De sector waarin uw onderneming actief is, bepaalt deels de hoogte van de afdrachten voor de premies werknemersverzekeringen voor u als werkgever. Is die sectorindeling niet correct, dan kan dit fors hogere premielasten geven. De Hoge Raad heeft nu een belangrijke uitspraak gedaan.
 

Wat speelde over een wijziging van de sectorindeling? 
Een werkgever verzoekt  in augustus 2018 om een wijziging van de sectorindeling vanaf 2013. Dit leidt tot een verzoek om een premieteruggaaf van ruim € 330.000.

Belastingdienst: geen terugwerkende kracht
De Belastingdienst wijzigt de sectorindeling naar de juiste, maar pas vanaf september 2018 en weigert de teruggaaf. Reden hiervoor is dat in juni 2018 is aangekondigd dat verzoeken om indeling in een andere sector met terugwerkende kracht niet langer mogelijk zijn. Dit is daarna (met terugwerkende kracht) in de wet opgenomen.
 

Belangrijke beslissing van de Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt nu dat de werkgever toch met terugwerkende kracht in een andere sector ingedeeld kan worden. De reden daarvoor is dat de indeling in een sector rechtstreeks volgt uit de wet. Daarvoor is geen toestemming van de Belastingdienst nodig. De Belastingdienst stuurt een brief waarin zij de nieuwe sectorindeling bevestigt, maar de indeling zelf hangt alleen af van de werkzaamheden die de ondernemer verricht.
 

CONTROLEER UW SECTORINDELING BIJ DE BELASTINGDIENST

Zijn uw bedrijfsactiviteiten gewijzigd? Zeker als uw onderneming al langere tijd bestaat en in de loop van de tijd de werkzaamheden zijn gewijzigd, is het verstandig om na te gaan of uw sectorindeling nog wel past bij de werkzaamheden die u doet. Een andere indeling kan leiden tot een behoorlijk verschil in premielasten. 

Let op: Het kan voorkomen dat u meer premies moet gaan betalen als u in een andere sector ingedeeld hoort te zijn.

Grootste loonsom is bepalend
Als uw bedrijfsactiviteiten onder verschillende sectoren vallen, wordt u ingedeeld in de sector waarin u de grootste loonsom verloont.

Praktijkvoorbeeld
Een paprikateler met 10 werknemers die ook één eigen vrachtwagenchauffeur in dienst heeft, wordt voor alle werknemers ingedeeld in de sector voor het agrarisch bedrijf.
 

Belang sectorindeling voor werknemersverzekeringen

Zoals eerder vermeld heeft de sectorindeling invloed op de hoogte van de premies voor werknemersverzekeringen die u afdraagt. Dit is wel verschillend per soort premie.

WW-premie 
Vanaf 2020 geldt voor de WW-premie dat deze niet meer afhangt van de sector waarin u actief bent. Het soort arbeidsovereenkomst dat gebruikt wordt, bepaalt of de hoge of lage WW-premie geldt.

WGA- en ZW-premie
Voor de hoogte van de WGA- en ZW-premie is een juiste sectorindeling nog steeds belangrijk. 

Tip: Het belang van een juiste sectorindeling is per 2020 minder groot, maar desondanks kan het zeker de moeite lonen om na te gaan  of een herziening van de indeling nodig is. Dankzij dit arrest van de Hoge Raad kan deze herziening dus met terugwerkende kracht plaatsvinden.
 

Verzoek tot herziening indienen

Een verzoek om herziening is mogelijk door een brief te sturen naar de Belastingdienst . In deze brief licht u toe welke activiteiten uw onderneming verricht en in welke sector u ingedeeld wilt worden. U vermeldt ook per wanneer de nieuwe indeling zou moeten gelden.

Check  of uw onderneming nog in de juiste sector is ingedeeld voor de berekening en afdracht van de premies werknemersverzekeringen. Door een uitspraak van de Hoge Raad kan een herziene sectorindeling toch met terugwerkende kracht geregeld worden. Dat levert mogelijk een interessante premieteruggaaf op.

Neem voor vragen contact op met uw adviseur bij ESJ.

 

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina