De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe zit het met deze regels, waaraan u zich als werkgever heeft te houden? 
 

Wat is de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie ( RI&E)? 

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is bedoeld om alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen. Naast de mogelijke risico’s die werknemers lopen, moet er ook een plan van aanpak (PvA) in de RI&E zijn opgenomen. In zo’n PvA staat wat er moet gebeuren om de risico’s te verkleinen en wanneer. In de RI&E moeten ook arbeidsongevallen uit het verleden zijn opgenomen.  

De RI&E is verplicht voor werkgevers. Dat is vanzelfsprekend, maar er zijn ook wat aandachtspunten. 

Wat geldt er voor de zzp’er?
Een zelfstandige zonder personeel heeft geen personeel en hoeft dus ook geen RI&E te maken. Als u als zzp’er een collega-zzp’er inhuurt en u bepaalt waar, hoe en met welke middelen deze moet werken, dan is er sprake van een gezagsverhouding en is een RI&E weer wel verplicht. Als u als zzp’er stagiaires inschakelt, is een RI&E ook verplicht.  

Dga zonder personeel
De dga van een BV zonder personeel hoeft geen RI&E te hebben. Een dga wordt voor de RI&E dus niet als werknemer gezien.  

Forse boetes
De boetes zijn maximaal € 4.500 voor het niet hebben van een RI&E en € 3.000 voor het ontbreken van het plan van aanpak. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is de hoogte van de boete 10% van het normbedrag (€ 450). Let op: De inspecteur geeft niet eerst een waarschuwing, maar geeft meteen een boete.  
 

Met een RI&E aan de slag 

U heeft nog geen RI&E, maar deze is voor u wel verplicht? Dan is dit het moment om er toch maar mee aan de slag te gaan. De kans op een boete kan best oplopen, want er wordt immers gehandhaafd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Er wordt behoorlijk wat hulp geboden, o.a. door het Steunpunt RI&E (https://www.rie.nl). Daar vindt u niet alleen veelgestelde vragen, maar ook een vierstappenplan (inclusief een zogenaamde ‘routeplanner’) en diverse RI&E-instrumenten.  

Branchespecifieke RI&E-instrumenten
Deze hulpmiddelen zijn ontwikkeld door en voor tientallen branches. Deze instrumenten zijn wel branchespecifiek en helpen u zeker een stuk verder, maar zijn meestal alleen voor leden van de betreffende brancheorganisatie. De instrumenten kunnen u natuurlijk wel de nodige tijd besparen met het opstellen van de RI&E.  

Wat moet erin staan?
Algemeen gesproken staat in de RI&E:  

  • een overzicht van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

  • een omschrijving van de risicobeperkende maatregelen  

  • een overzicht van risico’s voor bijzondere categorieën werknemers (jeugdige medewerkers en zwangere medewerkers) 

  • een plan van aanpak (PvA) met tijdschema  

Laten toetsen door erkend arbeidsdeskundige?
Heeft u minder dan 25 werknemers in dienst, dan hoeft uw RI&E niet getoetst te worden. Heeft u meer werknemers of u kunt geen erkend instrument gebruiken, dan moet de RI&E getoetst worden door een erkend arbeidsdeskundige.  

Onze specialisten helpen u hier graag bij. Weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via hrmadvies@esj.nl.
 

Weet dat de RI&E steeds verplicht is voor werkgevers en soms ook voor zzp’ers. In de praktijk waarschuwt de inspecteur bij een controle hiervoor niet, maar krijgt u direct een forse boete wegens het ontbreken van een RI&E en/of een plan van aanpak. Voorkomen is dus beter! 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina