Stel, u heeft een werknemer die onvoldoende functioneert. U moet het disfunctioneren bespreken met de werknemer en een verbetertraject mogelijk maken. Hoe werkt dit? Wanneer mag u de werknemer ontslaan? 
 

Wat zegt de wet?

Een ontslag wegens disfunctioneren vindt u in de wet in het Burgerlijk Wetboek. Daarom wordt een ontslag op deze grond in de wandelgangen ook wel de d-grond genoemd.  

Wat geldt er bij ziekte of gebreken?
Als de werknemer onvoldoende functioneert doordat hij ziek is of een gebrek heeft, dan mag u hem niet ontslaan op de d-grond. Een werknemer die door ziekte of gebreken de werkzaamheden onvoldoende kan uitvoeren, mag na 2 jaar ziekte ontslagen worden als op dat moment duidelijk is dat het herstel langer dan 26 weken zal duren. 

Herplaatsen?
Voor alle ontslaggronden geldt dat u moet kijken of u de werknemer op een andere plek in uw bedrijf kunt (her)plaatsen in een passende functie. Als werkgever moet u rekening houden met de zogenaamde ‘redelijke herplaatsingstermijn’. Dit betekent dat u binnen deze redelijke herplaatsingstermijn moet proberen om de werknemer te herplaatsen. Hoelang deze termijn is, hangt af van de lengte van het dienstverband. Hoe langer de werknemer in dienst is, hoe meer moeite u moet doen om hem te herplaatsen.  
 

Voorwaarden voor ontslag bij disfunctioneren 

Aantonen
Het disfunctioneren van de werknemer moet bewijsbaar zijn. Dit houdt in dat het voor de rechter duidelijk moet zijn dat de werknemer inderdaad onvoldoende functioneert. Zorg dat u zijn disfunctioneren kunt aantonen. Dat kan bijv. met gespreksverslagen, cijfers of resultaten van de werknemer. Maak op tijd een dossier aan over de werknemer.  

Inlichten
U moet de werknemer op tijd op de hoogte stellen van zijn disfunctioneren. Een goed moment om dat te doen is het functioneringsgesprek, maar u hoeft daar uiteraard niet op te wachten. U moet dit (ook) schriftelijk doen. Tip: Neem een kort verslag van deze (functionerings)gesprekken op in het genoemde dossier.  

Verbetering mogelijk
Nadat u de werknemer heeft verteld dat hij onvoldoende functioneert, moet u hem de mogelijkheid geven om zich te beteren. Het is belangrijk dat u hem daarbij de nodige hulp of begeleiding geeft. Zo kunt u hem een verbeterplan laten opstellen, eventueel met uw hulp. Ook kunt u hem bijv. cursussen of een coach ter beschikking stellen. Hoe langer de werknemer bij u in dienst is, hoe groter uw inspanning moet zijn om hem te helpen zijn functioneren te verbeteren.  
 

De werkgever bepaalt hoe een functie uitgevoerd moet worden

De Rechtbank Rotterdam oordeelde onlangs dat een werknemer moet meewerken aan een verbetertraject dat is gebaseerd op het functieprofiel van de werknemer. De werknemer hoeft het niet eens te zijn met de doelstellingen uit het verbeterplan, omdat de werkgever bepaalt hoe een functie uitgevoerd moet worden.
  

Bied uw werknemer de serieuze mogelijkheid om zich te verbeteren en zo voldoende te kunnen functioneren. Regel een verbeterplan, cursussen of coaching. De rechter heeft beslist dat u als werkgever bepaalt hoe een functie uitgevoerd moet worden. De werknemer moet dus meewerken aan het verbetertraject. Anders kan de ‘niet-meewerkende’ werknemer ontslagen worden vanwege zijn disfunctioneren. 

Direct persoonlijk advies?

Direct persoonlijk advies?

Deel deze pagina