Als u een nieuwe werknemer een arbeidscontract wilt geven, wilt u eerst weten wat voor vlees u in de kuip heeft. Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.  

Geen directe gezondheidsvragen
Informeer niet direct naar de gezondheid van de kandidaat. Persoonsgegevens over gezondheid zijn immers bijzondere persoonsgegevens die u in beginsel niet mag verwerken.  

Gerechtvaardigd belang en de basis AVG
Voor een screening moet u om te beginnen een gerechtvaardigd belang hebben. Gebruik de verkregen informatie vervolgens niet voor een ander doel (de doelbinding). Is de manier waarop u screent wel noodzakelijk of zou u hetzelfde doel ook op een andere, minder ingrijpende, manier kunnen bereiken? Houd verder rekening met uw informatieplicht en handel transparant. Verzamel ook niet meer informatie dan nodig is en zorg voor gedegen beveiliging van de verkregen gegevens.  
 

Welke gegevens onderzoekt u? 

  • Neem contact op met de referentie van de sollicitant. Vraag de sollicitant vooraf om toestemming.  

  • Bekijk de sociale media van de sollicitant. U moet hier vooraf toestemming voor vragen en de gevonden informatie later met de sollicitant bespreken. Tip: Neem deze vraag op in de sollicitatieprocedure.  

  • Check de diploma’s van de sollicitant. Tip: Vraag een digitaal uittreksel uit het diplomaregister of een kopie van het originele diploma.  

  • Afhankelijk van de functie en de branche is een VOG een goed idee. 

  • Sommige branches, zoals de detailhandel, kennen een waarschuwingsregister. Controleer of uw branche zo’n register heeft.  

 

Check bijvoorbeeld de sociale media en de diploma’s van uw sollicitant in het screeningsproces. Vraag eventueel een VOG, maar houd altijd rekening met de privacywetgeving (AVG). Zo speelt u maximaal op safe.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?

Onbelaste kilometervergoeding omhoog?

Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten wordt de vraag om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten? Wat is er mogelijk?