

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

21 maart 2019

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden.

Lees meer »

15 maart 2019

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs.

Lees meer »

15 maart 2019

Wijziging Wet WOZ in de maak

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

Lees meer »

14 maart 2019

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen.

Lees meer »

14 maart 2019

Advieswijzer Personeel inlenen in 2019

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.

Lees meer »

7 maart 2019

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Lees meer »

6 maart 2019

Advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer »

6 maart 2019

AVG: Datalekken, wat leren we ervan?

In 2018 zijn er 20.881 datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

Lees meer »

2 maart 2019

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 maart 2019

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer?

Lees meer »

1 maart 2019

Advieswijzer Fiscale eenheid 2019

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

Lees meer »

22 februari 2019

Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Lees meer »

22 februari 2019

Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind

Als u uw kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor uw kind in beginsel gewoon aftrekbaar. Bij u is het forfaitaire rendement van box 3 belast, dat veel lager kan liggen. Wel is vereist dat de rente die u bij uw kind in rekening brengt reëel is, anders kan de inspecteur navorderen.

Lees meer »

21 februari 2019

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie.

Lees meer »

15 februari 2019

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door.

Lees meer »

15 februari 2019

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Lees meer »

14 februari 2019

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto’s geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto’s wordt de MIA verminderd. Deze auto’s worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Lees meer »

14 februari 2019

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU (‘no deal’). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 februari 2019

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft:…

Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, voor u als dga afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: afkopen met een belastingkorting, omzetten in een oudedagsvoorziening of niets doen.

Lees meer »

13 februari 2019

Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding

Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

Lees meer »

13 februari 2019

Advieswijzer Werkkostenregeling 2019: De hoofdpunten…

Voor 1 maart vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2018 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat er gebeurt als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.

Lees meer »

11 februari 2019

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-b.v.

Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een B.V. die onroerend goed exploiteert?

Lees meer »

5 februari 2019

Advieswijzer eigen woning in 2019

Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (51,75%).

Lees meer »

31 januari 2019

Advieswijzer Auto en Fiscus 2019

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer »

30 januari 2019

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Goed personeel is schaars. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Lees meer »

29 januari 2019

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, verandert er veel ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden.

Lees meer »

29 januari 2019

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

24 januari 2019

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Net als voorgaande jaren neemt ESJ ook in 2019 deel aan het SRA-sectorrapport “Branches in Zicht”. Een landelijk benchmarkplatform met 180.000 mkb-jaarrekeningen waarmee wij u van actuele branche-informatie kunnen voorzien.

Lees meer »

17 januari 2019

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Medici werken in veel gevallen met collega’s samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

Lees meer »

17 januari 2019

Advieswijzer Estate planning 2019

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken.

Lees meer »

16 januari 2019

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?

Lees meer »

16 januari 2019

Wanneer is een lening zakelijk?

Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is?

Lees meer »

16 januari 2019

Werkgever verplichten tot ontslag?

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

Lees meer »

16 januari 2019

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen.

Lees meer »

10 januari 2019

Belastingvrij schenken in 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Lees meer »

10 januari 2019

Het Loonmemorandum 2019 is er!

Ook dit jaar wordt u als werkgever geconfronteerd met wijzigingen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaarden. Zoals u van ons gewend bent, hebben wij de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat in een loonmemorandum.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

9 januari 2019

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

Als goed werkgever dient u op de hoogte te zijn van de verlofregelingen voor uw werknemers. In deze advieswijzer wordt nader op de diverse verlofregelingen ingegaan.

Lees meer »

8 januari 2019

Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

Lees meer »

13 december 2018

5 Tips voor uw douanezaken

Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.

Lees meer »

13 december 2018

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven…

Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

Lees meer »

12 december 2018

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. ‘Niet-inwoners’ hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer »

12 december 2018

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer »

11 december 2018

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

Lees meer »

11 december 2018

Pas op voor brief European Business Number

Momenteel ontvangen veel ondernemers een brief van de European Business Number (EBN), waarin wordt verzocht een aantal gegevens te controleren. Wanneer het ingevulde formulier ingevuld en ondertekend teruggestuurd wordt, blijkt echter dat er een contract getekend is.

Lees meer »

5 december 2018

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

4 december 2018

Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Lees meer »

30 november 2018

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.

Lees meer »

29 november 2018

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer »

29 november 2018

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie…

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer »

28 november 2018

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.

Lees meer »

28 november 2018

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer »

26 november 2018

Top 10 eindejaarstips 2018

Welke fiscale maatregelen kunt u als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor u kunnen uitpakken? Hoe kunt u nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden?

Lees meer »

22 november 2018

Vijf vragen over wachtwoorden en één oplossing

Ervaart u overlast bij het beheer van uw wachtwoorden? Moet u regelmatig inloggegevens herstellen en kost u dat veel tijd? Gebruikt u vaak hetzelfde wachtwoord? Heeft u de juiste wachtwoorden niet altijd bij de hand? Zou u graag zo veel mogelijk inloggegevens automatisch in laten vullen?

Lees meer »

22 november 2018

Mijn ESJ: AVG proof informatie delen

Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiency, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met Mijn ESJ, de klantenportal van ESJ, kunt u op een snelle en meer veilige manier informatie beheren en met uw adviseur uitwisselen. U heeft altijd en overal toegang tot uw belastingaangiften, jaarrekeningen en andere financiële data.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

8 november 2018

Forse herziening ontslagrecht

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Lees meer »

7 november 2018

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Lees meer »

5 november 2018

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Lees meer »

1 november 2018

Brexit: bereid u voor!

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?

Lees meer »

30 oktober 2018

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank Noord-Nederland.

Lees meer »

30 oktober 2018

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.

Lees meer »

23 oktober 2018

Zijn uw kosten wel zakelijk?

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan?

Lees meer »

22 oktober 2018

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd.

Lees meer »

19 oktober 2018

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

19 oktober 2018

Bouwterrein of niet?

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.

Lees meer »

18 oktober 2018

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo’s, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding.

Lees meer »

18 oktober 2018

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.

Lees meer »

18 oktober 2018

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto’s hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.

Lees meer »

17 oktober 2018

Is verhuur van woningdeel belast?

Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.

Lees meer »

17 oktober 2018

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?

Lees meer »

10 oktober 2018

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen.

Lees meer »

10 oktober 2018

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?

Lees meer »

9 oktober 2018

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

9 oktober 2018

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2018

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, is het verstandig u eerst en goed te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn.

Lees meer »

1 oktober 2018

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Lees meer »

27 september 2018

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

Hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procent minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Lees meer »

27 september 2018

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

Lees meer »

26 september 2018

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt.

Lees meer »

26 september 2018

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

Verliezen van bv’s kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.

Lees meer »

25 september 2018

Meer algemene heffings- en arbeidskorting

Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen.

Lees meer »

20 september 2018

Rekening courantmaatregel van kabinet ingrijpend voor…

Het kabinet heeft een ingrijpende maatregel aangekondigd voor de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Lees meer »

19 september 2018

10 belangrijke voorstellen uit het Belastinplan 2019

Minister van Financiën Hoekstra presenteerde gisteren de Miljoenennota 2019 en het Belastingplan 2019. De regering zet in op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, het verbeteren van het Nederlandse vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

19 september 2018

ESJ Prinsjesdagspecial-Belastingplan 2019

De ESJ Prinsjesdagspecial is een uitgebreid memorandum over de maatregelen die het Kabinet in de diverse wetsvoorstellen aankondigt. Hierin staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2019 voor u op rij.

Lees meer »

7 september 2018

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.

Lees meer »

6 september 2018

Estate planning bij ESJ in professionele handen

Het Vakblad Estate Planning publiceert praktijkgerichte informatie over alle onderwerpen rondom het thema estate planning. In het magazine is ook ruimte voor een interview met een professional uit het vakgebied. In de nieuwe editie 2018-52 staat Pleuni Ophof in de schijnwerpers.

Lees meer »

6 september 2018

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer »

6 september 2018

Veel in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!

De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.

Lees meer »

6 september 2018

Compensatie vrouwelijke zelfstandige met kind: vraag…

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Lees meer »

31 augustus 2018

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden.

Lees meer »

30 augustus 2018

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Lees meer »

21 augustus 2018

Kantoor verbouwen tot studentenhuis? Let op overdrachtsbelasting

De laatste tijd is er een fors overschot aan kantoorruimte. Tegelijkertijd is er een schaarste aan goedkope woningen, vooral in studentensteden. Inventieve projectontwikkelaars gaan er daarom in toenemende mate toe over kantoren te verbouwen voor woningen, veelal specifiek gericht op studenten.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

17 augustus 2018

5 tips voor pensioen dga

Dga’s kunnen sinds vorig jaar geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden.

Lees meer »

17 augustus 2018

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk fiscaal voordeel.

Lees meer »

16 augustus 2018

Inloggen met eHerkenning

Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Lees meer »

8 augustus 2018

Betaling hypotheekrente van een “en/of”-rekening…

Wanneer de woning geen gezamenlijke eigendom is of niet in de huwelijksgemeenschap valt, betaal dan de rente niet via een “en/of-rekening”.

Lees meer »

8 augustus 2018

Optimale benutting van bedrijfsopvolgingsfaciliteit…

Besparing erfbelasting door optimaal gebruik te maken van de BOF vraagt testamentair maatwerk. In samenspraak met u en de notaris kan uw ESJ-adviseur hier invulling aan geven.

Lees meer »

31 juli 2018

De Tesla tax komt er aan

Rijdt u een auto van de zaak en overweegt u om elektrisch te gaan rijden? In 2019 veranderen de bijtellingsregels voor de elektrische auto van de zaak. Mocht u van plan zijn om te investeren in een elektrische auto, zoals bijvoorbeeld een Tesla, dan kan het voordelig zijn deze aanschaf nog in 2018 te doen.

Lees meer »

27 juli 2018

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer »

27 juli 2018

Teveel belasting op uw vermogen? Maak nu bezwaar!

Bent u het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet u vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

12 juli 2018

Wanneer is een huisarts BTW-plichtig?

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Lees meer »

2 juli 2018

Investeren in zonnepanelen: zakelijk of prive?

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer »

28 juni 2018

Special Lonen 2018

Heeft u personeel in dienst? In de Special Lonen vindt u actuele wet- en regelgeving en cijfers - per 1 juli 2018 - over onder meer de nieuwe AVG, de Wet DBA, auto van de zaak, het minimumloon, dga-pensioen en het LIV en LKV. Handig en overzichtelijk bij elkaar.

Lees meer »

28 juni 2018

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiair(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring. Het betreft stageplaatsen voorafgaand aan een BBL-leerbaan. Voor werkgevers die te laat waren met de aanvraag, wordt bekeken of zij hiertoe alsnog de mogelijkheid krijgen.

Lees meer »

28 juni 2018

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De hiervoor geldende voorwaarden zijn sinds kort verruimd.

Lees meer »

25 juni 2018

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ’‘Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.’‘

Lees meer »

18 juni 2018

Top vijf tips voor werkgevers per 1 juli

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer »

11 juni 2018

Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli

Een anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers.

Lees meer »

11 juni 2018

Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!

Bent u directeurgrootaandeelhouder (dga) en hebt u dus een aanmerkelijk belang in uw bedrijf? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon, zodat u geen correcties van de Belastingdienst krijgt.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

7 juni 2018

Cryptovaluta en de fiscus

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, staan cryptovaluta steeds meer in de belangstelling.  De staatssecretaris van Financiën heeft zich ook uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

Lees meer »

6 juni 2018

Geen btw bij overdracht onderneming

Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er geen btw aan de overnemer te worden berekend. Deze regeling is er om bedrijfsoverdrachten vanwege onder meer liquiditeitsnadelen voor de overnemer van het bedrijf niet te belemmeren.

Lees meer »

4 juni 2018

Uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?

Binnenkort hebben uw schoolgaande of studerende kinderen vakantie. Misschien is het een idee om ze in uw bedrijf te laten meewerken en zo een extra zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben zij en u dan te maken?

Lees meer »

31 mei 2018

Leerling of stagiair in dienst? Lees de subsidiemogelijkheden…

Heeft u een leerling of stagiair in dienst? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Lees meer »

9 mei 2018

Ga zakelijk om met het vermogen stamrecht-bv

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

Lees meer »

12 april 2018

Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen…

Dga’s mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner. In een geschil tussen ex-echtgenoten heeft de rechter onlangs beslist dat deze toestemming niet zomaar geweigerd kan worden.

Lees meer »

9 april 2018

Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed…

Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt achteraf dat de stichting of vereniging vennootschapsbelastingplichtig is, dan loopt de vereniging of stichting het risico op naheffingen omdat de vrijwilligersregeling in de loonbelasting ten onrechte is toegepast.

Lees meer »

17 maart 2018

Heeft u al een preventiemedewerker?

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. U bent verplicht om een basiscontract met een Arbodienst af te sluiten.

Lees meer »

16 maart 2018

Bijzonder verlof, hoe zit het ook alweer?

Afspraken over bijzonder verlof kunnen vastgelegd zijn in een cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Bijzonder verlof is wettelijk niet geregeld.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

5 maart 2018

Rente bij fiscale eenheid soms niet meer aftrekbaar

Op 22 februari 2018 heeft het Europees Hof uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale eenheidsregime met het EU recht. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor Nederlandse moeders en dochters die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen en zal invloed hebben op het resultaat van 2017.

Lees meer »

1 maart 2018

Crisisheffing hoge lonen

Werkgevers waren in 2013 en 2014 een crisisheffing verschuldigd over het loon van hun medewerkers wanneer die in 2012 en 2013 meer dan € 150.000 loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) genoten.

Lees meer »

28 februari 2018

Heeft u de fiscale gevolgen van uw overlijden in beeld?

Het ligt voor de hand dat er na uw overlijden erfbelasting moet worden betaald, maar als u ondernemer bent is de kans groot dat er na uw overlijden ook nog inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting verschuldigd is. Omdat deze belastingen naast elkaar bestaan, kunnen de heffingen flink oplopen.

Lees meer »

28 februari 2018

Vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2017 aangevraagd

ESJ heeft voor al haar klanten de VIA machtiging 2017 bij de Belastingdienst aangevraagd. In dit artikel leggen wij kort uit wat de VIA machtiging is, wat wij met deze machtiging doen en hoe u de machtiging kunt activeren.

Lees meer »

27 februari 2018

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt…

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden, afhankelijk van uw keuze moet uw partner instemmen en heeft u een informatieplicht richting de Belastingdienst. In deze advieswijzer leest u hier meer over.

Lees meer »

26 februari 2018

Voorstel fiscale eenheidsproblematiek een "serieuze…

Het FD publiceert vandaag een interview met staatssecretaris Menno Snel, waarin hij zich uitspreekt over de wetgeving die zal volgen na het Europees arrest van afgelopen donderdag. Op korte termijn zal er noodwetgeving volgen. De spoedmaatregelen hiervan werden reeds op 25 oktober 2017 aangekondigd. Frank van Merrienboer, partner bij ESJ en bestuurslid bij het Register Belastingadviseurs, geeft in het artikel aan dat volgens het RB het Nederlandse MKB door deze spoedmaatregelen ten onrechte wordt getroffen.

Lees meer »

21 februari 2018

Spanning stijgt vanwege arrest fiscale eenheid

Morgen wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie verwacht inzake de zogenaamde per-element-benadering. Hierbij geeft Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner bij ESJ aan dat het arrest i.v.m. de spoedmaatregelen ook gevolgen kan hebben voor de middelgrote bedrijven in het MKB.

Lees meer »

15 februari 2018

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor…

Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.

Lees meer »

15 februari 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

18 januari 2018

Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

Lees meer »

18 januari 2018

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen…

Een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

Lees meer »

4 januari 2018

Overwerk in 2018? Dan ook vakantiebijslag

Tot en met 2017 was het loon over overwerk van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WMM) uitgezonderd. Echter met ingang van 1-1-2018 is die uitzondering vervallen. Dit heeft tot gevolg dat over het loon dat over overuren wordt betaald ook vakantiebijslag moet worden betaald. De overuren moeten voor de opbouw van de vakantiebijslag worden meegenomen.

Lees meer »

4 januari 2018

Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe Arbowetgeving?

Sinds 1 juli 2017 gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

Lees meer »

4 januari 2018

Loonkostenvoordelen in 2018

Naast de Lage-inkomensvoordeel zijn er vanaf 1 januari 2018 ook een aantal loonkostenvoordelen (LKV’s) vanuit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Lees meer »

3 januari 2018

Belastingvrij schenken in 2018

Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

Lees meer »

19 december 2017

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2017: ken…

De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog één keer de belangrijkste wijzigingen op een rij in de advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2017.

Lees meer »

19 december 2017

Betaal in december uw aangifte op tijd!

Vergeet niet dat uw aangifte uiterlijk aan het eind van de maand volgend op het aangiftetijdvlak ingediend dienen te zijn bij de Belastingdienst.

Lees meer »

20 november 2017

Arbeidsrechtelijke gevolgen regeerakkoord

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat een aantal voorgenomen arbeidsrechterlijke maatregelen beschreven. Wij hebben de belangrijkste voornemens voor u op een rijtje gezet.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

16 november 2017

Onbelaste bonus voor de dga

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren?

Lees meer »

7 november 2017

Veranderingen huwelijksvermogenrecht 2018

Belangrijke veranderingen binnen het huwelijksvermogenrecht vanaf januari 2018.

Lees meer »

31 oktober 2017

Afkoop pensioen in eigen beheer

Het afkopen van een pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling of zonder uitbetaling. Hoe gaat dit de komende jaren in zijn werk?

Lees meer »

24 oktober 2017

Digitale handtekening bij ESJ

ESJ maakt gebruik van ValidSign, een gekwalificeerde digitale handtekening. Dit om de veiligheid van bestanden te kunnen garanderen.

Lees meer »

24 oktober 2017

Wat betekent verhoging tarief box 2 voor de dga?

U vindt hier het antwoord op de vraag: Wat betekent de verhoging van het tarief in box 2 voor de dga?

Lees meer »

28 september 2017

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen.

Lees meer »

27 september 2017

Echtscheiding en uw bedrijf anno 2017

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Dit artikel bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding.

Lees meer »

13 september 2017

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen?

Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

16 augustus 2017

Alles over de WDBA 2017

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. Door deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen.

Lees meer »

15 juni 2017

Geen vakantiestress met Nmbrs

Met de vakantie in aantocht ontvangt u als werkgever veel verlofaanvragen. Wist u dat u veel tijd kunt besparen met onze Nmbrs App? Hiermee kan digitaal verlof worden aangevraagd en goedgekeurd, waarna dit automatisch wordt verwerkt in het vakantiesaldo en salarisstrook.

Lees meer »

15 juni 2017

Minimumjeugdloon per 1 juli 2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.

Lees meer »

2 juni 2017

ESJ Financial Engineering sluit zich aan bij Allinial…

ESJ Financial Engineering is toegetreden tot Allinial Global, een toonaangevende internationale associatie op het gebied van audit & assurance, belastingadvies, corporate finance en internationaal ondernemen.

Lees meer »

23 mei 2017

Nederland krijgt nieuw huwelijksvermogensrecht

Recent zijn door het parlement wijzigingen in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht aangenomen. De nieuwe wetgeving zal per 1 januari 2018 in werking treden. We lichten de nieuwe regeling kort toe en noemen een aantal aandachtspunten.

Lees meer »

1 mei 2017

RR Holland: wereldwijd actief met ESJ

Pieter Poppelaars, directeur-eigenaar van RR Holland bv in Oosterhout, vertelt ons meer over zijn bijzondere onderneming en wat de samenwerking met ESJ hem oplevert.

Lees meer »

29 april 2017

Waarom een functioneringsgesprek?

Het houden van beoordelingsgesprekken is vaak een ondergeschoven kindje. Ook als u in een klein team werkt en uw medewerkers dagelijks spreekt is het aan te raden om minstens een keer per jaar een beoordelingsgesprek te voeren.  We zijn weer bijna halverwege het jaar: een goed moment om inzicht te krijgen in het functioneren van je werknemer en zo nodig bij te sturen op gedrag en resultaten.

Lees meer »

25 april 2017

De zin en onzin van een concurrentiebeding

Een relatie- en concurrentiebeding beperkt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst de mogelijkheden elders te werken. Een relatie- en/of concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen gelden.

Lees meer »

19 april 2017

7 tips om de waarde van uw bedrijf te verhogen

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de waarde van hun bedrijf overschatten. Ze hebben een onrealistisch beeld van de waarde van hun bedrijf. Ondernemers schatten de waarde te optimistisch in door wensdenken, verkeerd geïnformeerd worden, zelfoverschatting en verkeerde voorlichting.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 april 2017

Wijziging Arbowet: Aandacht voor preventie is verplicht

Op 1 juli treedt de nieuwe Arbowet in werking. De wijzigingen in de wet zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Door de focus te leggen op preventie verwacht men positief effect op het voorkomen van verzuim.

Lees meer »

13 maart 2017

De toegevoegde waarde van een Register Valuator

Een Register Valuator (RV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van bedrijven ofwel business valuation. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

Lees meer »

7 maart 2017

Update: Pensioen in eigen beheer

7 maart 2017 is het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april aanstaande treedt de wet in werking. Deze wet is van belang voor iedere dga met een pensioen in eigen beheer. Hieronder schetsen wij kort de inhoud van de komende wetgeving.

Lees meer »

28 februari 2017

De toegevoegde waarde van Audit

“ESJ Audit opereert zelfstandig en onafhankelijk met een vaste medewerkers die volledig audit dedicated zijn. Mede hierdoor zijn wij in staat controles van hoogwaardige kwaliteit uit te voeren. Het maatschappelijk verkeer hecht waarde aan de betrouwbaarheid die ESJ Audit toevoegt aan een financiële verantwoording, maar voor onze klant gaan wij verder!”

Lees meer »

17 februari 2017

Werken bij ESJ Audit & Assurance

Johan Nelemans is registeraccountant bij ESJ Audit & Assurance. Hij vertelt ons meer over zijn ervaringen bij ESJ Audit.

Lees meer »

16 februari 2017

Wijzigingen Arbeidstijdenwet belangrijk voor binnenvaart

Als u reder of (binnevaart)schipper bent en u heeft bemanningsleden in loondienst, dan bent u per 1 januari 2017 verplicht om de arbeids- en rusttijden aan boord vast te leggen in het vaartijdenboek. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidstijdenwet. Deze wijzigingen zijn van belang voor de binnenscheepvaart.

Lees meer »

30 januari 2017

Mkb rekent op sprong voorwaarts in 2017

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet de komende twaalf maanden met vertrouwen tegemoet. De economische omstandigheden blijven over het algemeen gunstig, de bestedingen trekken aan en ook financieel hebben de meeste ondernemers de zaken weer op orde.

Lees meer »

11 januari 2017

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) uitgebreid

Per 1 januari 2017 is het laatste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Vanaf nu is het alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk om inhoudingen en/of verrekeningen op het wettelijk minimumloon toe te passen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 januari 2017

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak. Deze regeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. U kunt subsidie aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. In 2016 was er een budget van € 15 miljoen en voor 2017 is er wederom € 15 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees meer »

21 december 2016

Verplicht digitaal deponeren van jaarrekening

Vanaf het boekjaar 2016 kan een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel via Standard Business Reporting (SBR). Digitaal deponeren kan via een financieel intermediair, zoals ESJ, of via de online service (SBR Direct) van de genoemde banken zelf.

Lees meer »

15 november 2016

AOW-leeftijd wordt 67 jaar en drie maanden

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dit zal gebeuren in stappen van 3 maanden per jaar.

Lees meer »

14 november 2016

Update: Uitfasering pensioen in eigen beheer pas vanaf…

Staatsecretaris Wiebes geeft dga’s met een pensioen in eigen beheer tot 1 april 2017 de tijd om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Lees meer »

17 oktober 2016

De pensioenscan: zekerheid over pensioenzaken in uw…

Het opstellen, wijzigen of verlengen van een pensioenverzekering voor de medewerkers van uw bedrijf is geen dagelijkse klus. Door de veranderde wetgeving zijn de fiscale en juridische gevolgen van een pensioenregeling niet altijd helder. Het komt nog steeds voor dat verzekeraars (wets)wijzigingen in de bedrijfspensioenregeling doorvoeren zonder daarbij werkgevers te wijzen op de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van deze veranderingen.

Lees meer »

13 oktober 2016

Kennisvoucher Internationaal Ondernemen

Bent u actief over de landsgrenzen heen of wilt weten welke mogelijkheden internationaal ondernemen voor u biedt? Vraag dan nu een RVO kennisvoucher aan en ontvang 50% tegemoetkoming in de kosten bij inhuur van een fiscalist of internationaal jurist. Met deze voucher krijgt u een vergoeding tot maximaal €2.500 exclusief btw.

Lees meer »

6 oktober 2016

8 tips voor het bewaken van uw debiteuren

Niemand wilt te maken krijgen met wanbetalers. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt namelijk tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming. In dit artikel enkele tips die mogelijk kunnen bijdragen aan het bewaken van uw debiteuren.

Lees meer »

5 oktober 2016

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Het wetsvoorstel tot “uitfasering” van het pensioen in eigen beheer heeft tijdens Prinsjesdag het licht gezien. Dit wetsvoorstel is voor iedere directeur-grootaandeelhouder met een in de eigen B.V. opgebouwde pensioenvoorziening van groot belang. Volgens dit wetsvoorstel is het vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bent u dga en pensioengerechtigde dan krijgt u de keuze tussen “afstempelen” en het afkopen van uw pensioenrecht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

17 augustus 2016

Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet ja of nee?

Werkgevers moeten voor 1 oktober 2016 de keuze maken om voor de WGA via het UWV of als WGA-eigenrisicodrager bij hun verzekeraar verzekerd te zijn. De overstap kan gemaakt worden van de verzekeringsmaatschappij / eigenrisicodrager naar het UWV of andersom.

Lees meer »

15 augustus 2016

Digitaal verlof aanvragen bespaart u veel tijd!

De zomervakantie zit er helaas alweer bijna op. Hoe registreert u het verlof van uw werknemers en hoe vragen zij toestemming voor hun welverdiende vakantie?

Lees meer »

1 augustus 2016

De wanbetaler bepaalt uw werkkapitaal

De wanbetaler kost het bedrijfsleven fors wat geld. Het is een logisch gevolg dat wanbetalers uw werkkapitaalspositie bepalen. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming.

Lees meer »

1 augustus 2016

Handige rekentool: bereken de transitievergoeding

Ontslagvergoeding. ESJ heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Lees meer »

20 juli 2016

Uitzondering onderbreking ketenbepaling contracten…

De aanpassing van de ketenbepaling in verband met seizoensarbeid ingaande 1 juli 2016 houdt in dat de zogenoemde tussenpoos van ten hoogste zes maanden bij CAO kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Lees meer »

20 juli 2016

Verplicht digitaal deponeren van jaarrekening

Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden

Lees meer »

20 juli 2016

Ik heb een AOW-gerechtigde werknemer in dienst

Vanaf 1 juli 2016 zijn een extra maatregelen van kracht geworden om het als werkgever in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer soepeler te maken.

Lees meer »

13 juli 2016

Werken bij ESJ

Financiële talenten tellen mee bij ESJ

Lees meer »

4 juli 2016

Afkoop pensioen in eigen beheer; Wiebes biedt fiscaalvriendelijke…

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer zijn aangepaste voorstel voor uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB) verwoord. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

30 juni 2016

Ontslagwet mist doel

De Wet Werk en Zekerheid (Wwz) mist de beoogde uitwerking om ontslag makkelijker te maken en de kloof tussen vaste medewerkers en flexwerkers te verkleinen. Dit vindt een groep van ruim duizend bedrijfsjuristen, ondernemers, en arbeidsrechtadvocaten, zo blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Lees meer »

13 juni 2016

Voorkom fictieve dienstbetrekking commissaris

Door het vervallen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, waarvan ook veel gebruik werd gemaakt door commissarissen, is voor deze groep de aanwijzing als fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting weer actueel geworden. Tenzij men in bezit is van een ‘beschikking doorbetaald-loon-regeling’, betekent dit dat er op de beloning van een commissaris weer loonheffing dient te worden ingehouden.

Lees meer »

25 mei 2016

De Roeiers en ESJ, innovatief maatwerk!

Zo oud als de haven is, zijn er al roeiers in de Rotterdamse haven. De Roeiers Vereeniging Eendracht bestaat sinds 1895. Vroeger werden de zeeschepen ook vastgemaakt op de boeien en aan de kade. Tegenwoordig wordt er niet meer geroeid en beschikt de vereniging over een hypermoderne vloot van zo’n 60 schepen. Iedere roeier is een volwaardig gediplomeerde schipper. Na het behalen van alle benodigde diploma’s treden ze toe als aspirant lid en worden daarmee zelfstandig ondernemer van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht.

Lees meer »

23 mei 2016

Erfbelasting bij overdracht woning aan kinderen met…

Een in Nederland regelmatig voorkomende vermogensplanning houdt in dat ouders de woning overdragen aan de kinderen, maar zich daarbij het recht voorbehouden om in de woning te blijven wonen.

Lees meer »

3 mei 2016

Twee lease auto's in 1 jaar? Voorkom naheffingen

Het Hof van Amsterdam handhaaft de aan de werknemer opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen voor een auto die niet is gebruikt voor privéritten. Een goede rittenadministratie had dit kunnen voorkomen.

Lees meer »

11 april 2016

Tweederde familiebedrijven overleeft overdracht niet

De eerste generatiewisseling van familiebedrijven gaat in bijna zeven op de tien gevallen mis. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Oprichters houden vaak te veel macht in handen, waardoor de nieuwe generatie niet effectief kan ondernemen. Veel nieuwe bestuurders zijn te voorzichtig om het bedrijf winstgevend te houden.

Lees meer »

29 maart 2016

Commissarissen niet meer onder de loonheffing

Vanaf 1 januari 2017 wordt de fictieve dienstbetrekking van de commissaris in de loonbelasting uit de wet gehaald. De fictieve dienstbetrekking gold al niet voor de werknemersverzekeringen.

Lees meer »

23 maart 2016

Bedrijf verkopen, maar aan wie?

De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Het verkoop klaarmaken is van belang voor de conditie van de onderneming en daardoor de uiteindelijke waarde.

Lees meer »

22 maart 2016

Ik vertrek!? Emigreren zonder fiscale zorgen

Uit onze ervaringen op de beurs kunnen we onder andere concluderen dat zon, zee en strand niet altijd doorslaggevende factoren meer zijn om de knoop door te hakken. Fiscale regelgeving in binnen- én buitenland speelt een steeds grotere rol.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

21 maart 2016

Bespaar tijd en geld met het verwerken van declaraties

Het is nu ook mogelijk om via de app nieuwe declaraties indienen door een foto van uw nota te uploaden.

Lees meer »

8 maart 2016

Wat houdt u netto over bij emigratie? Check het met…

Waar u ook naar toe gaat, het is van belang dat u uw besteedbaar inkomen in ogenschouw neemt.
Als u wilt weten wat u na emigratie van uw verdiende geld netto overhoudt, heeft ESJ een handige toolkit beschikbaar.

Lees meer »

6 oktober 2015

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

De voorgestelde wijzigingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2016 hebben dit jaar een internationale dimensie. Dit zal in onderstaand artikel worden toegelicht.

Lees meer »

16 september 2015

Bespaar kosten door lager personeelsverzuim

ESJ is als “financial engineer” onder andere gefocust op de beheersingskant van uw werknemersrisico’s. De inzetbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. De risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid liggen steeds meer bij werkgevers. Een dag verzuim kost u al gauw 250 euro.

Lees meer »

15 september 2015

Medisch specialist wel of geen ondernemer?

De opvatting dat elke medisch specialist op grond van art. 3.5 Wet IB 2001 reeds fiscaal ondernemer is, is onjuist. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in antwoord op Kamervragen over het ondernemerschap van medisch specialisten.

Lees meer »

25 augustus 2015

Dossieropbouw in orde?

Het nieuwe ontslagrecht dwingt werkgevers tijdig actie te ondernemen wanneer een medewerker niet naar behoren functioneert. Voldoet een medewerker onvoldoende aan de gestelde functie-eisen? Als werkgever zul je deze ongeschiktheid aannemelijk moeten maken om een medewerker te kunnen ontslaan.

Lees meer »

24 juni 2015

Actiepunt: Verklaring werkkostenregeling

Wij adviseren u de onderstaande verklaring op te nemen in uw administratie, of personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling. Door deze verklaring vermijdt u dat voor elk onderdeel een aanwijzing zou moeten plaatsvinden.

Lees meer »

16 juni 2015

Belastingdienst stelt gebruikelijk loon medisch specialisten…

De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon
opgesteld. Volgens de vaststellingsovereenkomst voor het kalenderjaar 2015 dient na toepassing van de doelmatigheidsmarge minimaal €120.000 als loon te worden genoten. Voor toepassing van de doelmatigheidsmarge bedraagt het loon dan tenminste €160.000.

Lees meer »

30 april 2015

Maakt u optimaal gebruik van subsidie- kortings- en…

Wilt u weten of u optimaal gebruik maakt van subsidie- kortings- en vrijstellingsregelingen , doe dan nu de InControl-scan. Met de InControl-scan controleren wij of u de afgelopen 5 jaar optimaal gebruik heeft gemaakt van alle subsidie-, kortings- en vrijstellingsregelingen. Daarnaast controleren we of er niet te veel premies en belastingen zijn afgedragen. Uw eigen inspanning is gering en de ervaring leert dat het kan gaan om forse teruggaven!

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

22 april 2015

Zekerheid vooraf voor zzp’ers en opdrachtgevers

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

Lees meer »

5 maart 2015

Tweede kamer stemt in met de Wet Aanpak Schijnconstructies

In de Tweede Kamer hebben alle partijen unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Zo zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en wordt de opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×