Het nieuwe jaar staat voor de deur en traditiegetrouw betekent dit dat er ook voor werkgevers en hun medewerkers weer een en ander gaat wijzigen. In dit artikel nemen wij u graag mee in de wetswijzigingen die gepland staan en wat dit concreet voor u gaat betekenen.
 

Per 1 januari 2023 gaat in ieder geval het volgende wijzigen:

 • Maximale onbelaste reiskostenvergoeding wordt verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
 • Maximale onbelaste thuiswerkvergoeding wordt verhoogd van € 2,00 naar € 2,15 per thuiswerkdag.
 • Maximale transitievergoeding wordt verhoogd naar € 89.000.
 • Vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt verruimd. De vrije ruimte stijgt van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.
 • Collectiviteitskorting op de zorgverzekering via de werkgever komt te vervallen.
 • De arbeidskorting wordt verhoogd, daar waar de tarieven voor de inkomstenbelasting juist omlaag gaan.
 • De premie voor de Werkloosheidswet (WW) neemt iets af.
 • De AOW-leeftijd stijgt naar 66 jaar en 10 maanden.
 • Op 2 januari 2023 opent een nieuw aanvraagtijdvak voor de STAP-subsidie voor medewerkers die een opleiding willen volgen.
   

Daarnaast is er nog een aantal ontwikkelingen waarover wij u graag informeren. Hoewel deze wijzigingen nog niet definitief zijn, wijst alles erop dat deze spoedig worden doorgevoerd en in de loop van komend jaar gaan gelden. De wijzigingen zien toe op een hervorming van de arbeidsmarkt.

 • Zo komen er mogelijk nieuwe regels omtrent het concurrentiebeding en
 • de oproepovereenkomst zoals we deze nu kennen gaat waarschijnlijk ook op de schop.
  Zodra hierover concrete details bekend zijn, informeren wij u uiteraard!
 • Daarnaast ligt er op dit moment een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer aangaande de Wet flexibel werken. Men is van plan deze wet aan te passen en de mogelijkheid te bieden om te werken ‘waar je wilt’. In dit aangepaste wetsvoorstel is de mogelijkheid opgenomen om een verzoek in te dienen om thuis te werken (of juist op kantoor) of op een andere vestiging van de werkgever. Werkgevers kunnen dit voorts niet zomaar weigeren.
   

Kortom, een hoop wijzigingen waar u als ondernemer waarschijnlijk mee te maken krijgt. Heeft u vragen over de wijzigingen? De Arbeidsjuristen en HR-adviseurs van ESJ Financial Engineering kijken graag met u mee en denken graag mee in een passende oplossing. Wij zijn bereikbaar via hrmadvies@esj.nl of via 088-0320600!

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina