Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

Langs deze weg worden dubbele vererving en successierecht voorkomen (“generation skipping”). Anders zou dit vermogen immers eerst naar het kind gaan en na zijn/haar overlijden bij de kleinkinderen terecht komen, waardoor over hetzelfde vermogen 2 maal erfbelasting is verschuldigd.

De besparing erfbelasting komt dus pas tot uitdrukking bij het overlijden van het kind. Echter, ook bij overlijden van opa en/of oma wordt een besparing erfbelasting bereikt.

Het “Ik-opa/oma-testament” kan een interessante optie zijn voor mensen met kleinkinderen en behoorlijke vermogens. Eventueel reeds bestaande “ik-opa/oma-testamenten”, waarbij geen rekening is gehouden met de wetswijziging per 1 januari 2010, dienen te worden aangepast.

Meer weten over schenken en nalaten? De specialisten van ESJ adviseren u graag.

 

Direct persoonlijk advies?

Theo van Vugt
Theo van Vugt

Belastingadviseur - Mediator

Stuur Theo een email

Bel Theo via +31 6 53836280

Lees meer over

Loading...

Fiscaal keuzetestament

Bij het opstellen van een testament staat het verzorgingskarakter van de langstlevende partner en kinderen veelal voorop. Ook overige nabestaandenvoorzieningen dienen meegenomen te worden.

Ik-Opa/Oma-Clausule

Door een 'ik-opa/oma-clausule' vererft een deel van het vermogen rechtstreeks van grootouders naar kleinkinderen.

Bij vereffening van erfenis dwarsliggende erfgenaam aanpakken

Erfenissen kunnen beneficiair worden aanvaard. Alle erfgenamen worden dan samen tot vereffenaars benoemd. In de praktijk loopt dat niet altijd even lekker. Wat heeft de Rechtbank hier over beslist? Hoe kunt u dit beter (laten) regelen?

Laat de hond of kat goed verzorgd achter

Na het overlijden van “het baasje” blijft het huisdier vaak onverzorgd achter. De vraag is dan wie zich over het dier gaat ontfermen. U kunt dat in uw testament goed regelen.

Stijgende huizenprijzen: erfbelasting besparen

De alsmaar stijgende woningprijzen brengen met zich mee dat er bij overlijden vaak een groot verschil zit tussen de WOZ-waarde en de marktprijs van de eigen woning. Door de nalatenschap slim te verdelen, kunt u erfbelasting besparen.

Erfenis niet naar koude kant

Sinds 2018 geldt dat erfenissen, legaten en schenkingen automatisch privévermogen van het eigen kind zijn. Betekent dit nu dat een uitsluitingsclausule in het testament niet meer nodig is? Wat is goed om te bewaken en te (laten) regelen?

Biologisch kind altijd recht op kindvrijstelling en laag tarief erfbelasting

Kinderen van de erflater hebben recht op het lage tarief voor de erfbelasting en op de kindvrijstelling. Maar hoe zit dat als er geen sprake is van een familierelatie en als het kind niet door de biologische vader is erkend?

Schenken bij leven beter met de warme dan met de koude hand

Schenken bij leven is vrijwel altijd leuker dan iets nalaten bij uw dood. Bovendien is het voor de ontvanger fiscaal voordelig. Toch zijn er bij schenken ook wel wat haken en ogen.

Stiefkinderen erfrechtelijk gelijk stellen met eigen kinderen

Wettelijk is het zo geregeld dat de eigen kinderen een andere positie hebben dan de stiefkinderen. Toch is het mogelijk om voor het erfrecht en voor de erfbelasting de stiefkinderen gelijk te stellen met de eigen kinderen.

Toon meer informatie

Toon minder informatie