Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht geworden. In een eerder blog heb ik de belangrijkste wijzigingen al op een rijtje gezet. De ketenbepaling is er daar een van. In dit artikel besteed ik wat meer aandacht aan deze specifieke wijziging.
 

OUDE SITUATIE

Als werkgever mag u niet zomaar onbeperkt tijdelijke arbeidsovereenkomsten met medewerkers sluiten. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de zogenaamde ketenbepaling. In de oude situatie (tot en met 31 december 2019) mocht u een medewerker maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar tijd aanbieden. Dit was vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).
 

NIEUWE SITUATIE

Onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de ketenbepaling verruimd en gaan we weer terug naar de ‘oude situatie’ zoals die gold vóór 1 juli 2015. Waarom? Werkgevers ervaren de maximale periode van 2 jaar als een knelpunt. En in de praktijk blijkt dat zij ook niet sneller een vast contract aan hun werknemer aanbieden, en dat was eigenlijk wel de bedoeling van deze wetgeving.

In de nieuwe situatie is het voortaan mogelijk om 3 aansluitende contracten in 3 jaar tijd aan te gaan. Het 4e contract wordt dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Er is geen overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat in 2020 de nieuwe ketenregeling onmiddellijk van toepassing is.
 

ONDERBREKEN VAN DE KETEN

De keten kan onderbroken worden door een termijn van 6 maanden. Deze onderbrekingstermijn kan bij CAO worden verkort van 6 maanden naar 3 maanden, echter alleen als de aard van het werk daarom vraagt. Concreet: u mag in dit geval na een onderbreking van 3 maanden de medewerker opnieuw maximaal 3 tijdelijke contracten in 3 jaar tijd aanbieden.
De standaard onderbrekingstermijn blijft 6 maanden.
 

VOORDELEN

De nieuwe regeling biedt u de mogelijkheid medewerkers langer voor bepaalde tijd in dienst te houden. U krijgt hierdoor een zekere mate van contractflexibiliteit. Zo kunt u inspelen op ontwikkelingen en veranderende omstandigheden in de markt.
 

UITZONDERINGEN
  • Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Deze tellen niet mee voor de ketenbepaling.
  • Bij invalkrachten in het primair onderwijs, die invallen wegens ziekte, is de ketenbepaling niet van toepassing.
  • De ketenbepaling is niet van toepassing bij medewerkers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
  • Afwijking in CAO. Het is aan te raden altijd de geldende CAO te raadplegen. Daarin kunnen afwijkende regels staan over de ketenregeling.

De wijziging in de ketenbepaling is een gevolg van het in werking treden van de WAB. Meer weten over wat er veranderd is, nu deze nieuwe wet is ingegaan? Lees dan het artikel ‘De WAB – hoe zat het ook al weer?’

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Marloes Beekman
Marloes Beekman

HR manager

Deel deze pagina