Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB (SLIM) ontvangt u maximaal € 24.999 subsidie voor het ontwikkelen en uitvoeren van een leer- en ontwikkeltraject.


De SLIM-regeling richt zich op de volgende thema's:

  • Het doorlichten van de organisatie en formuleren van een (nieuwe) HR-strategie. Trends en ontwikkelingen zoals duurzame inzetbaarheid worden in beeld gebracht en toegespitst op uw organisatie.

  • Opstellen van functieprofielen en introduceren aansluitend salarishuis.

  • Voor het verankeren van leren en ontwikkelen in de organisatie is een systeem, waar u alle data opslaat, onmisbaar. Met HR-workflows legt u de basis voor een optimale employee journey.

  • Het organiseren van een cyclus van periodieke ontwikkelgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen, begeleid en gecoacht door een externe adviseur.

  • Het opzetten van een leerportaal voor het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding.

  • Inzichtelijk krijgen waar de krachten van medewerkers liggen aan de hand van assessments en begeleiding bij optimalisatie functie invulling met als gevolg meer betrokkenheid en werkgeluk.
     

Subsidiabele kosten

Werkgevers kunnen voor een SLIM-project maximaal 80% subsidie ontvangen (tot € 24.999). Zowel kosten voor externe advisering van maximaal € 135,- per uur als interne loonkosten die gemaakt worden ter uitvoering van het project zijn subsidiabel.  


SLIM subsidie aanvragen?

Investeer in de groei en ontwikkeling van uw organisatie met de ervaren HR-adviseurs van ESJ. Wij staan klaar om uw organisatie te helpen bij het optimaal benutten van deze subsidie en bieden advies op maat, dat naadloos aansluit op de specifieke behoeften van uw organisatie. U kunt SLIM subsidie aanvragen van 2 september 2024 tot en met 30 september 2024. Onze HR-experts staan u graag bij met het indienen van de aanvraag. Hierdoor vergroot u de kans op toezegging van de subsidie. Dit wordt gedaan in samenwerking met de subsidie specialisten van Ignite Group (voorheen De Breed & Partners).

Benieuwd of uw ideeën gericht op leren en ontwikkelen binnen de subsidie passen? Mail dan naar hrmadvies@esj.nl of neem direct contact op met onze adviseurs.

Marloes Beekman

Manager HR- en Salarisadvies
Stuur Marloes een email Bel Marloes via +31 6 24 595 404
Marloes Beekman 460x400.png


 

Annelie du Pree

Junior HR Technology en data consultant
Stuur Annelie een email Bel Annelie via +31 6 45 753 358
Annelie du Pree 460x400.png

Meer blogs

Slim verlofbeheer: Verhoog werkplezier en effectiviteit

Een goed verlofbeleid biedt mogelijkheden om de tevredenheid en betrokkenheid van uw team te verhogen. Zorg dat uw beleid voldoet aan de wetgeving en de behoeften van uw team. Dit draagt bij aan een positieve werkcultuur.

Automatiseer verlofbeheer voor maximale efficiëntie

Verlof registreren is van groot belang, maar kan veel tijd kosten wanneer dit niet geautomatiseerd geregistreerd wordt. Automatiseer uw verlof registratie in Nmbrs of Daywize en houd meer tijd over om te focussen op andere werkzaamheden.

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?