De overheid wil vaart maken met de transitie naar duurzame energie. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is dan ook voor 2023 weer aangepast en voor meer mensen bereikbaar. Deze subsidieregeling is er voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonneboilers en aansluiting op warmtenetten. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen, zijn met ingang van 1 januari 2023 verbeterd. Wat is er veranderd?  
 

24 maanden de tijd voor subsidieaanvraag 

Vanaf 2023 heeft de woningeigenaar 24 maanden de tijd om de subsidieaanvraag in te dienen. Dat was voorheen 12 maanden. Deze termijn geldt alleen voor maatregelen, die vanaf 1 januari 2022 zijn genomen.  

De woningeigenaar kan geholpen zijn met de uitbreiding van 12 naar 24 maanden. Hij kan dan eerst één maatregel nemen en mogelijk later nog een tweede. De ISDE geldt vanaf 2023 weliswaar ook voor één maatregel, maar de subsidie kan bij een 2e maatregel extra toenemen.  

Ook voor zakelijke gebruikers geldt in 2023 de ruimere termijn, maar deze moeten eerst de subsidie aanvragen en pas dan de maatregelen uitvoeren.  

Ook voor één isolatiemaatregel
In 2023 kunt u dus ook subsidie voor één isolatiemaatregel aanvragen. Deze maatregel moet nà 1 april 2022 zijn genomen. De subsidie is dan ongeveer 15% van de isolatiekosten. Worden er binnen 24 maanden een tweede maatregel of meer maatregelen genomen, dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30%. Woningeigenaren die na 1 april 2022 één isolatiemaatregel hadden genomen, kwamen eerder niet in aanmerking voor subsidie. Nu dus wel.  

Subsidie voor een elektrische kookvoorziening
Is de woning aangesloten op een warmtenet en is na 1 april 2022 de gasmeter verwijderd, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 subsidie voor een elektrische kookvoorziening aanvragen. Deze subsidie bedraagt € 400. De subsidie is alleen mogelijk  

  • mits de eigenaar geen ISDE heeft gehad voor aansluiting op het warmtenet en  

  • mits de elektrische kookvoorziening na 1 april 2022 is aangeschaft. 

De elektrische kookvoorziening geldt bovendien niet als tweede maatregel. Wordt er bijv. een kookvoorziening geïnstalleerd nadat glasisolatie is aangebracht, dan blijft voor de glasisolatie het lagere subsidiebedrag gelden.  

Hoe nu subsidie aanvragen? De subsidie kan worden aangevraagd via RVO.nl

Verenigingen van Eigenaars (VVE’s)
Vanaf 1 januari 2023 is er voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Alleen voor zonnepanelen en kleine windturbines kunnen VvE’s nog gebruikmaken van de ISDE.  
 

De aanvraagtermijn voor de ISDE is voor woningeigenaren verlengd naar 24 maanden. Er is ook subsidie voor slechts één isolatiemaatregel mogelijk. Voor één isolatiemaatregel genomen nà 1 april 2022 kunt u alsnog subsidie aanvragen en deze kan als tweede maatregel voor extra subsidie zorgen. 

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met ons op

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina