Het is belangrijk dat uw buitenlandse werknemer de Nederlandse taal goed beheerst, dus stelt u hem in staat om een cursus Nederlands te volgen. U spreekt af dat hij het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet hebben, anders wordt zijn arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?  

Ontbindende voorwaarde als pressiemiddel
Wanneer u een buitenlandse werknemer in dienst neemt die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, kan dat problemen geven in de communicatie met klanten of collega’s. Een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst waarmee hij zich verplicht binnen een bepaalde tijd een toereikend niveau van het Nederlands te beheersen, kan daarbij een goed pressiemiddel zijn.  

Arbeidscontract, automatisch einde
Bij het intreden van een ontbindende voorwaarde in het arbeidscontract eindigt het arbeidscontract automatisch, zonder dat u nog iets hoeft te doen.  

Hoe zit het met de ontslagbescherming?
Feitelijk wordt de werknemer daarmee een stuk ontslagbescherming ontnomen. Vandaar dat rechters zeer kritisch kijken naar de ontbindende voorwaarde in een arbeidscontract. Een belangrijke eis die aan de ontbindende voorwaarde wordt gesteld, is dat deze onafhankelijk is van de wil van de werkgever en de werknemer en dat het intreden van de voorwaarde objectief bepaalbaar moet zijn. Met andere woorden: de ontbindende voorwaarde moet intreden zonder dat u (of uw werknemer) daar enige invloed op heeft.  
 

Taaleis als ontbindende voorwaarde in arbeidsovereenkomst opnemen 

Het waarom goed bepalen
Als u een bepaalde beheersing van het Nederlands als ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opneemt, moet u in ieder geval een rechtvaardiging hebben om deze voorwaarde in het contract op te nemen en moet uw werknemer ook weten waarom u dat van hem eist. Ook moet u bepalen wat het niveau van het Nederlands is dat uw medewerker op een bepaalde datum moet beheersen. Om dat niveau te bepalen, kunt u aansluiting zoeken bij het niveau van de inburgeringscursussen van Nederlands als tweede taal (NT2).  

Vier niveaus
Binnen NT2 zijn er vier niveaus: A1, A2, B1 en B2. Niveau A2 is het basisniveau dat nodig is om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven in Nederland. Niveau A1 is de tussenstap daarnaartoe. Een medewerker op niveau B1 of B2 beheerst de Nederlandse taal zodanig, dat deze vrijwel geen problemen ervaart met het communiceren in het Nederlands en hij een opleiding op mbo-, hbo- of wo-niveau kan volgen.  
 

Wat heeft de rechter hierover beslist in de praktijk? 

Niveau niet gehaald, waarop ontslag volgde
Albert Heijn had in de arbeidsovereenkomst met zijn Poolse medewerkers in het distributiemagazijn de ontbindende voorwaarde opgenomen dat zij voor een bepaalde datum niveau A2 hadden behaald. Deze cursus werd betaald door AH en kon worden gevolgd bij een onafhankelijk opleidingsinstituut dat ook het niveau bepaalde. Toen enkele medewerkers op de bepaalde datum het niveau niet hadden behaald, werden zij ontslagen.  

Uitspraak rechter: geen onredelijke eis
De Amsterdamse kantonrechter vond het ontslag terecht. AH stelde geen onredelijke eis aan haar werknemers door te stellen dat zij een basiskennis van het Nederlands moeten hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. In dit geval was dat een beperkte basiskennis van de Nederlandse taal. De beoordeling of zij dat niveau hebben, berustte geheel bij een onafhankelijk instituut en AH kon daarop geen invloed uitoefenen. De ontbindende voorwaarde en daarmee het ontslag was rechtsgeldig. 
 

Is een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk? Regel dan dat hiervoor een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen. Bepaal daarbij het niveau van het Nederlands en de datum waarop dat niveau behaald moet zijn. Laat dit objectief toetsen (door een onafhankelijk instituut), los van uw eigen beoordeling. 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Per 1 augustus 2022 nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?