In de praktijk is het belangijk om te checken of een medewerker bij het einde van het dienstverband te veel vakantie-uren heeft opgenomen. Kunt u deze te veel opgenomen vakantie-uren verrekenen? Hoe gaat u hier goed mee om en hoe pakt u dat nu aan?
 

TE VEEL VAKANTIE-UREN TOEGEKEND: UREN TERUGBETALEN?

Als er te veel vakantie-uren zijn toegekend, betekent dit niet automatisch dat de werknemer deze uren dan bij het einde van het dienstverband moet terugbetalen en dat de uren verrekend mogen worden met het nog openstaande tegoed aan bijvoorbeeld vakantiebijslag. Dit kan alleen als u als werkgever, voorafgaand aan de opname van de vakantie-uren, schriftelijk met de werknemer heeft afgesproken in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst dat bij een voortijdig einde van het dienstverband de eventueel te veel opgenomen vakantie-uren moeten worden terugbetaald. Het recht op vakantie is immers als uitgangspunt gekoppeld aan het recht op loon. Het is niet van belang of er feitelijk is gewerkt. Bepalend is of er recht op loon bestaat. Bij uitdiensttreding bestaat er recht op een evenredig deel van het aantal vakantiedagen per vakantiejaar. Een vakantiejaar kan samenvallen met een kalenderjaar, maar dit is niet noodzakelijk. Het is afhankelijk van wat u en uw werknemer hierover met elkaar hebben afgesproken. De genoemde verrekeningsmogelijkheid bij het einde van het dienstverband kan overigens ook in een toepasselijke cao zijn geregeld.

  

HOE STAAT U ALS WERKGEVER STERK?

Wilt u als werkgever de mogelijkheid hebben om bij einde dienstverband van de werknemer een negatief verlofsaldo te verrekenen? U doet er dan goed aan om dit vooraf expliciet schriftelijk met de werknemer overeen te komen. U kunt ook de toepasselijke cao raadplegen.

 

Wilt u achteraf een teveel aan opgenomen vakantie-uren kunnen verrekenen of terug kunnen vorderen? U staat sterk wanneer u dit vooraf schriftelijk expliciet met uw werknemer afspreekt.  Benieuwd naar hoe u dit goed kunt vastleggen? Neem contact op met onze juridisch adviseurs via hrmadvies@esj.nl

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?