Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?

In de Volkskrant was te lezen: “Hoe snel een Oekraïense vluchteling zich kan inschrijven, verschilt per gemeente”. Inschrijven bij de gemeente is belangrijk. Pas na inschrijving wordt er een BSN afgegeven. Een BSN is nodig om in Nederland te kunnen werken. Wat is er verder nog nodig?
 

Tijdelijke regeling Oekraïne

Onder de Tijdelijke regeling Oekraïne hebben uw Oekraïense werknemers recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor de minderjarige kinderen. Deze regeling staat open voor ontheemden die de Oekraïense nationaliteit hebben en na 26 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd. Ook personen met een andere dan de Oekraïense nationaliteit kunnen onder de regeling vallen. Ook gezinsleden vallen onder de regeling.
 

Basisregistratie Personen

Personen die onder de regeling vallen, schrijven zich in in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar zij tijdelijk verblijf hebben op een (tijdelijk) adres. Hiervoor is een Oekraïens pas­poort of een verblijfsvergunning nodig die geldig was op 23 februari jl. Pas hierna wordt er een BSN verstrekt en vindt er een automatische inschrijving plaats in de Basisvoorziening vreemde­lingen (BVV). De IND zorgt voor een verblijfsvergunning. Voor de eerste werkdag moet u uw werknemer identificeren en opnemen in de loonadministratie.
 

Oekraïense werknemers die in loondienst werken: geen werkvergunning meer nodig

Vanaf 1 april jl. is voor Oekraïense werknemers die in loondienst werken geen werkvergunning meer nodig. Deze vrijstelling geldt met terugwerkende kracht tot 4 maart jl. De werknemer moet wel een verblijfsvergunning hebben en een BSN. U moet twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding doen bij het UWV. Daarvoor is een apart formulier ontwikkeld: Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne (WB140 35685). Hiermee meldt u dat de vreemdeling bij u aan het werk gaat. Daarin vermeldt u onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon. Na het opsturen van het formulier krijgt u een ontvangstbevestiging. U hoeft daar niet op te wachten. Twee dagen na de melding kan de werknemer aan het werk.
 

Overgangsperiode van 4 maart tot en met 31 mei 2022

Omdat het enige tijd kost om alle documenten beschikbaar te stellen waaruit het verblijfsrecht blijkt, geldt er een overgangsperiode van 4 maart tot en met 31 mei 2022 (met mogelijkheid tot verlenging). Oekraïense werknemers die op of na 4 maart jl. bij u in dienst zijn getreden, mogen tot 15 april ook achteraf worden gemeld bij het UWV. Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, wordt beschouwd als een melding. Het niet of te laat melden van uw werknemer kan leiden tot een boete op basis van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Na 15 april geldt de meldplicht van twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden.
 

Alleen aannemen op basis van een arbeidscontract  

U kunt de Oekraïense werknemer alleen aannemen op basis van een arbeidscontract, hij mag niet als zelfstandige werken. Het Nederlands arbeidsrecht is van toepassing, dus heeft hij/zij recht op het minimumloon en op 8% vakantiegeld. Als er een cao van toepassing is, moet het juiste cao-loon worden betaald. Hij/zij kan met zijn BSN ook een bankrekening openen in Nederland. Loon moet u giraal uitbetalen.

 

Een BSN is nodig om in Nederland te kunnen werken; pas na inschrijving wordt er een BSN afgegeven. Bewaak dat voor de eerste werkdag de identificatie en opname in de loonadministratie voor uw werkenemer is geregeld. Een werkvergunning hoeft niet, wel een verblijfsvergunning. De IND verzorgt deze nadat de werknemer is ingeschreven in de Basisvoorziening vreemde­lingen (BVV). Dit gebeurt automatisch als de werknemer een BSN toegekend heeft gekregen. Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten via hrmadvies@esj.nl.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Onbelaste kilometervergoeding omhoog?

Vanwege de sterk stijgende brandstofkosten wordt de vraag om een hogere onbelaste kilometervergoeding van nu € 0,19 per kilometer steeds groter. Wat is de stand van zaken? Zijn er vooruitzichten? Wat is er mogelijk?