Transitievergoeding

Wanneer u de arbeidsovereenkomst met een medewerker beëindigt en als deze beëindiging hem niet te verwijten valt, heeft hij wettelijk recht op de transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Na 2 jaar ziekte
Ook als u een werknemer met toestemming van het UWV na 2 jaar ziekte ontslaat, moet u hem de wettelijke transitievergoeding betalen. 

Tip:  In dat geval kunt u bij het UWV aanspraak maken op de compensatieregeling.
 

TRANSITIEVERGOEDING BEDRIJFSBEËINDIGING

U gaat met pensioen en de zaak stopt
Wanneer uw zaak stopt omdat u met pensioen gaat, kunt u vanaf 1 januari 2021 de transitievergoeding die u aan uw medewerkers moet betalen terugvragen bij het UWV. Dat geldt echter alleen:

 • wanneer u stopt vanwege uw pensioen en

 • u de transitievergoeding na 1 januari 2021 aan uw medewerker heeft betaald.

U kunt dus geen compensatie aanvragen voor een transitievergoeding die u vóór 1 januari 2021 heeft betaald in verband met het stoppen van uw zaak wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Ook als de zaak stopt na overlijden
Beëindigen erfgenamen het bedrijf in verband met overlijden, dan kunnen ook zij de betaalde transitievergoedingen gecompenseerd krijgen :

 • als de ondernemer na 1 januari 2021 is overleden en

 • als de transitievergoedingen na 1 januari 2021 betaald zijn.
   

VOORWAARDEN COMPENSATIE BEDRIJFSBEËINDIGING

Om recht te hebben op compensatie bij bedrijfsbeëindiging zijn er voorwaarden gesteld.

 • Ontslagvergunning
  U moet in elk geval voor één van de werknemers een ontslagvergunning van het UWV hebben gekregen wegens een (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging of de kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging.

 • AOW-leeftijd
  De arbeidsovereenkomst is beëindigd, omdat als gevolg van de beëindiging wegens pensioen of overlijden de arbeidsplaats is verdwenen. Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of deze bereikt binnen 6 maanden, nadat hij de ontslagvergunning heeft aangevraagd. Bij overlijden moeten de erfgenamen of mede-werkgevers binnen 12 maanden na het overlijden van de werkgever een ontslagvergunning hebben aangevraagd.

 • Minder dan 25 werknemers
  Er moeten bij uw onderneming gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst zijn geweest in de 2e helft van het kalenderjaar, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de ontslagvergunning werd aangevraagd c.q. het verzoek tot ontbinding werd ingediend.

 • Betaald na 1 januari 2021

  • De bruto transitievergoeding moet zijn betaald op of nà 1 januari 2021 en

  • hij moet zijn betaald binnen 9 maanden na het verlenen van de ontslagvergunning of de door de kantonrechter bepaalde ontbindingsdatum.

Formulier
U kunt de compensatie digitaal aanvragen via het formulier Aanvraag compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging. 

Tip:  Houd uw eHerkenning bij de hand.
 

TRANSITIEVERGOEDING ALS WERKGEVER ZIEK IS

Vanaf 2022 wordt deze regeling uitgebreid. Ook bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever (lees: ondernemer), krijgen de ontslagen werknemers de transitievergoeding gecompenseerd door de overheid. Bedrijven met minder dan 25 werknemers die moeten sluiten doordat de werkgever ziek is, kunnen nog geen compensatie krijgen voor ontslagvergoedingen. De rijksoverheid werkt hier nog aan. Het is nog onbekend wanneer deze regeling van start gaat.

 

Stopt u met uw zaak bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of omdat u ziek bent? Dan kunt u de transitievergoeding die u na deze datum betaald heeft, terugkrijgen van het UWV. Dat geldt ook als de zaak ophoudt te bestaan bij overlijden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Meer blogs

Inzetten op een leven lang ontwikkelen in uw organisatie?

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.

Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.

Automatiseer verlofbeheer voor maximale efficiëntie

Verlof registreren is van groot belang, maar kan veel tijd kosten wanneer dit niet geautomatiseerd geregistreerd wordt. Automatiseer uw verlof registratie in Nmbrs of Daywize en houd meer tijd over om te focussen op andere werkzaamheden.

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.