Arbeidsvoorwaarden wijzigen mag niet, tenzij ...  

Eenzijdig wijzigingsbeding helpt!
U mag arbeidsvoorwaarden nooit zomaar wijzigen. Het uitgangspunt is dat het niet mag, maar daarop zijn wel uitzonderingen mogelijk. Zo helpt een eenzijdig wijzigingsbeding om arbeidsvoorwaarden gewijzigd te krijgen. U kunt de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen als:  

  • er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen 

  • u een zwaarwegend belang heeft bij de wijziging; en  

  • het belang van de werknemer hiervoor moet wijken.  
     

Zonder beding: instemming werknemer nodig
Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, heeft u de instemming van de werknemer nodig voor een wijziging. Op deze manier kan de werkgever toch proberen de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Eerder heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wijzigen van individuele arbeidsvoorwaarden ook mogelijk is op grond van goed werkgever- en werknemerschap als:  

  1. de werkgever als goed werkgever aanleiding heeft tot het doen van een wijzigingsvoorstel; 

  1. het door de werkgever gedane voorstel redelijk is; en 

  1. aanvaarding van het voorstel in redelijkheid van de werknemer kan worden gevraagd. 

De werkgever moet aantonen dat aanpassing van de arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is, maar een werknemer kan wegens persoonlijke omstandigheden een overgangsperiode afdwingen.  
 

WAT HEEFT DE HOGE RAAD HIER NU RECENTELIJK OVER BESLIST? 

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de toets van goed werkgeverschap en goed werknemerschap kan worden toegepast bij het eenzijdig wijzigen van zowel individuele als collectieve arbeidsvoorwaarden. De Hoge Raad oordeelt dat de werknemer in principe niet verplicht is wijzigingsvoorstellen van de werkgever te aanvaarden voor gevallen waarin de arbeidsovereenkomst geen eenzijdig wijzigingsbeding bevat. Daarover moet in principe overeenstemming worden bereikt, waarbij de verplichtingen als goed werkgeverschap en goed werknemerschap over en weer een rol spelen. 

Instemmen
U kunt van de werknemer als goed werknemer onder omstandigheden vragen met een wijzigingsvoorstel in te stemmen. Deze beoordelingsmaatstaf geldt voor alle voorstellen tot wijziging van arbeidsvoorwaarden. Hierbij maakt het niet uit of het gaat om individuele of collectieve arbeidsvoorwaarden.  

Wat kunt u hier nu mee?
Deze uitspraak biedt de mogelijkheid om bijv. ‘groene’ arbeidsvoorwaarden in te voeren, zoals wanneer u collectief wilt overstappen op elektrische leaseauto’s of e-bikes wilt aanschaffen.  

Het wordt een klein beetje gemakkelijker
Door deze uitspraak van de Hoge Raad wordt het voor u iets eenvoudiger om de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers (collectief) te wijzigen als er geen eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomsten. Het gaat immers om wederzijds goed werkgever- en werknemerschap.  
 

Door een recente uitspraak van de Hoge Raad is het nu iets gemakkelijker om de arbeidsvoorwaarden die gelden voor alle medewerkers (collectief) te wijzigen als er geen eenzijdig wijzigingsbeding staat in de arbeidsovereenkomsten.  Het is raadzaam om toch een eenzijdig wijzigingsbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst: uw werknemer stemt hiermee dan op voorhand al in. 

Neem contact op

*
*
*
*
*

Meer blogs

Nieuwe werknemer ziek bij indiensttreding

Een zieke werknemer kan heel wat geld, tijd en energie kosten. Dit is vervelend voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever zit er niet op te wachten. Wat doet u als een nieuwe werknemer meteen bij indiensttreding meldt dat hij ziek is?

Wat als een zieke medewerker zich niet houdt aan de regels?

Wat kunt u doen als een zieke medewerker zich niet aan de regels houdt?

Arbeidsmarktwetgeving op de schop

Begin april is de voortgangsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschenen. Hierin geeft hij een update over de hervorming van het arbeidsmarktbeleid in Nederland.

Verkeersboetes belastingvrij vergoeden aan werknemers?

Wanneer uw werknemer bij de uitvoering van zijn werk een verkeersovertreding begaat, rijst de vraag of u de boete belastingvrij mag vergoeden. Dat geldt zeker als uw werknemer op uw verzoek te hard reed. Wat is er hier fiscaal bekeken mogelijk?

Disfunctionerende werknemer: arbeidsovereenkomst ontbinden?

Stel, u heeft een werknemer die onvoldoende functioneert. U moet het disfunctioneren bespreken met de werknemer en een verbetertraject mogelijk maken. Hoe werkt dit? Wanneer mag u de werknemer ontslaan?

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd?

Uw werknemer wil na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken in uw onderneming. Welke regels gelden er voor deze werknemers en wat gaat er gelden met ingang van 1 juli 2023?