Het zal u niet zijn ontgaan: Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Wat is eigenlijk het doel van deze nieuwe wet?

Volgens de overheid was de arbeidsmarkt niet in balans vanwege de kloof tussen vaste en flexibele contracten. Er zou voor flexwerkers te weinig vastigheid zijn, er wordt veel van werkgever gewisseld en arbeidsvoorwaarden zijn vaak beter bij werknemers met een vast contract.

De nieuwe wet maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden. Bovendien blijft flexibel werken mogelijk en krijgen flexwerkers meer zekerheid.

Wat betekent het voor u als werkgever? Onderstaand de 5 belangrijkste wijzigingen.
 

1. KETENREGELING: 3 TIJDELIJKE CONTRACTEN IN MAXIMAAL 3 JAAR

Vanaf 2020 kunt u uw werknemers 3 tijdelijke contracten in 3 jaar aanbieden.
Check vooraf eerst de CAO, er zijn uitzonderingen op deze regel.
 

2. LAGE OF HOGE WW-PREMIE?

De sectorpremie is vervallen. Vanaf januari 2020 betaalt u voor vaste werknemers een lage WW- premie, voor werknemers met een tijdelijk of flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. Het is voor u als werkgever dus aantrekkelijker om medewerkers een vast contract aan te bieden. U moet voortaan wel het soort contract op de loonstrook vermelden.
 

3. NIEUWE ONTSLAGGROND

De zogenaamde cumulatiegrond is toegevoegd aan de huidige ontslaggronden. Hierdoor wordt ontslag, zonder voldragen grond, ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, bijvoorbeeld disfunctioneren én een verstoorde arbeidsverhouding. 

Bij ontslag op basis van de cumulatiegrond kan de rechter aan de werknemer een extra vergoeding toekennen bovenop de verschuldigde transitievergoeding.
 

4. OPROEPOVEREENKOMSTEN

U bent vanaf 2020 verplicht om oproepkrachten na 12 maanden een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren van de afgelopen 12 maanden. Dus een werknemer die in 1 jaar tijd gemiddeld 2 uur per week heeft gewerkt, krijgt een vast contract voor 2 uur per week aangeboden. Werknemers die op 1 januari 2020 langer dan 12 maanden in dienst zijn, moeten vóór 1 februari 2020 een aanbod hebben gehad.

De werknemer mag dit aanbod weigeren. In dat geval blijft het een 0-uren contract.
De werkgever bevestigt deze keuze aan de werknemer, de werknemer tekent hiervoor akkoord.

Daarnaast moet u oproepkrachten voortaan uiterlijk 4 dagen van tevoren oproepen. Gebeurt dit niet, dan mag de oproepkracht weigeren te komen. Ook voor het afzeggen geldt een termijn van 4 dagen voorafgaand aan de dienst. Wanneer een werkgever een dienst later afzegt, dan moet het loon van deze dienst worden uitbetaald. U betaalt dan sowieso minimaal 3 uur. Let op: bij CAO kan de oproeptermijn worden verkort tot 1 dag.
 

5. TRANSITIEVERGOEDING VANAF DE 1E WERKDAG

Vanaf 2020 hebben werknemers bij aanvang van het dienstverband direct aanspraak op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband op initiatief van de werkgever.

Verder verandert de hoogte van de transitievergoeding. Vanaf 2020 is de vergoeding altijd 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar. Dit geldt ook voor de jaren na 10 jaar dienstverband. De uitzondering voor 50-plussers is komen te vervallen.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Marloes Beekman
Marloes Beekman

HR manager

Deel deze pagina