Nieuwe Europese richtlijn 

Richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden
De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (hierna: de richtlijn) stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden. De richtlijn is van toepassing op alle personen die meer dan 3 uur per week werken in een periode van 4 weken.  
 

Geeft minimumrechten 

De richtlijn geeft een aantal minimumrechten, zoals: 

  • Werknemers hebben het recht om buiten hun werkrooster voor een andere werkgever te werken. 

  • Nadat een werknemer 6 maanden bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, heeft hij het recht om beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te vragen. 

  • De werknemer heeft recht op een gratis opleiding, als de wet die oplegt.  
     

Scholingsplicht en studiekostenbeding in arbeidsovereenkomst 

Studiekostenbeding in arbeidsovereenkomst
Voor sommige beroepen bestaat er een scholingsplicht, zoals de beroepsopleiding of permanente educatie (opleiding) voor bijvorbeeld docenten, advocaten, huisartsen, fysiotherapeuten. Werkgevers zijn op grond van de huidige wetgeving verplicht om werknemers op hun kosten een opleiding te laten volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Vaak wordt er voor deze kosten een studiekostenbeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst.  

Studiekostenbeding
Hierin staat dat een werkgever de kosten, die hij voor een opleiding maakt, op de werknemer verhaalt als de werknemer vertrekt, vlak nadat de werkgever betaald heeft voor de scholing. Vaak wordt de terugbetalingsverplichting stapsgewijs afgebouwd.  

Zodra de richtlijn geïmplementeerd is, dus al per 1 augustus 2022, is het niet meer toegestaan om deze studiekosten te verhalen op de werknemer. De opleiding is dan immers niet meer gratis.  

Richtlijn geldt alleen voor verplichte scholing
De richtlijn geldt alleen als de scholing verplicht is. Een studiekostenbeding is dus wel mogelijk als de werknemer een opleiding heeft gevolgd die niet verplicht is.  
 

Wat kunt u doen? 

Studiekostenbeding aanpassen
Neem een studiebeding op in alle arbeidsovereenkomsten die u aangaat en die na 1 augustus 2022 zullen eindigen. Leg daarin vast dat u niet-noodzakelijke opleidingen op werknemer verhaalt bij zijn vertrek.  

 

Het studiekostenbeding in de arbeidsovereenkomst met uw werknemers is alleen nog toegestaan bij niet-noodzakelijke opleidingen. Noodzakelijke opleidingen komen voor rekening van de werkgever. Pas tijdig het studiekostenbeding aan. Neem daarin op dat niet-noodzakelijke opleidingen op de werknemer verhaald worden bij zijn vertrek.  

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?