We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Archief

4 augustus 2020

Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet?

Heeft u een werknemer die niet functioneert zoals het zou moeten? Dan mag u deze werknemer niet zomaar ontslaan. U moet met uw werknemer aan de slag om zijn functioneren te verbeteren. Het is dan niet voldoende om alleen een verbetertraject aan te bieden.

Lees meer »

4 augustus 2020

Controleer uw beschikking LIV en LKV

Werkgevers die in 2019 in aanmerking kwamen voor het lage-inkomensvoordeel of loonkostenvoordeel (LIV/LKV) voor een of meerdere werknemers, ontvangen uiterlijk 31 juli van dit jaar een beschikking. Hierin staat hoeveel LIV en LKV u ontvangt. Controleer de beschikking goed op eventuele fouten.

Lees meer »

24 juli 2020

Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden

Ondernemers die door bijzondere omstandigheden waarvan de oorzaak buiten hun invloed ligt tijdelijk in liquiditeitsproblemen zijn gekomen, kunnen om uitstel van betaling vragen. Dit is het zogenaamde bijzonder uitstel.

Lees meer »

23 juli 2020

Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kosten die de werkgever heeft gemaakt voor activiteiten ter bevordering van kennis en vaardigheden van de werknemer binnen de eigen organisatie in mindering te brengen op de transitievergoeding. Voorwaarde is dan wel dat de werknemer die kennis en vaardigheden heeft gebruikt om een andere functie bij dezelfde werkgever uit te oefenen.

Lees meer »

16 juli 2020

NOW 2.0 met rekentool

Op 20 mei 2020 kondigde het kabinet middels een kamerbrief het Noodpakket 2.0 aan. Diverse maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie van 17 maart worden verlengd. Daarentegen bevat het Noodpakket 2.0 ook wijzigingen ten opzichte van het eerste pakket.

Lees meer »

7 juli 2020

De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding

De coronacrisis is voor veel bedrijven zo allesoverheersend dat de ontwikkelingen rond de Brexit een beetje naar de achtergrond zijn verdwenen. Een goede voorbereiding blijft echter noodzakelijk, zeker nu er op 31 december definitief een einde komt aan de overgangsperiode waarin voor het VK nog de EU-regels en -wetten gelden.

Lees meer »

6 juli 2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) met rekentool

Ondernemers kunnen vanaf 30 juni 2020 een beroep doen op de TVL. Een regeling die de TOGS opvolgt en MKB ondernemers voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten over de maanden juni tot en met september 2020.

Lees meer »

2 juli 2020

Aanvraag verlenging bijzonder uitstel van belastingbetaling…

Ondernemers die liquiditeitsproblemen ervaren als gevolg van de coronacrisis kunnen bijzonder uitstel van betaling voor belastingschulden aanvragen. Dit uitstel kan onder voorwaarden worden verlengd na afloop van de driemaandsperiode.

Lees meer »

2 juli 2020

Aandachtspunten NOW-subsidie 1.0 en 2.0

Het aanvragen van de definitieve vaststelling van de NOW 1.0 kan vanaf 7 oktober 2020. De definitieve vaststelling van de NOW 1.0 kan echter al in concept worden opgesteld, zodat nu al duidelijk is of er straks een nabetaling volgt of dat een deel van de ontvangen subsidie terugbetaald moet worden.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

25 juni 2020

Update rekentool ZN-regeling icm NOW beschikbaar voor…

Komt uw fysiopraktijk in aanmerking voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)? Dan kunt u via onze rekentool een indicatieve berekening voor de subsidie uitvoeren.

Lees meer »

23 juni 2020

Verruiming borgstellingskrediet MKB (BMKB-C) en Klein…

De huidige wereldwijde coronacrisis heeft mogelijk een tijdelijke daling in de inkomsten van uw onderneming tot gevolg. Om de gevolgen van de coronacrisis en daaruitvoortkomende liquiditeitsproblemen op te vangen, is er de mogelijkheid om een financiering bij uw bank aan te gaan.

Lees meer »

22 juni 2020

Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij hun eigen bv, gaan hierover belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023.

Lees meer »

22 juni 2020

Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast!

Voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd bij u in dienst waren en geen oproepcontract hebben, mag u de lage WW-premie betalen. U moet de arbeidsovereenkomst dan wel vóór 1 juli schriftelijk vastleggen.

Lees meer »

17 juni 2020

Toch vergoeding kosten eHerkenning

Ondernemers krijgen toch een vergoeding voor de kosten van eHerkenning. Deze compensatie gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in. De tegemoetkoming bedraagt circa € 24 per jaar en kan vanaf augustus 2020 bij RVO.nl worden aangevraagd.

Lees meer »

16 juni 2020

Is gespreide betaling transitievergoeding mogelijk?

Een werkgever die het dienstverband met een werknemer wil beëindigen, krijgt te maken met de betaling van de transitievergoeding. Om het leed wat te verzachten, is het soms mogelijk de betaling van de transitievergoeding te spreiden. Wat zijn de voor- en nadelen?

Lees meer »

16 juni 2020

Wetsvoorstel minimumtarief zzp’er van de baan

Het voornemen van het kabinet een minimumtarief in te voeren voor zzp’ers gaat niet door. Ook het wetsvoorstel voor een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een uurtarief van minimaal € 75 is van de baan.

Lees meer »

9 juni 2020

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels?

Lees meer »

3 juni 2020

Belastingmaatregelen 2.0

Op 20 mei kondigde het kabinet middels een kamerbrief het Noodpakket 2.0 aan. Diverse maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie (1.0) van 17 maart worden verlengd. Daarnaast bevat het Noodpakket 2.0 wijzigingen ten opzichte van het eerste pakket.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

3 juni 2020

TOZO 2.0

Op 20 mei 2020 kondigde het kabinet middels een kamerbrief het Noodpakket 2.0 aan. Diverse maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie van 17 maart worden verlengd. Daarentegen bevat het Noodpakket 2.0 ook wijzigingen ten opzichte van het eerste pakket.

Lees meer »

25 mei 2020

TOGS 2.0

Op 20 mei 2020 kondigde het kabinet middels een kamerbrief het Noodpakket 2.0 aan. Diverse maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie van 17 maart worden verlengd. Daarentegen bevat het Noodpakket 2.0 ook wijzigingen ten opzichte van het eerste pakket.

Lees meer »

20 mei 2020

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Middels een kamerbrief van 24 april 2020 heeft het kabinet een zestal nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, in deze lastige tijden te ondersteunen. De hoofdlijnen van deze maatregelen zijn bekend gemaakt, het wachten is op de (beleids)regelgeving.

Lees meer »

20 mei 2020

Corona en bestuurdersaansprakelijkheid (melding betalingsonmacht)

Indien u bijzonder uitstel van betaling aanvraagt, is een afzonderlijk melding betalingsonmacht tijdelijk niet nodig. Deze melding moet nog wel gedaan worden bij uitstel van betaling voor premies bedrijfspensioenfonds en niet corona gerelateerde uitstel van betaling verzoeken.

Lees meer »

14 mei 2020

Corona en BTW

In dit artikel vindt u een aantal aandachtspunten met betrekking tot de BTW tijdens de huidige coronacrisis.

Lees meer »

11 mei 2020

Verruiming NOW voor concerns

In het artikel “Nadere invulling subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)” hebben wij de NOW-regeling uiteengezet. In de kamerbrief van 22 april 2020 is een verruiming van deze regeling aangekondigd, welke hieronder voor u wordt beschreven.

Lees meer »

30 april 2020

Rekentool berekenen NOW uitgebreid

Als uw bedrijf in aanmerking komt voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunt u via onze rekentool de compensatie berekenen.

Lees meer »

29 april 2020

Update TOZO en TOGS

Op vrijdag 27 maart 2020 heeft het kabinet een aantal maatregelen uit het Noodpakket Banen en Economie nader ingevuld.

Lees meer »

22 april 2020

Highlights besluit 14 april 2020 (reiskosten, versoepeling…

Op 14 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst een besluit gepubliceerd. De belangrijkste zaken uit dit besluit worden in dit artikel uitgelicht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

21 april 2020

Wat is er voor de ondernemer en arbeider aan de grens?

Het kabinet heeft eerder maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat grensarbeiders en ondernemers in het grensgebied financieel niet onevenredig zwaar getroffen worden vanwege de coronacrisis. De maatregelen hebben betrekking op de Tozo-regeling (tijdelijke bijstand voor zelfstandig ondernemers), thuiswerkers en op door Duitsland verstrekte uitkeringen.

Lees meer »

6 april 2020

Nadere invulling subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten…

Op dinsdag 31 maart 2020 heeft het kabinet een nadere invulling gegeven aan de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste punten van de ‘Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming in de loonkosten in verband met het coronavirus’.

Lees meer »

19 maart 2020

Extra maatregelen coronavirus: noodpakket banen en…

Het kabinet heeft in een brief van dinsdag 17 maart 2020 extra maatregelen aangekondigd bovenop de maatregelen van donderdag 12 maart jl.

Lees meer »

18 maart 2020

Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd!

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende goederentransacties binnen de Europese Unie. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo zijn er nieuwe regels rond de voorraad op afroep en de consignatievoorraad.

Lees meer »

18 maart 2020

Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv

Dga’s met een pensioen-bv moeten oppassen als zij bij deze pensioen-bv een lening afsluiten. Blijken deze namelijk onzakelijk te zijn, dan kan onder omstandigheden een fiscale afstraffing volgen die er niet om liegt. Dit bleek recent nog in een zaak voor de rechtbank in Breda.

Lees meer »

17 maart 2020

Maatregelen als gevolg van coronavirus

Het kabinet heeft aangekondigd ondernemers behulpzaam te zijn bij financiële problemen vanwege het coronavirus. Er zijn diverse maatregelen getroffen, zoals uitstel van betaling van belasting, de werktijdverkorting en verruiming van een borgstellingskrediet. Onderstaand lichten we de maatregelen toe.

Lees meer »

17 maart 2020

Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie aanvragen voor transitievergoedingen voor langdurig zieke werknemers. De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of na 1 juli 2015 is betaald en als het einde van de periode van twee jaar ziekte op of na 1 juli 2015 lag.

Lees meer »

17 maart 2020

Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken?

De Belastingdienst vraagt aandacht voor fouten in de belastingaangifte, die met name starters op de woningmarkt maken bij het kopen van een huis. Dat de hypotheekrente in beginsel aftrekbaar is, is algemeen bekend. Maar wat zijn nu de werkelijke voorwaarden voor die renteaftrek en de aftrek van kosten die gemoeid gaan bij het kopen van een huis?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 maart 2020

Fout in belastingaanslagen percentages box 3

Door een fout in de percentages voor de berekening van belasting in box 3, zijn al ingeleverde aangiftes 2019 en voorlopige aanslagen 2020 onjuist. Dit meldt de Belastingdienst.

Lees meer »

12 maart 2020

Controleer berekening LIV en LKV

Als u als werkgever recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen in de loonkosten, ontvangt u hierover uiterlijk 15 maart bericht van de Belastingdienst. Dit bericht bevat een berekening van de toegekende bedragen. Controleer deze goed, want u kunt ze indien nodig tot 1 mei 2020 rectificeren.

Lees meer »

12 maart 2020

Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij…

Voor organisaties bestaat er een vrijstelling in de winstbelasting als er de afgelopen vijf jaar niet meer dan € 75.000 winst is behaald. Hof Arnhem is van mening dat deze vrijstelling niet is weggelegd voor organisaties die nog geen vijf jaar bestaan.

Lees meer »

2 maart 2020

Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Lees meer »

27 februari 2020

Fiscale voordelen elektrische auto tot 2025

Het gebruik en de aankoop van de elektrische auto wordt ook de komende jaren nog gestimuleerd, zo blijkt uit een recent overzicht van de staatssecretaris van Financiën. De financiële voordelen worden de komende jaren wel langzaam afgebouwd.

Lees meer »

27 februari 2020

eHerkenning in 2020 nog niet verplicht voor btw-aangifte

Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. Dit blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen.

Lees meer »

26 februari 2020

Check uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

Heeft u een bv, dan heeft u als het goed is een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (VPB) ontvangen of u ontvangt deze binnenkort. Check of de voorlopige aanslag klopt en of de te betalen belasting ongeveer overeenkomt met wat u verwacht. Dit om mogelijke te betalen belastingrente te voorkomen.

Lees meer »

26 februari 2020

Huwelijkse voorwaarden, het verrekenbeding en uw onderneming

Ondernemers krijgen regelmatig het advies om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met hun (aanstaande) echtgenoot. In deze huwelijkse voorwaarden is vaak een verrekenbeding opgenomen. Hoe wordt uw onderneming hierin meegenomen?

Lees meer »

20 februari 2020

Meedoen met de KOR? Aanmelding uiterlijk 3 maart!

Blijft uw omzet dit jaar onder de € 20.000, dan kunt u deelnemen aan de vernieuwde kleineondernemersregeling (KOR) in de btw. Als u hiervoor nog niet bent aangemeld, moet u dit alsnog doen en ervoor zorgen dat uw aanmelding uiterlijk 3 maart 2020 bij de Belastingdienst binnen is. U doet dan mee per 1 april 2020.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

20 februari 2020

Profiteert u ook van hersteloperatie kindgebonden…

De fiscus heeft in het verleden in een flink aantal gevallen te weinig kindgebonden budget uitbetaald. Dit gebeurt nu alsnog met terugwerkende kracht en levert soms een onverwacht flinke meevaller op.

Lees meer »

19 februari 2020

Leg partneralimentatie altijd vast

Als echtgenoten of partners uit elkaar gaan, is een afgesproken partneralimentatie in beginsel aftrekbaar bij degene die deze betaalt. Dit vereist wel dat er sprake is van een verplichting, aldus de rechtbank in Den Haag.

Lees meer »

19 februari 2020

Internationale handel? Verplicht btw-identificatienummer…

Per 1 januari 2020 gelden er andere regels voor de btw als het gaat om grensoverschrijdende transacties binnen de EU. Reden is om het btw-stelsel in de EU-landen te harmoniseren. Zo bent u nu verplicht bij intracommunautaire leveringen het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur te vermelden, wilt u het nultarief toepassen.

Lees meer »

12 februari 2020

Is uw WOZ-beschikking wel juist?

Binnenkort vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer op de mat. Onroerend goed is aanzienlijk in waarde gestegen, dus is het van belang te checken of uw beschikking wel klopt.

Lees meer »

12 februari 2020

Aandachtspunten fiscale fietsregeling per 2020

Heeft u personeel die op de fiets naar het werk komt? Dan kunt u sinds 1 januari van dit jaar gebruik maken van de nieuwe fietsregeling. Deze regeling roept echter nog tal van vragen op. De belangrijkste worden hieronder beantwoord.

Lees meer »

10 februari 2020

€ 2000 netto extra vrije ruimte in 2020?

Sinds 2015 is voor alle werkgevers de werkkostenregeling (WKR) van toepassing. Maar wat houdt de WKR regeling nu precies in? Via de werkkostenregeling kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw medewerkers geven. Denk bijvoorbeeld aan tablets of sportabonnementen. Iedere werkgever heeft een bepaald budget dat “vrij” te besteden is, de zogenaamde vrije ruimte.

Lees meer »

8 februari 2020

Vanaf 1 juli subsidie elektrische auto

Vanaf 1 juli 2020 komt er een subsidie voor particulieren die een elektrische auto aanschaffen. Dit meldt RTL-Nieuws. De subsidie was al aangekondigd in het Klimaatakkoord. De subsidie is bedoeld om de particuliere markt met betrekking tot elektrische auto’s te stimuleren.

Lees meer »

7 februari 2020

Uitstel loonaangifte vanwege problemen e-Herkenning

Moet u als rechtspersoon loonaangifte doen? Dan bent u verplicht dit vanaf dit jaar te doen met behulp van e-Herkenning. Deze verplichting heeft tot veel ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat u, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.

Lees meer »

7 februari 2020

Hoe bereken je aftrekbare en niet-aftrekbare btw?

Als ondernemer mag u de aan u in rekening gebrachte btw aftrekken. Dat geldt echter niet als een deel van uw prestaties niet belast is met btw of geen economische activiteit betreft. Maar hoe berekent u dan de niet-aftrekbare btw?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

6 februari 2020

De Brexit: done deal… voor nu

Na lang steggelen was het zo ver: het Verenigd Koninkrijk is vertrokken uit de Europese Unie. De onzekerheid is daarmee echter niet van de baan.

Lees meer »

6 februari 2020

Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk…

Als dga of partner van een dga bent u verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als u werkzaamheden voor de bv verricht. U mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.

Lees meer »

29 januari 2020

Ketenbepaling; terug naar 3 contracten in 3 jaar

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden. In een eerder blog heb ik de belangrijkste wijzigingen al op een rijtje gezet. De ketenbepaling is er daar een van. In dit artikel besteed ik wat meer aandacht aan deze specifieke wijziging.

Lees meer »

28 januari 2020

Aanvraag WBSO versoepeld

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Om dit te realiseren, wordt de aanvraagprocedure op twee punten gewijzigd. De voorwaarden blijven gelijk aan 2019.

Lees meer »

23 januari 2020

Drie maanden extra voor bewijs vaste contracten

Per 1 januari 2020 is de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

Lees meer »

21 januari 2020

Aftrekpost gemengde kosten: hoe bereken je die?

Gemengde kosten zijn in 2020 tot een vast bedrag van € 4.700 niet aftrekbaar van de winst. Dit betekent een verhoging met € 100 ten opzichte van vorig jaar. Naast het vaste bedrag kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Welke is voor u het meest voordelig?

Lees meer »

21 januari 2020

Vergeet eindheffing werkkostenregeling niet!

Als u in 2019 meer aan vergoedingen en verstrekking uitgaf dan de zogenaamde ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling, moet u over dit meerdere eindheffing betalen. Vergeet deze niet uiterlijk in de eerste aangifte van 2020 aan te geven.

Lees meer »

16 januari 2020

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.

Lees meer »

14 januari 2020

De WAB – hoe zit het ook al weer?

Het zal u niet zijn ontgaan: Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Wat is eigenlijk het doel van deze nieuwe wet?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

14 januari 2020

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.

Lees meer »

8 januari 2020

Loonheffingskorting: waar woont uw werknemer?

Waar uw werknemer woont, zal in de meeste gevallen duidelijk zijn. Met name voor buitenlandse werknemers is deze duidelijkheid er niet altijd, hoewel het wel van belang is voor het vaststellen van het recht op de loonheffingskorting.

Lees meer »

7 januari 2020

Gebruikelijk loon dga verhoogd naar € 46.000

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

Lees meer »

7 januari 2020

Heffing box 3 ook voor 2015 in strijd met Europees…

De belasting op sparen en beleggen in box 3 is ook voor het jaar 2015 in strijd met het Europees recht. Dit blijkt uit een uitspraak van het Hof Den Haag. Het Hof verbindt hieraan echter nog geen gevolgen.

Lees meer »

6 januari 2020

Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen?

Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden.

Lees meer »

6 januari 2020

Advieswijzer Ontslagrecht 2020

In deze advieswijzer geven we u een update van wijzigingen op het gebied van het ontslagrecht per 1 januari 2020 als gevolg van de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans.

Lees meer »

30 december 2019

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

Lees meer »

19 december 2019

Toekomst agrarisch bedrijf van invloed op WOZ-waarde

Bij de bepaling van de WOZ-waarde van een agrarisch bedrijf moet rekening gehouden worden met de toekomstige bedrijfsmogelijkheden. Dit bepaalde het gerechtshof in Den Bosch onlangs.

Lees meer »

17 december 2019

Drie extra maanden voor administratie lage WW-premie

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die gelden als vanaf 1 januari 2020 het lage percentage WW-premie wordt toegepast. Dit heeft minister Koolmees bekend gemaakt.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 december 2019

Een overbruggingslijfrente?

Stel, uw pensioendatum nadert en u kunt tot die tijd wel wat extra geld gebruiken. Als u dan een of meerdere lijfrentepolissen bezit die inmiddels uitgekeerd mogen worden, kan dat goed van pas komen. Waar moet u dan op letten?

Lees meer »

12 december 2019

Zorg dat uw herinvesteringsreserve dit jaar niet vrijvalt

Heeft u in het recente verleden een bedrijfsmiddel met boekwinst verkocht en hiervoor een herinvesteringsreserve gevormd, zorg dan dat deze dit jaar niet vrijvalt. Gebeurt dit wel, dan betaalt u over de boekwinst belasting.

Lees meer »

10 december 2019

Probeer dit jaar uw winst laag te houden

De komende jaren gaan de belastingtarieven omlaag, zowel voor de ondernemer in de inkomstenbelasting als voor zijn collega met een bv. Het kan dan ook lonen om te proberen dit jaar uw winst zo laag mogelijk te houden.

Lees meer »

9 december 2019

Profiteer nog van extra aftrek milieuvriendelijke…

Als u als ondernemer nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aanschaft, heeft u met zekerheid nog recht op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Betreft de aankoop een personenauto op waterstof, dan heeft u ook recht op de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Voor 2020 is dit nog niet bekend.

Lees meer »

6 december 2019

Extra aftrekpost door aankoop lijfrente

Met name als u een hoger inkomen heeft, is het aantrekkelijk om door aankoop van een lijfrente een extra aftrekpost te creëren. Dit levert echter alleen een aftrek op als er sprake is van een pensioentekort.

Lees meer »

5 december 2019

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari…

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.

Lees meer »

4 december 2019

Fiscale voordelen? Nog één maand de tijd

De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten.

Lees meer »

4 december 2019

Correctie voorlopige aanslag VPB bij gebroken boekjaar

Bedrijven die vennootschapsbelasting betalen en een gebroken boekjaar hebben, krijgen wellicht een correctie op hun voorlopige aanslag. Dit heeft de Belastingdienst bekend gemaakt.

Lees meer »

3 december 2019

BTW “quick fixes” voor handel binnen de EU, wat…

Per 1 januari 2020 treden 4 zogenoemde BTW quick fixes in werking. Deze hebben als doel het BTW stelsel voor grensoverschrijdende handel tussen ondernemers binnen de EU te vereenvoudigen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

3 december 2019

Een wildgroei aan bv’s? Tijd voor actie

Veel ondernemingen brengen hun diverse activiteiten onder in verschillende bv’s. Het is dan wel zaak om periodiek deze structuur op te schonen. Aangekondigde nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat u deze opschoonactie het best binnenkort kunt uitvoeren.

Lees meer »

29 november 2019

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

Lees meer »

26 november 2019

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen…

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen.

Lees meer »

26 november 2019

Ongebruikelijke transacties: dga aansprakelijk voor…

Om witwassen en terrorisme te bestrijden, moeten onder andere ongebruikelijke transacties gemeld worden. Hierbij kan de dga van een bv aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van de bv.

Lees meer »

21 november 2019

Haal het maximale uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als ondernemers investeren, bestaat er vaak recht op de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Door uw investeringen goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren en voorkomen dat u deze terug moet betalen.

Lees meer »

20 november 2019

Nieuwe subsidieregeling voor scholing bij mkb

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie krijgen voor bepaalde vormen van scholing, namelijk via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Hiermee is structureel € 48 miljoen gemoeid.

Lees meer »

20 november 2019

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort.

Lees meer »

19 november 2019

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer »

19 november 2019

Aangiftebrief Loonheffingen verstuurd

De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 november 2019

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2019

Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, is het verstandig u eerst en goed te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn.

Lees meer »

11 november 2019

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Lees meer »

7 november 2019

Top 10 Eindejaartips voor de ondernemer

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips.

Lees meer »

7 november 2019

Partneralimentatie herzien? Houd rekening met toeslagen!

Als u vanwege de wijziging in de aftrek van partneralimentatie per 2020 het bedrag aan alimentatie gaat herzien, is het van belang ook rekening te houden met toeslagen.

Lees meer »

7 november 2019

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Lees meer »

5 november 2019

Toch fors hogere bpm door andere meetmethode

De nieuwe meetmethode die gebruikt wordt ter bepaling van de CO2-uitstoot door auto’s, leidt tot een fors hogere bpm. Dit stellen de organisaties RAI en BOVAG, op basis van een onderzoek door KPMG.

Lees meer »

4 november 2019

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

Lees meer »

1 november 2019

20 november: deadline kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer »

31 oktober 2019

WAB: checklist voor nieuwe arbeidsmarktregels

Door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert er per 1 januari 2020 een aantal zaken als het gaat om het arbeidsrecht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

31 oktober 2019

Mag gemeente btw op onroerend goed herzien?

Als u als ondernemer een goed aanschaft en dit in eerste instantie deels niet-economisch gebruikt, kan een wijziging hierin leiden tot btw-teruggave. Dit volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

Lees meer »

29 oktober 2019

Bedrag minimumloon per 2020 bekend

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

Lees meer »

29 oktober 2019

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan!

Lees meer »

25 oktober 2019

De nieuwe KOR komt er aan. Let op: ook relevant voor…

De kleine ondernemersregeling (KOR) heet vanaf 2020 OVOB (omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting). Lees hieronder de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer »

24 oktober 2019

Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast

Als uw werknemers de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak willen voorkomen, moeten ze rekening houden met een zware bewijslast. Alleen het beheren van de autosleutels door de werkgever is in ieder geval onvoldoende.

Lees meer »

24 oktober 2019

Opleidingskosten in aftrek op transitievergoeding

Moet u een transitievergoeding betalen bij het ontslag van een van uw werknemers? En heeft u deze werknemer in een eerder stadium opgeleid voor een andere functie binnen uw bedrijf? Dan mag u mogelijk per 1 januari 2020 de opleidingskosten die u daarbij heeft gemaakt, onder voorwaarden in aftrek brengen op de transitievergoeding.

Lees meer »

23 oktober 2019

Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers

De hoogte van de WW-premie voor uw werknemers wordt vanaf 2020 afhankelijk van de vraag of er sprake is van een vast of flexibel arbeidscontract. Nu is de premie nog afhankelijk van de sector waarin de werknemer werkzaam is.

Lees meer »

23 oktober 2019

Belastingvrije bonus aan personeel?

Als werkgever kunt u ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan uw personeel uit te keren. Die is belastingvrij als u zich aan de spelregels houdt.

Lees meer »

20 oktober 2019

Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020

De gemiddelde premie voor de WGA gaat in 2020 omhoog van 0,75% naar 0,76%. De gemiddelde premie voor de ZW stijgt van 0,43% naar 0,52%. Dat staat in de nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2020 van het UWV.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

18 oktober 2019

Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling?

Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten, aldus een arrest.

Lees meer »

17 oktober 2019

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie.

Lees meer »

16 oktober 2019

eHerkenning voor het UWV al geregeld?

Bij de uitkeringsorganisatie UWV kunnen werkgevers vanaf 1 november 2019 alleen nog maar digitaal communiceren via eHerkenning. Werkgevers die dit medium nog niet gebruiken, dienen eHerkenning dan ook zo snel mogelijk te regelen.

Lees meer »

16 oktober 2019

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden.

Lees meer »

15 oktober 2019

Nieuw btw-nummer voor zzp’er

Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.

Lees meer »

14 oktober 2019

Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband?

Een werkgever is in beginsel verplicht om een slapend dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Dit advies bracht advocaat-generaal De Bock eerder uit aan de Hoge Raad. Het komt vaak voor dat de Hoge Raad het advies van een advocaat-generaal overneemt.

Lees meer »

11 oktober 2019

Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.

Lees meer »

11 oktober 2019

Computer ten laste van de winst?

Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten.

Lees meer »

8 oktober 2019

Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst

Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

7 oktober 2019

Maaltijd op het werk, wat zijn de regels?

Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag.

Lees meer »

3 oktober 2019

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting…

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Lees meer »

2 oktober 2019

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%. Bovendien geldt de 8% nog maar over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Dit staat in het voorstel van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Lees meer »

1 oktober 2019

Wat is 'meer dan normaal vermogensbeheer'?

De successiewetgeving kent een interessante vrijstelling van erf- of schenkbelasting wanneer een onderneming wordt verkregen. Een belangrijke voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een actieve onderneming en niet van een onderneming die zich voornamelijk met beleggen bezighoudt.

Lees meer »

30 september 2019

Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen

Om de aanleg van elektrische laadpalen te versnellen stelt staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) € 5 miljoen subsidie beschikbaar. Met het geld worden in 21 gemeenten laadpleinen met slimme laadpunten aangelegd, waarvan de eerste in 2020 klaar voor gebruik moeten zijn.

Lees meer »

27 september 2019

Flinke beknotting aftrekposten in 2020

De Miljoenennota bevat volgend jaar voor de meeste burgers een forse lastenverlichting. Anderzijds leveren de meeste aftrekposten in 2020 nog maar een fiscaal voordeel op van maximaal 46%. Dit kan het koopkrachtplaatje flink verstoren.

Lees meer »

26 september 2019

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Lees meer »

26 september 2019

Zelfstandigenaftrek fors omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat op termijn met € 2.280 omlaag van € 7.280 naar € 5.000 in 2028. Op deze manier wil het kabinet het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer »

25 september 2019

Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting

Nu de aftrek van hypotheekrente verder wordt beperkt en sparen nauwelijks meer iets oplevert, is het wellicht aantrekkelijk uw hypotheek geheel of deels af te lossen. Maar houd daarbij wel de peildatum van box 3 in de gaten.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

24 september 2019

Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf

De toegezegde lastenverlichting voor het grootbedrijf wordt verder uitgesteld. Het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten vanaf € 200.000 gaat het komende jaar niet omlaag, in tegenstelling tot eerdere plannen. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer »

24 september 2019

Vanaf 2020 twee tarieven box 1

Vanaf volgend jaar kent box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer »

23 september 2019

Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog

Het maximum van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting gaan volgend jaar extra omhoog. Vorig jaar was al een verhoging van beide kortingen aangekondigd, maar de extra verhogingen komen hier bovenop. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer »

22 september 2019

WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje

Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer »

18 september 2019

Wees alert op btw-fraude

Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te beschikken die aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kan de aftrek van btw geweigerd worden. Dit kan ook als er duidelijk sprake is van fraude door uw leverancier.

Lees meer »

18 september 2019

ESJ Prinsjesdagspecial-Belastingplan 2020

De ESJ Prinsjesdagspecial is een uitgebreid memorandum over de maatregelen die het Kabinet in de diverse wetsvoorstellen aankondigt. Hierin staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2020 voor u op rij.

Lees meer »

16 september 2019

Scherpere regels rond giftenaftrek

Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Om misbruik van de regeling tegen te gaan, zal het kabinet volgend jaar onder meer op een aantal punten een verscherping van de regelgeving voorstellen, zo blijkt uit een eerdere brief van staatssecretaris Snel.

Lees meer »

16 september 2019

Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering…

Eind vorig jaar kwamen werkgevers, het kabinet en verzekeraars een convenant overeen inzake een ‘MKB verzuim-ontzorgverzekering’. Is zo’n verzekering, die per 1 januari 2020 door verschillende verzekeraars wordt aangeboden, wellicht ook iets voor uw bedrijf?

Lees meer »

13 september 2019

BOR: aandelen vijf jaar in bezit

Bij schenken moet de onderneming minimaal vijf jaar bij de schenker in bezit zijn. Dat heet de bezitseis en is een van de voorwaarden voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een rechter bepaalde dit eerder. De advocaat-generaal (A-G), die de Hoge Raad adviseert, is het daarmee eens.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

13 september 2019

Eind derde kwartaal, nog iets reserveren?

Eind september is alweer het einde van het derde kwartaal. Boekhoudkundig en cijfermatig belangrijk, want op weg naar het laatste kwartaal van 2019 zijn er absoluut nog punten om te checken. Lees verder welke punten!

Lees meer »

12 september 2019

2022: geen spaartaks tot € 440.000

Vanaf 2022 hoeven spaarders geen belasting te betalen over spaargeld tot een bedrag van € 440.000. Doel is spaarders te ontzien die op dit moment nauwelijks rendement maken, maar wel belasting betalen. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Snel.

Lees meer »

12 september 2019

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2020 zetten we nu alvast voor u op een rij.

Lees meer »

9 september 2019

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dient u in bij de Belastingdienst.

Lees meer »

5 september 2019

Ook verlaging winstbelasting 2021 onzeker

Het is nog lang niet zeker dat het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting ook voor 2021 zal dalen. Stijgen de lonen onvoldoende, dan gaat die verlaging voor een deel niet door. Dit meldde het Financieele Dagblad eerder.

Lees meer »

5 september 2019

Deadline Brexit 31 oktober? Bereid u voor

Heeft u als ondernemer de nodige stappen gezet om te anticiperen op een no-deal Brexit? Weet u welke gevolgen de Brexit voor uw bedrijf heeft? Wat kunt u doen?

Lees meer »

3 september 2019

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

Lees meer »

2 september 2019

Opletten bij wijziging auto van de zaak

Als een auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt een werknemer met de bekende bijtelling te maken. Alleen als hij met de auto per jaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, is de bijtelling niet aan de orde. Dit kan bij het wisselen van auto gedurende het jaar onverwachte problemen opleveren, zo meldt de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR).

Lees meer »

29 augustus 2019

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

29 augustus 2019

WOZ-waarde recreatiewoning in- of exclusief btw?

Het normale btw-tarief bedraagt in Nederland 21%. Het is daarom nogal van belang te weten of de WOZ-waarde van een woning in- of exclusief btw moet worden bepaald. Volgens de rechter is dit afhankelijk van de positie van de koper en verkoper.

Lees meer »

29 augustus 2019

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

Lees meer »

23 augustus 2019

Zonder begeleiding of toezicht geen aftrek scholingskosten

Scholingskosten zijn in beginsel aftrekbaar. Het moet dan wel gaan om scholing waarbij sprake is van begeleiding of toezicht, anders zijn de scholingskosten niet aftrekbaar.

Lees meer »

23 augustus 2019

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen.

Lees meer »

23 augustus 2019

Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor…

Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie en houd de voorwaarden in de gaten.

Lees meer »

20 augustus 2019

Advieswijzer Scholing en Personeel 2019

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden.

Lees meer »

19 augustus 2019

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer »

16 augustus 2019

Let op juiste toepassing taxatiewijzer

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde van bedrijfspanden, maken gemeentes vaak gebruik van zogenaamde taxatiewijzers. Wees daarbij alert dat de gemeente deze wel goed toepast.

Lees meer »

13 augustus 2019

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

12 augustus 2019

Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd?

Bij de uitvoering van aangenomen opdrachten krijgt een aannemer vaak te maken met meerwerk. Wat staat daarover in het bestek of in de inkoopvoorwaarden? Hoe gaat u hier (juridisch) handig en verstandig mee om?

Lees meer »

12 augustus 2019

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen ‘gebruikelijk’ moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

Lees meer »

9 augustus 2019

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.

Lees meer »

6 augustus 2019

Formele eisen zijn er niet voor niets!

Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.

Lees meer »

6 augustus 2019

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast

Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast.

Lees meer »

30 juli 2019

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro

Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.

Lees meer »

29 juli 2019

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Controleer deze!

De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Lees meer »

25 juli 2019

500 km zijn bepalend of auto zakelijk is

Als u minder dan 500 kilometer privé met een auto rijdt, behoort deze verplicht tot het ondernemingsvermogen. De rechtbank Noord-Nederland heeft onlangs beslist dat een auto keuzevermogen is in plaats van verplicht privévermogen, zodra de ondernemer meer dan 500 zakelijke kilometers heeft gereden.

Lees meer »

25 juli 2019

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2019

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

18 juli 2019

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

Lees meer »

18 juli 2019

Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw?

De Hoge Raad heeft in twee arresten duidelijk gemaakt welke eisen er gelden voor het bestaan van een fiscale eenheid in de omzetbelasting. Onder andere non-commerciële organisaties, zoals scholen, kunnen hierdoor btw besparen op hun uitgaven.

Lees meer »

18 juli 2019

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2019

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer »

17 juli 2019

Vakantiewoning in buitenland belast?

Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet u als vermogen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. U bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijgt u een vermindering. Daarmee wordt voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

Lees meer »

11 juli 2019

Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer?

Als een van uw werknemers uw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit meestal dat het leasecontract voor de resterende periode moet worden afgekocht. Hoe kunt u hier het beste op inspelen?

Lees meer »

11 juli 2019

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2019

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.

Lees meer »

9 juli 2019

Recht op KIA bij investering buiten samenwerking?

Een belangrijke fiscale faciliteit voor het mkb is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De Hoge Raad heeft onlangs bepaald hoe de KIA moet worden berekend als een maat of vennoot, naast de investeringen door de maatschap of vof, ook nog zelf investeert.

Lees meer »

9 juli 2019

Wilt u een laadpaal voor uw klanten?

U bent van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties kunnen bijtanken. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus een laadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt.

Lees meer »

9 juli 2019

Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?

Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in uw onderneming werkzaam bent, heeft u recht op de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat u hier niet naar keuze van af kunt zien, indien dit u beter uitkomt.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

4 juli 2019

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger

De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor nieuwe elektrische auto’s omhoog van 4% naar 8%. De verhoging is onderdeel van het Klimaatakkoord dat vrijdag 28 juni is gepresenteerd.

Lees meer »

4 juli 2019

Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?

Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

Lees meer »

4 juli 2019

Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar?

Een werknemer heeft meestal recht op een zogeheten transitievergoeding als hij tegen zijn zin wordt ontslagen. Mag u fiscaal al rekening houden met zo’n te voorziene kostenpost, terwijl het ontslag nog niet speelt?

Lees meer »

2 juli 2019

Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt…

Rijdt u een auto van de zaak? Dan kunt u de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie voor de momenten dat u niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer »

2 juli 2019

Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Lees meer »

1 juli 2019

Subsidieregeling Praktijkleren

Wanneer u een praktijk- of leerwerkplaats aanbiedt, kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. Wij kunnen u daarbij helpen.

Lees meer »

1 juli 2019

Veilig inloggen

Hoe zorgt u ervoor dat anderen uw inloggegevens niet kunnen gebruiken?

Lees meer »

1 juli 2019

Nieuw ontslagrecht 2020

In een notendop de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020! Ontdek wat dit voor u betekent.

Lees meer »

1 juli 2019

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2019

Als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, kunt u de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 juli 2019

Advieswijzer Ondernemen in een keten 2019

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer »

28 juni 2019

Minimumtarief van € 16 voor zzp’er

Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp’ers onder de armoedegrens terecht komen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

28 juni 2019

Verlies op rekening-courant aftrekbaar?

Als u als dga geld leent aan uw bv, kan een dergelijke lening aftrekbaar zijn op het moment dat duidelijk wordt dat uw bv deze niet meer terug kan betalen. Dit kan alleen als er sprake is van een zakelijke lening. Of dit zo is, hangt af van de feiten en omstandigheden.

Lees meer »

28 juni 2019

Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart

De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten en in 2050 nagenoeg klimaatneutraal zijn. De uitstoot van de zeevaart moet in 2050 70% minder zijn. De scheepvaartsector en het Rijk hebben hiervoor een akkoord gesloten.

Lees meer »

24 juni 2019

Advieswijzer Kantoor aan huis 2019

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

Lees meer »

20 juni 2019

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een overeenkomst vast – gevolgen heeft voor het terugvragen van de btw op oninbare debiteuren.

Lees meer »

14 juni 2019

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

Lees meer »

14 juni 2019

Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020

De fiscale aftrek van scholingsuitgaven blijft ook volgend jaar nog bestaan. De regeling gaat naar verwachting pas per 2021 verdwijnen. De aftrek zal dan worden vervangen door een subsidie voor de kosten van opleiding of scholing.

Lees meer »

14 juni 2019

Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen

Als u als ondernemer een lening verstrekt aan een ander, is in vrijwel alle situaties sprake van een lening in de privésfeer. Immers, als u het geld kunt missen in de onderneming, hoort het geld niet (meer) tot het zakelijk vermogen. Oninbare vorderingen zijn dan ook vrijwel nooit aftrekbaar van de ondernemingswinst.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

14 juni 2019

Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, behoort deze tot het keuzevermogen. U kunt kiezen of u de auto als ondernemingsvermogen of als privévermogen aanmerkt. Wijziging van deze keuze is maar zeer beperkt en onder voorwaarden mogelijk, zo blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer »

11 juni 2019

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?

Lees meer »

7 juni 2019

Wel of niet sparen in de bv?

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Lees meer »

6 juni 2019

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

Lees meer »

5 juni 2019

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo’n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Lees meer »

5 juni 2019

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Lees meer »

3 juni 2019

Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf heeft met 2018 een goed jaar achter de rug. De omzetontwikkeling steeg gemiddeld met bijna 10% ten opzichte van 2017. Ook de winstgroei nam toe en kwam uit op ruim 16%, iets meer dan de 15,5% van een jaar eerder.

Lees meer »

31 mei 2019

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

De Eerste Kamer stemde gisteren in met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

Lees meer »

28 mei 2019

Het cafetariamodel en de werkkostenregeling

Het cafetariamodel maakt arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk. Werknemers kunnen kiezen wat er het beste bij hen past. Hoe kan de werkkostenregeling in dat model ingezet worden?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

26 mei 2019

Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden?

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken indien de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

Lees meer »

23 mei 2019

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Lees meer »

22 mei 2019

Opletten met bezitseis BOR

Bij het erven of schenken van een onderneming kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Bij het voldoen aan de bezitseis gaat het nog wel eens fout!

Lees meer »

21 mei 2019

Niet-aftrekbare btw zakenauto verlaagt winst

Als u in een auto van de zaak rijdt, krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Ook mag u vanwege het privégebruik niet alle btw aftrekken. Maar de niet-aftrekbare btw mag u wel weer ten laste van de winst brengen, zo besliste de rechtbank Zeeland-West-Brabant onlangs.

Lees meer »

21 mei 2019

Recht op hypotheekrenteaftrek? Akte goed bewaren!

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat u moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet u ieder jaar waarin u gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Lees meer »

13 mei 2019

Noodzaak AVG-procedure privacyrechten!

Mkb-bedrijven moeten blijvend aandacht hebben voor de privacyrechten van medewerkers, klanten en andere mogelijke betrokkenen. Het is onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verplicht hiervoor een procedure te hebben. Daarbij, u wilt het voor uw klanten en medewerkers goed geregeld hebben. Hoe kunt u dat borgen?

Lees meer »

13 mei 2019

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2019

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer »

7 mei 2019

Financieel ruggensteuntje voor de zzp’er

Als zelfstandige moet u het tijdelijk wegvallen van inkomsten zelf opvangen. Bijvoorbeeld als u minder opdrachten krijgt of door ziekte niet kunt werken. Welke mogelijke oplossingen zijn er om u in die situatie financieel te ondersteunen?

Lees meer »

7 mei 2019

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?

Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

3 mei 2019

Nieuwe bedragen minimumloon per 1 juli 2019

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2019 verhoogd naar € 1635,60 bruto per maand. Verder krijgen 21-jarigen vanaf die datum het volledig minimumloon en wordt het minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd.

Lees meer »

3 mei 2019

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk…

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

2 mei 2019

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2019

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer »

2 mei 2019

Eerste Kamer ook akkoord met spoedreparatie fiscale…

Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in werking treedt.

Lees meer »

30 april 2019

Lening dga aan bv: zakelijk of privé?

Bij bv’s die in financiële moeilijkheden verkeren, schiet de dga nogal eens te hulp. De dga sluit dan privé een lening af en leent de som aan de bv. Wordt de lening echter als onzakelijk bestempeld, dan valt deze voor de dga niet in box 1 maar in box 3.

Lees meer »

23 april 2019

Advieswijzer BTW en buitenland 2019

Als u als ondernemer goederen levert of diensten verricht, krijgt u te maken met btw-verplichtingen. Vragen als ‘Ben ik btw verschuldigd? Geldt er een vrijstelling? En welk tarief moet ik toepassen?’ zullen dan zeker de revue passeren.

Lees meer »

23 april 2019

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer »

18 april 2019

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn eerder aangepast.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

17 april 2019

Btw-tip! Verhuur van vakantiewoning? Let op de btw

De Belastingdienst beschouwt elke Nederlander die een vakantiewoning verhuurt met als doel om hier duurzaam opbrengsten uit te verkrijgen, als btw-ondernemer. Waar moet de verhuurder op letten?

Lees meer »

12 april 2019

Uitstel Brexit tot 31 oktober 2019

De Europese regeringsleiders hebben gisteravond besloten de Britten uitstel voor de Brexit te verlenen tot uiterlijk 31 oktober van dit jaar. De Britten mogen de EU ook eerder verlaten.

Lees meer »

10 april 2019

Betaalde belasting is geen gift

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Betaalde belasting kan echter niet worden aangemerkt als gift. Daarmee is betaalde belasting dus niet aftrekbaar.

Lees meer »

10 april 2019

Extra btw terug op pand met zonnepanelen

Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaatst u zonnepanelen op uw privéwoning en levert u energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van uw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor komt u in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

Lees meer »

9 april 2019

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale faciliteit, de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Er is ook recht op deze faciliteit bij verhuur van een eerder, zelf uitgeoefend bedrijf, zo besliste eerder de rechter.

Lees meer »

9 april 2019

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Lees meer »

9 april 2019

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf…

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee. Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

Lees meer »

8 april 2019

Wat verandert er met oproepcontracten?

Het wetsvoorstel ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemers die regelmatig met oproepkrachten werken, moeten weten wat er gaat veranderen.

Lees meer »

3 april 2019

WOZ-waarde bedrijfspand: wat kunt u afschrijven?

Als het goed is, heeft u onlangs uw WOZ-beschikking voor 2019 ontvangen. De WOZ-waarde van uw bedrijfspand is bepalend voor tal van heffingen. Met ingang van dit jaar is de WOZ-waarde voor bv’s echter nog belangrijker geworden vanwege een wijziging van de regels inzake afschrijving.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

2 april 2019

Impasse Brexit: wat betekent dit fiscaal?

De discussie rond de Brexit duurt voort. Het Britse parlement kon het over geen enkel alternatief voor het voorstel van premier May eens worden. Volgende week wordt er opnieuw over alternatieven gestemd. Een no-deal Brexit blijft een reëel scenario. Bereid u daarom voor!

Lees meer »

2 april 2019

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Lees meer »

26 maart 2019

Wijzigingen WKR in 2020

De Werk Kosten Regeling (WKR) blijft een punt van aandacht binnen het MKB. Hoe kun je nu optimaal gebruik maken van de mogelijkheid om onbelast voordeel aan de werknemer ten deel te laten vallen?

Lees meer »

26 maart 2019

Wetsvoorstel over excessief lenen van de BV doet stof…

Na een eerste aankondiging na Prinsjesdag 2018 is onlangs het wetsvoorstel over excessief lenen van de BV (hierna: het wetsvoorstel) gepubliceerd ter consultatie. Op basis van dit wetsvoorstel zou vanaf 1 januari 2022 belasting verschuldigd zijn over de schulden aan de eigen BV, indien en voor zover deze meer dan € 500.000 bedragen. Schulden inzake de eigen woning zullen onder voorwaarden uitgezonderd zijn van deze regeling.

Lees meer »

26 maart 2019

Een nieuwe concernregeling voor de vennootschapsbelasting

De Hoge Raad heeft op 19 oktober 2018 de per-elementbenadering geaccepteerd. Door dit arrest zouden internationale ondernemingen op eenvoudige wijze belastingconstructies kunnen opzetten en dit kan leiden tot honderden miljoenen euro’s belastingderving.

Lees meer »

25 maart 2019

Transitievergoeding in de Wet Arbeidsmarkt in Balans…

In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is voorgesteld om de transitievergoeding-regeling op diverse punten aan te passen.

Lees meer »

21 maart 2019

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant.

Lees meer »

21 maart 2019

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen ‘middeling’ aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden.

Lees meer »

15 maart 2019

Is een arbeidsovereenkomst noodzaak voor loon dga?

De dga die een aanmerkelijk belang in zijn bv heeft en hiervoor werkzaamheden verricht, moet zichzelf een gebruikelijk loon toekennen. Of de dga een arbeidsovereenkomst heeft met de bv, is fiscaal niet van belang. Dit besliste de rechtbank Noord-Holland onlangs.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

15 maart 2019

Wijziging Wet WOZ in de maak

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

Lees meer »

14 maart 2019

Overgangsrecht bij Brexit, deal of no deal

Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een Brexit zonder deal. Donderdag 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de Brexit, dat een no deal moet voorkomen.

Lees meer »

14 maart 2019

Advieswijzer Personeel inlenen in 2019

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.

Lees meer »

7 maart 2019

Niet-afgedragen loonheffing dga is geen loon

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Lees meer »

6 maart 2019

Advieswijzer Loonkostenvoordelen 2019

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Lees meer »

6 maart 2019

AVG: Datalekken, wat leren we ervan?

In 2018 zijn er 20.881 datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

Lees meer »

2 maart 2019

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.

Lees meer »

1 maart 2019

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer?

Lees meer »

1 maart 2019

Advieswijzer Fiscale eenheid 2019

Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

22 februari 2019

Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Deze spoedreparatie was nodig omdat de Europese rechter de bestaande wetgeving inzake de fiscale eenheid op sommige punten discriminerend vond voor ondernemingen in Nederland met dochtervennootschappen in andere landen van de EU. Deze rechtsongelijkheid wordt door de spoedreparatiewet opgeheven.

Lees meer »

22 februari 2019

Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind

Als u uw kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor uw kind in beginsel gewoon aftrekbaar. Bij u is het forfaitaire rendement van box 3 belast, dat veel lager kan liggen. Wel is vereist dat de rente die u bij uw kind in rekening brengt reëel is, anders kan de inspecteur navorderen.

Lees meer »

21 februari 2019

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Een vof biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie.

Lees meer »

15 februari 2019

Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door?

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB). De eerder voorgestelde proeftijdregels gaan echter niet door.

Lees meer »

15 februari 2019

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Lees meer »

14 februari 2019

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto’s geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto’s wordt de MIA verminderd. Deze auto’s worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Lees meer »

14 februari 2019

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU (‘no deal’). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Lees meer »

13 februari 2019

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft:…

Sinds 1 juli 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, voor u als dga afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: afkopen met een belastingkorting, omzetten in een oudedagsvoorziening of niets doen.

Lees meer »

13 februari 2019

Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding

Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

11 februari 2019

Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-b.v.

Bij overdracht van onroerend goed dat tot een onderneming behoort, hoeft onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting te worden betaald. Geldt dat ook als het geen onroerend goed betreft, maar aandelen in een B.V. die onroerend goed exploiteert?

Lees meer »

31 januari 2019

Advieswijzer Auto en Fiscus 2019

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer »

30 januari 2019

Bonus of loon, wat is wijsheid?

Goed personeel is schaars. Voor een goede werknemer wilt u dus best wat extra betalen. Dus extra loon erbij, of misschien een bonus? Wat zijn de voor- en nadelen?

Lees meer »

29 januari 2019

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd, verandert er veel ten opzichte van de wetgeving die in 2017 nog gold. Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en hebt u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden.

Lees meer »

29 januari 2019

Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf

Dit jaar zijn de meeste belastingbedragen weer gecorrigeerd voor de inflatie. Dit betekent dat ook de vrijstelling voor het erven en schenken van een onderneming is verhoogd.

Lees meer »

24 januari 2019

Hoe presteert u ten opzichte van uw concurrent?

Net als voorgaande jaren neemt ESJ ook in 2019 deel aan het SRA-sectorrapport “Branches in Zicht”. Een landelijk benchmarkplatform met 180.000 mkb-jaarrekeningen waarmee wij u van actuele branche-informatie kunnen voorzien.

Lees meer »

17 januari 2019

Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer?

Medici werken in veel gevallen met collega’s samen, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende structuren. Maar wat bepaalt nu of u voldoende zelfstandig bent om fiscaal als zelfstandig ondernemer aangemerkt te kunnen worden? Hierover heeft de Hoge Raad eerder uitspraak gedaan.

Lees meer »

17 januari 2019

Advieswijzer Estate planning 2019

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken.

Lees meer »

16 januari 2019

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

16 januari 2019

Wanneer is een lening zakelijk?

Als u een lening afsluit in het kader van uw onderneming, behoort deze als ondernemingsvermogen in box 1. Een privélening behoort daarentegen in box 3. Maar wat bepaalt wanneer een lening zakelijk of privé is?

Lees meer »

16 januari 2019

Werkgever verplichten tot ontslag?

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer heeft bij de rechter afgedwongen dat zijn werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Tevens moest de werkgever, omdat de arbeidsovereenkomst werd beëindigd, een transitievergoeding betalen van € 144.659 bruto.

Lees meer »

16 januari 2019

Auto van de zaak? Verdeel de bijtelling

Ondernemers in het mkb drijven hun zaak vaak samen met hun echtgenoot of partner. Als in die gevallen een auto van de zaak ter beschikking staat, is het vaak voordelig de bijtelling te verdelen.

Lees meer »

10 januari 2019

Belastingvrij schenken in 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Lees meer »

8 januari 2019

Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

Lees meer »

13 december 2018

5 Tips voor uw douanezaken

Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.

Lees meer »

13 december 2018

Loonkostenvoordeel lage inkomens? Nieuwe tarieven…

Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

Lees meer »

12 december 2018

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de heffingskortingen. ‘Niet-inwoners’ hebben daar geen recht meer op. Voor Belgische werknemers geldt echter een uitzondering.

Lees meer »

12 december 2018

Minder belasting betalen door verrekenen verlies?

Als u in een jaar met uw bedrijf verlies lijdt, mag u dit verrekenen met uw inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat u daardoor ook minder belasting betaalt.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

11 december 2018

Nieuwe fiscale regels elektrisch rijden

De overheid wil het gebruik van volledig elektrische auto’s nog steeds stimuleren. Daarom geldt er een aantal fiscale voordelen. Per 1 januari 2019 gaan deels nieuwe regels gelden. Welke zijn dit en wat levert het u op?

Lees meer »

11 december 2018

Pas op voor brief European Business Number

Momenteel ontvangen veel ondernemers een brief van de European Business Number (EBN), waarin wordt verzocht een aantal gegevens te controleren. Wanneer het ingevulde formulier ingevuld en ondertekend teruggestuurd wordt, blijkt echter dat er een contract getekend is.

Lees meer »

5 december 2018

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

In 2019 gaat de bijtelling voor de duurdere elektrische auto veranderen. Maar ook voor alle auto’s, elektrisch en niet-elektrisch, die in 2014 voor het eerst op kenteken zijn gezet. Wat betekent dit voor u?

Lees meer »

4 december 2018

Zakelijk schenken

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Lees meer »

30 november 2018

Premie lijfrente bij FOR wel aftrekbaar voor Zvw

Premies die betaald worden voor een lijfrente, zijn niet van invloed op de berekening van de premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Staakt u uw bedrijf en koopt u een lijfrente die wordt verrekend met de fiscale oudedagsreserve, dan mag de lijfrentepremie wel in aftrek worden gebracht, aldus de Hoge Raad.

Lees meer »

29 november 2018

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaat er nogal wat veranderen op btw-gebied. De belangrijkste zaken voor ondernemers op een rij.

Lees meer »

29 november 2018

Overgangsmaatregel fiscale eenheid vervalt, actie…

In oktober 2017 werd de spoedreparatie van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd. Toen het wetsvoorstel openbaar werd in juni 2018, bleek er een overgangsmaatregel voor het mkb opgenomen.

Lees meer »

28 november 2018

Wat betekent het Brexit-akkoord voor uw bedrijf?

De 27 lidstaten die overblijven in de Europese Unie (EU) hebben ingestemd met het akkoord dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) regelt. Premier May moet dit akkoord in december nog wel door het Britse Lagerhuis loodsen en ook het Europese parlement moet nog instemmen.

Lees meer »

28 november 2018

Wijziging btw-regels digitale diensten aan EU-landen

Per 1 januari 2019 verandert de fiscale regelgeving voor de btw over digitale diensten aan consumenten in andere EU-landen. In verband met deze wijziging is er een nieuw formulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

22 november 2018

Vijf vragen over wachtwoorden en één oplossing

Ervaart u overlast bij het beheer van uw wachtwoorden? Moet u regelmatig inloggegevens herstellen en kost u dat veel tijd? Gebruikt u vaak hetzelfde wachtwoord? Heeft u de juiste wachtwoorden niet altijd bij de hand? Zou u graag zo veel mogelijk inloggegevens automatisch in laten vullen?

Lees meer »

22 november 2018

Mijn ESJ: AVG proof informatie delen

Als het gaat over uw financiële informatie zijn efficiency, veiligheid en continuïteit erg belangrijk. Met Mijn ESJ, de klantenportal van ESJ, kunt u op een snelle en meer veilige manier informatie beheren en met uw adviseur uitwisselen. U heeft altijd en overal toegang tot uw belastingaangiften, jaarrekeningen en andere financiële data.

Lees meer »

8 november 2018

Forse herziening ontslagrecht

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Lees meer »

7 november 2018

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

Het lage btw-tarief wordt met ingang van volgend jaar verhoogd van 6% naar 9%. Dit heeft tal van gevolgen, waar u zich als ondernemer het beste tijdig op kunt voorbereiden. Denk aan het doorvoeren van eventuele prijsstijgingen en de aanpassing in uw administratie.

Lees meer »

5 november 2018

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Het opbouwen van een pensioen voor de dga in eigen beheer (PEB) is niet meer mogelijk. Reeds bij de eigen bv opgebouwd pensioen kan worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting.

Lees meer »

1 november 2018

Brexit: bereid u voor!

Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen voor ondernemers en niet alleen voor degenen die direct zakendoen in het VK. Wat gaat er veranderen en wat kunt u nu al doen?

Lees meer »

30 oktober 2018

Telt parkeerterrein mee voor WOZ-waarde?

Huurt u een hotel of andere locatie en hoort bij het bedrijfspand een parkeerterrein dat ook door derden wordt gebruikt? Dan hoeft u onder bepaalde omstandigheden geen onroerendezaakbelasting (OZB) over dat parkeerterrein te betalen. Dit volgt uit een eerdere uitspraak van rechtbank Noord-Nederland.

Lees meer »

30 oktober 2018

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Het kabinet wil het lenen bij de eigen bv sterk beperken en gaat daartoe in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel indienen. Dat betekent niet dat een dga nu nog onbeperkt zijn gang kan gaan. Het gegoochel met leningen kwam een dga onlangs flink duur te staan.

Lees meer »

23 oktober 2018

Zijn uw kosten wel zakelijk?

Als ondernemer zijn uw zakelijke kosten aftrekbaar van de winst. Maar wat nu als de inspecteur die zakelijkheid bestrijdt? Welke bewijslast heeft u dan?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

22 oktober 2018

Spoedreparatiewet fiscale eenheid vanaf 2018

De spoedreparatiewet inzake de fiscale eenheid gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018 en niet zoals eerder was vermeld per 25 oktober 2017. Een deel van de middelen die vrijkomt door het handhaven van de dividendbelasting wordt hiervoor besteed. Deze plannen moeten nog wel worden goedgekeurd.

Lees meer »

19 oktober 2018

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Als u als ondernemer dit jaar niet meer dan € 314.673 investeert, heeft u in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Met name in de laatste maanden van het jaar is het van belang na te denken hoe u deze aftrek kunt optimaliseren.

Lees meer »

19 oktober 2018

Bouwterrein of niet?

Bij de levering van onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Die bedraagt 2% voor woningen en 6% voor niet-woningen. Maar in bepaalde gevallen kan er gebruik gemaakt worden van de zogenaamde samenloopvrijstelling.

Lees meer »

18 oktober 2018

Afschrijven bedrijfsgebouw, wat valt hieronder?

Op bedrijfsgebouwen mag tegenwoordig nog maar beperkt worden afgeschreven. Daarom is van belang wat er allemaal tot een gebouw behoort. In recente rechtszaken ging het met name om agrarische bijgebouwen zoals mestsilo’s, een strooiselhok, een kuilvoeropslag, een mestplaat en erfverharding.

Lees meer »

18 oktober 2018

Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van onroerende zaken maken gemeenten voor bedrijfsmatig onroerend goed onder andere gebruik van taxatiewijzers. Het is verstandig de waardering bij het gebruik van deze taxatiewijzers kritisch te beoordelen.

Lees meer »

18 oktober 2018

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

Als u een auto uit het buitenland invoert, moet u BPM betalen. Daarbij is van belang op welk moment wordt bepaald of een auto nieuw of gebruikt is. Voor gebruikte auto’s hoeft namelijk maar een deel van de BPM te worden betaald.

Lees meer »

17 oktober 2018

Is verhuur van woningdeel belast?

Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.

Lees meer »

17 oktober 2018

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

Onder bepaalde voorwaarden kan bij overlijden een aanmerkelijk belang in een bv geruisloos naar de erfgenamen worden doorgeschoven. Welke regels gelden er voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen?

Lees meer »

10 oktober 2018

Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp?

Steeds vaker worden zakelijke diensten en producten aangeboden via internet, sociale media en Whatsapp. Met enige regelmaat wordt de vraag gesteld of het ook mogelijk is om zakelijk onroerend goed, zoals winkelpanden en bedrijfsgebouwen, via dergelijke kanalen te kopen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

10 oktober 2018

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Als u als ondernemer verhuist, kunt u onder voorwaarden de kosten ervan ten laste van de winst brengen. Soortgelijke voorwaarden gelden ook als u uw personeel een belastingvrije vergoeding wilt geven vanwege een verhuizing. Wanneer zijn de verhuiskosten zakelijk?

Lees meer »

9 oktober 2018

Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur

Als de arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd, op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, dan is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. De Hoge Raad heeft nu in een recent arrest geoordeeld dat in sommige gevallen ook een transitievergoeding is verschuldigd als de arbeidsovereenkomst niet helemaal, maar gedeeltelijk wordt beëindigd.

Lees meer »

1 oktober 2018

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Werkgevers die bepaalde, uit het buitenland afkomstige, werknemers in dienst nemen, mogen vanaf volgend jaar nog maar gedurende maximaal vijf jaar gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dit is nu nog acht jaar.

Lees meer »

27 september 2018

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

Hypotheekrente is volgend jaar, 2019, nog maximaal aftrekbaar tegen een tarief van 49%. Dit is een half procent minder dan het thans geldende tarief van 49,5%. De afbouw gaat vanaf 2020 een stuk sneller.

Lees meer »

27 september 2018

Hoger belastingtarief bij grotere vermogens

In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

Lees meer »

26 september 2018

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Het Belastingplan 2019 bevat het voorstel het tarief van box 2, ook wel het aanmerkelijkbelangtarief genoemd, minder te verhogen dan in het regeerakkoord was aangekondigd. Dit als compensatie voor het feit dat het tarief in de vennootschapsbelasting voor winsten boven € 200.000 minder daalt.

Lees meer »

26 september 2018

Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar

Verliezen van bv’s kunnen vanaf volgend jaar nog maar zes jaar voorwaarts worden verrekend. Hetzelfde geldt voor verliezen in box 2, de zogenaamde aanmerkelijkbelangverliezen. Dit is voorgesteld in het Belastingplan 2019 en dus nog niet definitief.

Lees meer »

25 september 2018

Meer algemene heffings- en arbeidskorting

Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen.

Lees meer »

20 september 2018

Rekening courantmaatregel van kabinet ingrijpend voor…

Het kabinet heeft een ingrijpende maatregel aangekondigd voor de directeur-grootaandeelhouder (dga).

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

7 september 2018

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Als u een werknemer onvrijwillig ontslaat, moet u in de meeste gevallen een ontslagvergoeding betalen. Deze is normaal gesproken gebaseerd op het bruto loon. Onlangs bleek dat ook een auto van de zaak telt als loon in natura en moet worden meegenomen in de berekening van de ontslagvergoeding.

Lees meer »

6 september 2018

Estate planning bij ESJ in professionele handen

Het Vakblad Estate Planning publiceert praktijkgerichte informatie over alle onderwerpen rondom het thema estate planning. In het magazine is ook ruimte voor een interview met een professional uit het vakgebied. In de nieuwe editie 2018-52 staat Pleuni Ophof in de schijnwerpers.

Lees meer »

6 september 2018

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?

Lees meer »

6 september 2018

Veel in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar!

De hypotheekrente van uw woning is fiscaal aftrekbaar. Heeft u meerdere woningen, dan komt alleen de rente op de financiering van uw hoofdverblijfplaats in aanmerking. Heeft u echter een vakantiehuis in uw bezit en heeft u daarnaast nog een huurwoning, dan komt de hypotheekrente van het vakantiehuis onder strikte voorwaarden wellicht toch in aanmerking voor aftrek.

Lees meer »

6 september 2018

Compensatie vrouwelijke zelfstandige met kind: vraag…

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen vanaf 15 mei 2018 een compensatie aanvragen bij het UWV. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2018. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling getekend.

Lees meer »

21 augustus 2018

Kantoor verbouwen tot studentenhuis? Let op overdrachtsbelasting

De laatste tijd is er een fors overschot aan kantoorruimte. Tegelijkertijd is er een schaarste aan goedkope woningen, vooral in studentensteden. Inventieve projectontwikkelaars gaan er daarom in toenemende mate toe over kantoren te verbouwen voor woningen, veelal specifiek gericht op studenten.

Lees meer »

17 augustus 2018

5 tips voor pensioen dga

Dga’s kunnen sinds vorig jaar geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden.

Lees meer »

17 augustus 2018

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk fiscaal voordeel.

Lees meer »

16 augustus 2018

Inloggen met eHerkenning

Het gebruik hiervan bij het UWV is vanaf 1 november 2018 mogelijk. Vanaf 1 november 2019 wordt het gebruik van eHerkenning zelfs verplicht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

8 augustus 2018

Betaling hypotheekrente van een “en/of”-rekening…

Wanneer de woning geen gezamenlijke eigendom is of niet in de huwelijksgemeenschap valt, betaal dan de rente niet via een “en/of-rekening”.

Lees meer »

8 augustus 2018

Optimale benutting van bedrijfsopvolgingsfaciliteit…

Besparing erfbelasting door optimaal gebruik te maken van de BOF vraagt testamentair maatwerk. In samenspraak met u en de notaris kan uw ESJ-adviseur hier invulling aan geven.

Lees meer »

31 juli 2018

De Tesla tax komt er aan

Rijdt u een auto van de zaak en overweegt u om elektrisch te gaan rijden? In 2019 veranderen de bijtellingsregels voor de elektrische auto van de zaak. Mocht u van plan zijn om te investeren in een elektrische auto, zoals bijvoorbeeld een Tesla, dan kan het voordelig zijn deze aanschaf nog in 2018 te doen.

Lees meer »

27 juli 2018

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

Lees meer »

27 juli 2018

Teveel belasting op uw vermogen? Maak nu bezwaar!

Bent u het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet u vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag.

Lees meer »

12 juli 2018

Wanneer is een huisarts BTW-plichtig?

De activiteiten van een huisarts die de diagnose, behandeling en voor zover mogelijk, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen van de mens tot doel hebben, zijn vrijgesteld van btw. Hieraan verbonden diensten kunnen wel btw-belast zijn, zo bleek onlangs voor de rechter.

Lees meer »

2 juli 2018

Investeren in zonnepanelen: zakelijk of prive?

U kunt als particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op uw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer »

28 juni 2018

Special Lonen 2018

Heeft u personeel in dienst? In de Special Lonen vindt u actuele wet- en regelgeving en cijfers - per 1 juli 2018 - over onder meer de nieuwe AVG, de Wet DBA, auto van de zaak, het minimumloon, dga-pensioen en het LIV en LKV. Handig en overzichtelijk bij elkaar.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

28 juni 2018

Mogelijk toch loonkostenvoordeel stageplaats

Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiair(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring. Het betreft stageplaatsen voorafgaand aan een BBL-leerbaan. Voor werkgevers die te laat waren met de aanvraag, wordt bekeken of zij hiertoe alsnog de mogelijkheid krijgen.

Lees meer »

28 juni 2018

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Ondernemers kunnen hun onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen. Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. De hiervoor geldende voorwaarden zijn sinds kort verruimd.

Lees meer »

25 juni 2018

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ’‘Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.’‘

Lees meer »

18 juni 2018

Top vijf tips voor werkgevers per 1 juli

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer »

11 juni 2018

Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli

Een anbi is een Algemeen Nut Beogende Instelling die een aantal fiscale voordelen geniet. Daar zitten wel voorwaarden aan vast. Eén ervan is de publicatie van jaarcijfers.

Lees meer »

11 juni 2018

Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!

Bent u directeurgrootaandeelhouder (dga) en hebt u dus een aanmerkelijk belang in uw bedrijf? Dan geldt voor u de gebruikelijkloonregeling. Zorg daarbij voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon, zodat u geen correcties van de Belastingdienst krijgt.

Lees meer »

7 juni 2018

Cryptovaluta en de fiscus

Sinds de spectaculaire waardestijging van de bitcoin, staan cryptovaluta steeds meer in de belangstelling.  De staatssecretaris van Financiën heeft zich ook uitgelaten over de fiscale aspecten ervan.

Lees meer »

6 juni 2018

Geen btw bij overdracht onderneming

Bij de overdracht van een onderneming, waaronder bijvoorbeeld bedrijfsvoorraad en inventaris, hoeft er geen btw aan de overnemer te worden berekend. Deze regeling is er om bedrijfsoverdrachten vanwege onder meer liquiditeitsnadelen voor de overnemer van het bedrijf niet te belemmeren.

Lees meer »

4 juni 2018

Uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?

Binnenkort hebben uw schoolgaande of studerende kinderen vakantie. Misschien is het een idee om ze in uw bedrijf te laten meewerken en zo een extra zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben zij en u dan te maken?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

31 mei 2018

Leerling of stagiair in dienst? Lees de subsidiemogelijkheden…

Heeft u een leerling of stagiair in dienst? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Lees meer »

9 mei 2018

Ga zakelijk om met het vermogen stamrecht-bv

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

Lees meer »

12 april 2018

Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen…

Dga’s mogen tegenwoordig geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen in hun bv. Voor de afwikkeling van het bestaande pensioen in eigen beheer is medewerking nodig van de (ex-)partner. In een geschil tussen ex-echtgenoten heeft de rechter onlangs beslist dat deze toestemming niet zomaar geweigerd kan worden.

Lees meer »

9 april 2018

Betalingen aan vrijwilligers? Pas de voorwaarden goed…

Veel verenigingen en stichtingen betalen hun vrijwilligers, zonder inhouding van loonheffingen. Blijkt achteraf dat de stichting of vereniging vennootschapsbelastingplichtig is, dan loopt de vereniging of stichting het risico op naheffingen omdat de vrijwilligersregeling in de loonbelasting ten onrechte is toegepast.

Lees meer »

17 maart 2018

Heeft u al een preventiemedewerker?

Sinds 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet ingegaan. U bent verplicht om een basiscontract met een Arbodienst af te sluiten.

Lees meer »

16 maart 2018

Bijzonder verlof, hoe zit het ook alweer?

Afspraken over bijzonder verlof kunnen vastgelegd zijn in een cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement. Bijzonder verlof is wettelijk niet geregeld.

Lees meer »

5 maart 2018

Rente bij fiscale eenheid soms niet meer aftrekbaar

Op 22 februari 2018 heeft het Europees Hof uitspraak gedaan over de verenigbaarheid van het Nederlandse fiscale eenheidsregime met het EU recht. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor Nederlandse moeders en dochters die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen en zal invloed hebben op het resultaat van 2017.

Lees meer »

1 maart 2018

Crisisheffing hoge lonen

Werkgevers waren in 2013 en 2014 een crisisheffing verschuldigd over het loon van hun medewerkers wanneer die in 2012 en 2013 meer dan € 150.000 loon (uit tegenwoordige dienstbetrekking) genoten.

Lees meer »

28 februari 2018

Heeft u de fiscale gevolgen van uw overlijden in beeld?

Het ligt voor de hand dat er na uw overlijden erfbelasting moet worden betaald, maar als u ondernemer bent is de kans groot dat er na uw overlijden ook nog inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting verschuldigd is. Omdat deze belastingen naast elkaar bestaan, kunnen de heffingen flink oplopen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

28 februari 2018

Vooraf ingevulde aangifte (VIA) machtiging 2017 aangevraagd

ESJ heeft voor al haar klanten de VIA machtiging 2017 bij de Belastingdienst aangevraagd. In dit artikel leggen wij kort uit wat de VIA machtiging is, wat wij met deze machtiging doen en hoe u de machtiging kunt activeren.

Lees meer »

27 februari 2018

Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt…

Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Maar wat te doen met uw bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? U kunt kiezen uit drie mogelijkheden, afhankelijk van uw keuze moet uw partner instemmen en heeft u een informatieplicht richting de Belastingdienst. In deze advieswijzer leest u hier meer over.

Lees meer »

26 februari 2018

Voorstel fiscale eenheidsproblematiek een "serieuze…

Het FD publiceert vandaag een interview met staatssecretaris Menno Snel, waarin hij zich uitspreekt over de wetgeving die zal volgen na het Europees arrest van afgelopen donderdag. Op korte termijn zal er noodwetgeving volgen. De spoedmaatregelen hiervan werden reeds op 25 oktober 2017 aangekondigd. Frank van Merrienboer, partner bij ESJ en bestuurslid bij het Register Belastingadviseurs, geeft in het artikel aan dat volgens het RB het Nederlandse MKB door deze spoedmaatregelen ten onrechte wordt getroffen.

Lees meer »

21 februari 2018

Spanning stijgt vanwege arrest fiscale eenheid

Morgen wordt het arrest van het Europese Hof van Justitie verwacht inzake de zogenaamde per-element-benadering. Hierbij geeft Frank van Merrienboer, belastingadviseur en partner bij ESJ aan dat het arrest i.v.m. de spoedmaatregelen ook gevolgen kan hebben voor de middelgrote bedrijven in het MKB.

Lees meer »

15 februari 2018

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor…

Bent u dga met pensioen in eigen beheer en woonachtig in België? En bent u van plan om uw pensioen in eigen beheer af te kopen? In dat geval profiteert u helaas niet van de belastingkorting bij afkoop. Het bedrag van deze belastingkorting is namelijk alsnog belast in België.

Lees meer »

15 februari 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

Lees meer »

18 januari 2018

Top 5 wijzigingen voor de werkgever

Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

Lees meer »

18 januari 2018

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen…

Een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

Lees meer »

4 januari 2018

Overwerk in 2018? Dan ook vakantiebijslag

Tot en met 2017 was het loon over overwerk van het loonbegrip in de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag (WMM) uitgezonderd. Echter met ingang van 1-1-2018 is die uitzondering vervallen. Dit heeft tot gevolg dat over het loon dat over overuren wordt betaald ook vakantiebijslag moet worden betaald. De overuren moeten voor de opbouw van de vakantiebijslag worden meegenomen.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

4 januari 2018

Voldoet uw bedrijf al aan de nieuwe Arbowetgeving?

Sinds 1 juli 2017 gelden de vernieuwde Arbowet en het gewijzigde Arbobesluit. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving. Per 1 september zijn de regels voor de oplegging van boetes aangepast aan de veranderde wetgeving. Sinds die datum geldt de aangepaste beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwet.

Lees meer »

4 januari 2018

Loonkostenvoordelen in 2018

Naast de Lage-inkomensvoordeel zijn er vanaf 1 januari 2018 ook een aantal loonkostenvoordelen (LKV’s) vanuit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.

Lees meer »

3 januari 2018

Belastingvrij schenken in 2018

Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. De bedragen die u belastingvrij kunt schenken zijn wederom verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor schenkingen in 2018.

Lees meer »

19 december 2017

Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2017: ken…

De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog één keer de belangrijkste wijzigingen op een rij in de advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2017.

Lees meer »

19 december 2017

Betaal in december uw aangifte op tijd!

Vergeet niet dat uw aangifte uiterlijk aan het eind van de maand volgend op het aangiftetijdvlak ingediend dienen te zijn bij de Belastingdienst.

Lees meer »

20 november 2017

Arbeidsrechtelijke gevolgen regeerakkoord

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat een aantal voorgenomen arbeidsrechterlijke maatregelen beschreven. Wij hebben de belangrijkste voornemens voor u op een rijtje gezet.

Lees meer »

16 november 2017

Onbelaste bonus voor de dga

Als dga bent u voor de fiscus gewoon een werknemer. Met alle bijbehorende voordelen, zoals de werkkostenregeling. Hoe kunt u daar nu van profiteren?

Lees meer »

7 november 2017

Veranderingen huwelijksvermogenrecht 2018

Belangrijke veranderingen binnen het huwelijksvermogenrecht vanaf januari 2018.

Lees meer »

31 oktober 2017

Afkoop pensioen in eigen beheer

Het afkopen van een pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling of zonder uitbetaling. Hoe gaat dit de komende jaren in zijn werk?

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

24 oktober 2017

Digitale handtekening bij ESJ

ESJ maakt gebruik van ValidSign, een gekwalificeerde digitale handtekening. Dit om de veiligheid van bestanden te kunnen garanderen.

Lees meer »

24 oktober 2017

Wat betekent verhoging tarief box 2 voor de dga?

U vindt hier het antwoord op de vraag: Wat betekent de verhoging van het tarief in box 2 voor de dga?

Lees meer »

28 september 2017

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen.

Lees meer »

27 september 2017

Echtscheiding en uw bedrijf anno 2017

Wanneer u als ondernemer gaat scheiden heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. Dit artikel bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding.

Lees meer »

13 september 2017

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen?

Bent u wel of geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) verschuldigd over de afkoopsom van het pensioen in eigen beheer? Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

Lees meer »

16 augustus 2017

Alles over de WDBA 2017

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (WDBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden. Door deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen.

Lees meer »

15 juni 2017

Geen vakantiestress met Nmbrs

Met de vakantie in aantocht ontvangt u als werkgever veel verlofaanvragen. Wist u dat u veel tijd kunt besparen met onze Nmbrs App? Hiermee kan digitaal verlof worden aangevraagd en goedgekeurd, waarna dit automatisch wordt verwerkt in het vakantiesaldo en salarisstrook.

Lees meer »

15 juni 2017

Minimumjeugdloon per 1 juli 2017

De leeftijd voor het volwassen minimumloon gaat op 1 juli 2017 omlaag van 23 naar 22 jaar. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Het wettelijk minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017 € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

2 juni 2017

ESJ Financial Engineering sluit zich aan bij Allinial…

ESJ Financial Engineering is toegetreden tot Allinial Global, een toonaangevende internationale associatie op het gebied van audit & assurance, belastingadvies, corporate finance en internationaal ondernemen.

Lees meer »

23 mei 2017

Nederland krijgt nieuw huwelijksvermogensrecht

Recent zijn door het parlement wijzigingen in het Nederlandse huwelijksvermogensrecht aangenomen. De nieuwe wetgeving zal per 1 januari 2018 in werking treden. We lichten de nieuwe regeling kort toe en noemen een aantal aandachtspunten.

Lees meer »

1 mei 2017

RR Holland: wereldwijd actief met ESJ

Pieter Poppelaars, directeur-eigenaar van RR Holland bv in Oosterhout, vertelt ons meer over zijn bijzondere onderneming en wat de samenwerking met ESJ hem oplevert.

Lees meer »

29 april 2017

Waarom een functioneringsgesprek?

Het houden van beoordelingsgesprekken is vaak een ondergeschoven kindje. Ook als u in een klein team werkt en uw medewerkers dagelijks spreekt is het aan te raden om minstens een keer per jaar een beoordelingsgesprek te voeren.  We zijn weer bijna halverwege het jaar: een goed moment om inzicht te krijgen in het functioneren van je werknemer en zo nodig bij te sturen op gedrag en resultaten.

Lees meer »

25 april 2017

De zin en onzin van een concurrentiebeding

Een relatie- en concurrentiebeding beperkt een werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst de mogelijkheden elders te werken. Een relatie- en/of concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen gelden.

Lees meer »

19 april 2017

7 tips om de waarde van uw bedrijf te verhogen

Uit onderzoek blijkt dat ondernemers de waarde van hun bedrijf overschatten. Ze hebben een onrealistisch beeld van de waarde van hun bedrijf. Ondernemers schatten de waarde te optimistisch in door wensdenken, verkeerd geïnformeerd worden, zelfoverschatting en verkeerde voorlichting.

Lees meer »

13 april 2017

Wijziging Arbowet: Aandacht voor preventie is verplicht

Op 1 juli treedt de nieuwe Arbowet in werking. De wijzigingen in de wet zijn vooral gericht op een betere preventie. De regering wil beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Door de focus te leggen op preventie verwacht men positief effect op het voorkomen van verzuim.

Lees meer »

13 maart 2017

De toegevoegde waarde van een Register Valuator

Een Register Valuator (RV) is een financieel deskundige met als specialisatie waardebepaling van bedrijven ofwel business valuation. Niet iedereen mag zich RV noemen. Een RV heeft door het volgen van een gespecialiseerde postdoctorale opleiding business valuation de kennis en expertise opgebouwd om een onderneming te waarderen en om de meest complexe waarderingsvraagstukken uit te voeren.

Lees meer »

7 maart 2017

Update: Pensioen in eigen beheer

7 maart 2017 is het Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 april aanstaande treedt de wet in werking. Deze wet is van belang voor iedere dga met een pensioen in eigen beheer. Hieronder schetsen wij kort de inhoud van de komende wetgeving.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

28 februari 2017

De toegevoegde waarde van Audit

“ESJ Audit opereert zelfstandig en onafhankelijk met een vaste medewerkers die volledig audit dedicated zijn. Mede hierdoor zijn wij in staat controles van hoogwaardige kwaliteit uit te voeren. Het maatschappelijk verkeer hecht waarde aan de betrouwbaarheid die ESJ Audit toevoegt aan een financiële verantwoording, maar voor onze klant gaan wij verder!”

Lees meer »

17 februari 2017

Werken bij ESJ Audit & Assurance

Johan Nelemans is registeraccountant bij ESJ Audit & Assurance. Hij vertelt ons meer over zijn ervaringen bij ESJ Audit.

Lees meer »

16 februari 2017

Wijzigingen Arbeidstijdenwet belangrijk voor binnenvaart

Als u reder of (binnevaart)schipper bent en u heeft bemanningsleden in loondienst, dan bent u per 1 januari 2017 verplicht om de arbeids- en rusttijden aan boord vast te leggen in het vaartijdenboek. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Arbeidstijdenwet. Deze wijzigingen zijn van belang voor de binnenscheepvaart.

Lees meer »

30 januari 2017

Mkb rekent op sprong voorwaarts in 2017

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf ziet de komende twaalf maanden met vertrouwen tegemoet. De economische omstandigheden blijven over het algemeen gunstig, de bestedingen trekken aan en ook financieel hebben de meeste ondernemers de zaken weer op orde.

Lees meer »

11 januari 2017

Wet aanpak schijnconstructies (WAS) uitgebreid

Per 1 januari 2017 is het laatste deel van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking getreden. Vanaf nu is het alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk om inhoudingen en/of verrekeningen op het wettelijk minimumloon toe te passen.

Lees meer »

1 januari 2017

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van een asbestdak. Deze regeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden. U kunt subsidie aanvragen wanneer u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. In 2016 was er een budget van € 15 miljoen en voor 2017 is er wederom € 15 miljoen beschikbaar gesteld.

Lees meer »

21 december 2016

Verplicht digitaal deponeren van jaarrekening

Vanaf het boekjaar 2016 kan een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel via Standard Business Reporting (SBR). Digitaal deponeren kan via een financieel intermediair, zoals ESJ, of via de online service (SBR Direct) van de genoemde banken zelf.

Lees meer »

15 november 2016

AOW-leeftijd wordt 67 jaar en drie maanden

Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Dit zal gebeuren in stappen van 3 maanden per jaar.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

14 november 2016

Update: Uitfasering pensioen in eigen beheer pas vanaf…

Staatsecretaris Wiebes geeft dga’s met een pensioen in eigen beheer tot 1 april 2017 de tijd om alle benodigde stappen te zetten voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB).

Lees meer »

17 oktober 2016

De pensioenscan: zekerheid over pensioenzaken in uw…

Het opstellen, wijzigen of verlengen van een pensioenverzekering voor de medewerkers van uw bedrijf is geen dagelijkse klus. Door de veranderde wetgeving zijn de fiscale en juridische gevolgen van een pensioenregeling niet altijd helder. Het komt nog steeds voor dat verzekeraars (wets)wijzigingen in de bedrijfspensioenregeling doorvoeren zonder daarbij werkgevers te wijzen op de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van deze veranderingen.

Lees meer »

13 oktober 2016

Kennisvoucher Internationaal Ondernemen

Bent u actief over de landsgrenzen heen of wilt weten welke mogelijkheden internationaal ondernemen voor u biedt? Vraag dan nu een RVO kennisvoucher aan en ontvang 50% tegemoetkoming in de kosten bij inhuur van een fiscalist of internationaal jurist. Met deze voucher krijgt u een vergoeding tot maximaal €2.500 exclusief btw.

Lees meer »

6 oktober 2016

8 tips voor het bewaken van uw debiteuren

Niemand wilt te maken krijgen met wanbetalers. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt namelijk tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming. In dit artikel enkele tips die mogelijk kunnen bijdragen aan het bewaken van uw debiteuren.

Lees meer »

5 oktober 2016

Uitfasering pensioen in eigen beheer

Het wetsvoorstel tot “uitfasering” van het pensioen in eigen beheer heeft tijdens Prinsjesdag het licht gezien. Dit wetsvoorstel is voor iedere directeur-grootaandeelhouder met een in de eigen B.V. opgebouwde pensioenvoorziening van groot belang. Volgens dit wetsvoorstel is het vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bent u dga en pensioengerechtigde dan krijgt u de keuze tussen “afstempelen” en het afkopen van uw pensioenrecht.

Lees meer »

17 augustus 2016

Eigenrisicodrager WGA en Ziektewet ja of nee?

Werkgevers moeten voor 1 oktober 2016 de keuze maken om voor de WGA via het UWV of als WGA-eigenrisicodrager bij hun verzekeraar verzekerd te zijn. De overstap kan gemaakt worden van de verzekeringsmaatschappij / eigenrisicodrager naar het UWV of andersom.

Lees meer »

15 augustus 2016

Digitaal verlof aanvragen bespaart u veel tijd!

De zomervakantie zit er helaas alweer bijna op. Hoe registreert u het verlof van uw werknemers en hoe vragen zij toestemming voor hun welverdiende vakantie?

Lees meer »

1 augustus 2016

De wanbetaler bepaalt uw werkkapitaal

De wanbetaler kost het bedrijfsleven fors wat geld. Het is een logisch gevolg dat wanbetalers uw werkkapitaalspositie bepalen. Het niet ontvangen of het zeer laat ontvangen van gefactureerde omzet leidt tot een liquiditeitsdruk in uw eigen onderneming.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

1 augustus 2016

Handige rekentool: bereken de transitievergoeding

Ontslagvergoeding. ESJ heeft een handige rekentool ontwikkeld waarmee u eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding kunt berekenen.

Lees meer »

20 juli 2016

Uitzondering onderbreking ketenbepaling contracten…

De aanpassing van de ketenbepaling in verband met seizoensarbeid ingaande 1 juli 2016 houdt in dat de zogenoemde tussenpoos van ten hoogste zes maanden bij CAO kan worden teruggebracht naar ten hoogste drie maanden voor functies waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht.

Lees meer »

20 juli 2016

Verplicht digitaal deponeren van jaarrekening

Vanaf boekjaar 2016 kan een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar digitaal gedeponeerd worden

Lees meer »

20 juli 2016

Ik heb een AOW-gerechtigde werknemer in dienst

Vanaf 1 juli 2016 zijn een extra maatregelen van kracht geworden om het als werkgever in dienst nemen van een AOW-gerechtigde werknemer soepeler te maken.

Lees meer »

13 juli 2016

Werken bij ESJ

Financiële talenten tellen mee bij ESJ

Lees meer »

4 juli 2016

Afkoop pensioen in eigen beheer; Wiebes biedt fiscaalvriendelijke…

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede kamer zijn aangepaste voorstel voor uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (PEB) verwoord. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

Lees meer »

30 juni 2016

Ontslagwet mist doel

De Wet Werk en Zekerheid (Wwz) mist de beoogde uitwerking om ontslag makkelijker te maken en de kloof tussen vaste medewerkers en flexwerkers te verkleinen. Dit vindt een groep van ruim duizend bedrijfsjuristen, ondernemers, en arbeidsrechtadvocaten, zo blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit.

Lees meer »

13 juni 2016

Voorkom fictieve dienstbetrekking commissaris

Door het vervallen van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, waarvan ook veel gebruik werd gemaakt door commissarissen, is voor deze groep de aanwijzing als fictieve dienstbetrekking voor de loonbelasting weer actueel geworden. Tenzij men in bezit is van een ‘beschikking doorbetaald-loon-regeling’, betekent dit dat er op de beloning van een commissaris weer loonheffing dient te worden ingehouden.

Lees meer »

25 mei 2016

De Roeiers en ESJ, innovatief maatwerk!

Zo oud als de haven is, zijn er al roeiers in de Rotterdamse haven. De Roeiers Vereeniging Eendracht bestaat sinds 1895. Vroeger werden de zeeschepen ook vastgemaakt op de boeien en aan de kade. Tegenwoordig wordt er niet meer geroeid en beschikt de vereniging over een hypermoderne vloot van zo’n 60 schepen. Iedere roeier is een volwaardig gediplomeerde schipper. Na het behalen van alle benodigde diploma’s treden ze toe als aspirant lid en worden daarmee zelfstandig ondernemer van de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

23 mei 2016

Erfbelasting bij overdracht woning aan kinderen met…

Een in Nederland regelmatig voorkomende vermogensplanning houdt in dat ouders de woning overdragen aan de kinderen, maar zich daarbij het recht voorbehouden om in de woning te blijven wonen.

Lees meer »

3 mei 2016

Twee lease auto's in 1 jaar? Voorkom naheffingen

Het Hof van Amsterdam handhaaft de aan de werknemer opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen voor een auto die niet is gebruikt voor privéritten. Een goede rittenadministratie had dit kunnen voorkomen.

Lees meer »

11 april 2016

Tweederde familiebedrijven overleeft overdracht niet

De eerste generatiewisseling van familiebedrijven gaat in bijna zeven op de tien gevallen mis. Dat blijkt uit recent onderzoek van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Oprichters houden vaak te veel macht in handen, waardoor de nieuwe generatie niet effectief kan ondernemen. Veel nieuwe bestuurders zijn te voorzichtig om het bedrijf winstgevend te houden.

Lees meer »

29 maart 2016

Commissarissen niet meer onder de loonheffing

Vanaf 1 januari 2017 wordt de fictieve dienstbetrekking van de commissaris in de loonbelasting uit de wet gehaald. De fictieve dienstbetrekking gold al niet voor de werknemersverzekeringen.

Lees meer »

23 maart 2016

Bedrijf verkopen, maar aan wie?

De meeste ondernemers komen na jarenlang ondernemen op het punt dat gedacht moet worden aan een bedrijfsverkoop. Het verkoop klaarmaken is van belang voor de conditie van de onderneming en daardoor de uiteindelijke waarde.

Lees meer »

22 maart 2016

Ik vertrek!? Emigreren zonder fiscale zorgen

Uit onze ervaringen op de beurs kunnen we onder andere concluderen dat zon, zee en strand niet altijd doorslaggevende factoren meer zijn om de knoop door te hakken. Fiscale regelgeving in binnen- én buitenland speelt een steeds grotere rol.

Lees meer »

21 maart 2016

Bespaar tijd en geld met het verwerken van declaraties

Het is nu ook mogelijk om via de app nieuwe declaraties indienen door een foto van uw nota te uploaden.

Lees meer »

8 maart 2016

Wat houdt u netto over bij emigratie? Check het met…

Waar u ook naar toe gaat, het is van belang dat u uw besteedbaar inkomen in ogenschouw neemt.
Als u wilt weten wat u na emigratie van uw verdiende geld netto overhoudt, heeft ESJ een handige toolkit beschikbaar.

Lees meer »

6 oktober 2015

Wijzigingen in de vennootschapsbelasting

De voorgestelde wijzigingen van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 per 1 januari 2016 hebben dit jaar een internationale dimensie. Dit zal in onderstaand artikel worden toegelicht.

Lees meer »

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk onze vacatures »

16 september 2015

Bespaar kosten door lager personeelsverzuim

ESJ is als “financial engineer” onder andere gefocust op de beheersingskant van uw werknemersrisico’s. De inzetbaarheid van uw medewerkers is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. De risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid liggen steeds meer bij werkgevers. Een dag verzuim kost u al gauw 250 euro.

Lees meer »

15 september 2015

Medisch specialist wel of geen ondernemer?

De opvatting dat elke medisch specialist op grond van art. 3.5 Wet IB 2001 reeds fiscaal ondernemer is, is onjuist. Dat schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in antwoord op Kamervragen over het ondernemerschap van medisch specialisten.

Lees meer »

25 augustus 2015

Dossieropbouw in orde?

Het nieuwe ontslagrecht dwingt werkgevers tijdig actie te ondernemen wanneer een medewerker niet naar behoren functioneert. Voldoet een medewerker onvoldoende aan de gestelde functie-eisen? Als werkgever zul je deze ongeschiktheid aannemelijk moeten maken om een medewerker te kunnen ontslaan.

Lees meer »

24 juni 2015

Actiepunt: Verklaring werkkostenregeling

Wij adviseren u de onderstaande verklaring op te nemen in uw administratie, of personeelshandboek of arbeidsvoorwaardenregeling. Door deze verklaring vermijdt u dat voor elk onderdeel een aanwijzing zou moeten plaatsvinden.

Lees meer »

16 juni 2015

Belastingdienst stelt gebruikelijk loon medisch specialisten…

De Belastingdienst heeft een standaard vaststellingsovereenkomst gebruikelijk loon
opgesteld. Volgens de vaststellingsovereenkomst voor het kalenderjaar 2015 dient na toepassing van de doelmatigheidsmarge minimaal €120.000 als loon te worden genoten. Voor toepassing van de doelmatigheidsmarge bedraagt het loon dan tenminste €160.000.

Lees meer »

30 april 2015

Maakt u optimaal gebruik van subsidie- kortings- en…

Wilt u weten of u optimaal gebruik maakt van subsidie- kortings- en vrijstellingsregelingen , doe dan nu de InControl-scan. Met de InControl-scan controleren wij of u de afgelopen 5 jaar optimaal gebruik heeft gemaakt van alle subsidie-, kortings- en vrijstellingsregelingen. Daarnaast controleren we of er niet te veel premies en belastingen zijn afgedragen. Uw eigen inspanning is gering en de ervaring leert dat het kan gaan om forse teruggaven!

Lees meer »

22 april 2015

Zekerheid vooraf voor zzp’ers en opdrachtgevers

De Belastingdienst gaat opdrachtgevers in één keer zekerheid vooraf geven over de gevolgen van contracten met zzp’ers voor de loonheffing. Hierdoor krijgen opdrachtgevers en zzp’ers op efficiënte wijze duidelijkheid of er loonheffing moet worden afgedragen. De Belastingdienst gaat dat beoordelen aan de hand van overeenkomsten tot opdracht.

Lees meer »

5 maart 2015

Tweede kamer stemt in met de Wet Aanpak Schijnconstructies

In de Tweede Kamer hebben alle partijen unaniem ingestemd met de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet zorgt ervoor dat uitbuiting, onderbetaling van werknemers en oneerlijke concurrentie worden tegengegaan. Zo zijn vanaf 1 juli 2015 constructies waarbij werkgevers allerlei manieren bedenken om minder dan het minimumloon te betalen verboden en wordt de opdrachtgever ook aansprakelijk bij misstanden.

Lees meer »

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×