Verlof registreren is van groot belang, maar kan veel tijd kosten wanneer dit niet geautomatiseerd geregistreerd wordt. Alle mails verzamelen, uw Excel lijsten bijwerken en een overzicht maken waarop duidelijk te zien is wie wanneer verlof heeft. Dit kan veel efficiënter! Automatiseer uw verlofregistratie in Nmbrs of Daywize en houd meer tijd over om te focussen op andere werkzaamheden.
 

Hoe werkt verlofregistratie via Nmbrs/Daywize

Uw medewerkers maken gebruik van de Nmbrs of Daywize portal voor het inzien van bijvoorbeeld hun loonstrook. Deze zelfde portal kunt u ook gebruiken voor de verlofaanvragen.

  • De medewerker dient zijn / haar verlofaanvraag in via de portal.

  • De verlofaanvraag wordt doorgestuurd naar de aangewezen persoon om de verlofaanvraag goed te keuren.

  • Wanneer deze is goedgekeurd, komt het verlof in een overzichtelijke kalender te staan.

 

Hoe verloopt de inrichting

U geeft eenmalig de huidige verlofstanden van de medewerkers door (bijvoorbeeld het verlofsaldo per 1 mei 2024), ook geeft u door wat het saldo is dat medewerkers jaarlijks krijgen toegewezen (bijvoorbeeld 23 vakantiedagen). Wij zorgen dat deze saldi juist in Nmbrs of Daywize komen te staan.

Vervolgens geeft u door wie de verlofaanvragen van de medewerkers goed mag keuren, ook dit zullen we inrichten. Hierna kunnen de medewerkers via hun account een verlofaanvraag indienen!

Alles in één omgeving, aanvragen die u op één plek ontvangt, al het verlof in één overzichtelijke kalender.
 

Interesse?

Neem contact op met hrautomatisering@esj.nl, zij zullen zorgen dat u zo snel als mogelijk met de geautomatiseerde verlof registratie kunt werken.

 

 

Annelie du Pree

Junior HR Technology en data consultant
Stuur Annelie een email Bel Annelie via +31 6 45 753 358
Annelie du Pree 460x400.png

Meer blogs

Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?