Talent aantrekken en behouden

In de huidige arbeidsmarkt is het steeds belangrijker en moeilijker om getalenteerde werknemers binnen te halen én ook om ze vervolgens te behouden.

Door een benchmark uit te voeren kunt u als werkgever ervoor zorgen dat uw beloningsstructuur concurrerend blijft. Dit is ook van belang om nieuwe getalenteerde werknemers aan te trekken.

 

Open werkomgeving

Een eerlijke en open beloningsstructuur draagt bij aan een positieve werkomgeving. Als er een eerlijke en marktconforme beloningsstructuur is binnen de organisatie voelen werknemers zich meer gewaardeerd en gemotiveerd. Het zal de gezonde werkcultuur bevorderen en ontevredenheid juist verminderen. Ook komt het de productiviteit ten goede als werknemers tevreden zijn.

 

Concurrentie

In de huidige arbeidsmarkt is het van groot belang dat je een concurrerende positie hebt. Door dit regelmatig te vergelijken, kan de organisatie snel reageren op veranderingen en competitief blijven.

 

Gelijke beloning voor mannen en vrouwen, verankering in wetgeving op komst

Het is verboden om onderscheid te maken tussen arbeidsvoorwaarden voor mannen en vrouwen, tenzij er sprake is van een objectieve rechtvaardiging voor dat onderscheid. Toch is gebleken dat vrouwen nog altijd minder verdienen dan mannen. De verwachting is dat het nog jaren gaat duren voordat verschillen gelijk getrokken worden. Om de loonkloof te verkleinen heeft de Europese Commissie een richtlijn geïntroduceerd om de discriminatie in beloning tussen mannen en vrouwen aan te pakken.

Werkgevers zijn op grond van de richtlijn verplicht om medewerkers inzicht te geven in de salarissen en de wijze waarop deze salarissen tot stand gekomen zijn. Het wordt derhalve verplicht om voor indiensttreding informatie te verstrekken over het beloningsbeleid en specifiek over de functie waarop gesolliciteerd is. Het salaris moet gebaseerd zijn op genderneutrale en objectieve criteria. Daarnaast wordt het verboden om toekomstige medewerkers te vragen naar eerdere salarissen.

De richtlijn moet nog worden omgezet naar nationale wetgeving, de deadline hiervoor is uiterlijk 7 juni 2026. Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de concrete uitvoering van de richtlijn. Zodra er meer bekend is over de implementatie, zullen wij u hierover informeren.

Ons advies is om alvast voor te sorteren op de wetgeving en onderzoek te doen naar beloningsverschillen. Indien blijkt dat er grote verschillen zijn, kunt u alvast preventief maatregelen treffen. De nieuwe wetgeving biedt nu nog gelegenheid om na te denken over beloningsbeleid.

Voor het maken van een salaris benchmarking kunt u ESJ inschakelen! Neem hiervoor contact met ons op.

 

Hoe gaan we te werk?

Wij verzamelen de benodigde gegevens vanuit onze database:

  • Vergelijkbare functies

  • Externe gegevens (huidige arbeidsmarkt)

  • Analyseren

  • Up-to-date houden

 

 

Chantal van der Zwaan

Senior Salaris- en HR Adviseur
Stuur Chantal een email Bel Chantal via +31 6 59 849 410
Chantal van der Zwaan 460x400.png

Meer blogs

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?

Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?

Evalueren en digitaliseren

Voor het automatiseren van de gesprekscyclus maken we bij ESJ HR- en Salarisadvies gebruik van het HR-totaalpakket Daywize.