We maken op deze website gebruik van cookies. Wilt u weten wat dat betekent voor uw privacy?
Lees dan onze Privacy- en cookieverklaring. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.
Akkoord »

Menu Inloggen Mijn ESJ

Uitfasering pensioen in eigen beheer

5 oktober 2016

Niets doen is vermoedelijk geen optie!

Het wetsvoorstel tot “uitfasering” van het pensioen in eigen beheer heeft tijdens Prinsjesdag het licht gezien. Dit wetsvoorstel is voor iedere directeur-grootaandeelhouder met een in de eigen B.V. opgebouwde pensioenvoorziening van groot belang. Het is volgens dit voorstel vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Bent u dga en pensioengerechtigde dan krijgt u de keuze tussen:

“Afstempelen”

Met toestemming van uw partner gedeeltelijk afzien van - al dan niet reeds ingegaan - pensioen. Op die manier wordt de relatief lage fiscale (balans)waardering van de pensioenvoorziening omgezet in een spaarsaldo, waarvoor in beginsel op AOW-gerechtigde leeftijd een 20-jarige uitkering moet worden aangekocht.

Afkoop van uw pensioenrecht

Wanneer u kiest voor afstempelen is het vervolgens mogelijk om in de jaren 2017 tot en met 2019 over te gaan tot volledige afkoop van het spaarsaldo en gebruik te maken van een aflopende belastingkorting.

Niets doen

U kunt ook besluiten om niets te doen. Uw huidige pensioenaanspraken blijven dan in stand en de pensioenvoorziening wordt bevroren.

Wat is voor u de beste keuze?

Deze keuze is afhankelijk van uw totale inkomenspositie na pensionering, het belastingtarief op de pensioenuitkering en de liquiditeitspositie van de B.V. Dit is in alle gevallen maatwerk. Daarbij is het ook van belang om aandacht te geven aan de positie van de partner en de gevolgen voor het nabestaandenpensioen. Bij keuze voor “afstempelen” ontstaat er (extra) ruimte om dividend uit te keren. Een eventuele keuze voor afkoop vergt een fors bedrag aan liquide middelen om de belasting over de afkoopsom te kunnen betalen.

Positie van de partner

Meestal is een partnerpensioen toegezegd. Bij overlijden van de pensioengerechtigde heeft de partner vaakrecht op 70% van het ouderdomspensioen. Daarnaast heeft een partner bij een scheiding in veel situaties recht op een eigen partnerpensioen. Een afstempeling van de pensioenaanspraken, gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, kan daarom alleen plaatsvinden met expliciete toestemming van de partner. Na afstempeling of afkoop verliest de partner namelijk gedeeltelijk of geheel het recht op enige aanspraak uit de pensioenregeling.

Extern verzekerd pensioen

Met ingang van 1 april 2017 mag niet langer extra pensioen worden opgebouwd. Ook vervalt de mogelijkheid om een extern verzekerd kapitaal, ter dekking van het pensioen, terug te halen naar de B.V. Mocht u een verzekerd kapitaal terug willen halen naar de BV dan moet u dit voor 31 maart 2017 regelen. Of dit in alle gevallen voordelig is zal afhankelijk zijn van het type polis en de verwachte toekomstige waardeontwikkeling van de verzekering.

De korting op afkoop van het pensioen is niet van toepassing op het extern verzekerde kapitaal. Weliswaar is geen revisierente verschuldigd, maar het gehele bedrag zal bij afkoop belast zijn.

Wat nu te doen?

ESJ biedt u een rekentool waarmee op basis van uw persoonlijke (financiële) situatie een gedegen doorrekening plaatsvindt om de diverse alternatieven met elkaar te vergelijken.

Wilt u gebruik maken van onze rekentool of meer informatie over pensioen in eigen beheer? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder bij ESJ of één van onze pensioenspecialisten.

Kies een adviseur bij u in de buurt Neem contact op »

Op de hoogte blijven?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Klik hier »×