Inleiding

Als gevolg van het  Belastingplan 2021 wijzigen de verliesverrekeningsregels in de vennootschapsbelasting. Dit artikel gaat in op de wijziging aan de hand van de volgende punten:

  • Huidige verliesverrekening
  • Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022
  • MKB
     
Huidige verliesverrekening

Verliezen van een vennootschap kunnen binnen de verliesverrekeningstermijnen verrekend worden met winsten van die vennootschap. De verliezen worden verrekend in de volgorde waarin zij ontstaan zijn. De hoogte van de verliezen is hierbij niet van belang.

Op dit moment bedraagt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting 1 jaar achterwaarts (carry-back) en 6 jaren voorwaarts (carry-forward). De carry-forwardtermijn van tot en met 2018 geleden verliezen bedraagt 9 jaren. Per saldo geldt dus het volgende:

Verlies geleden in

Verrekenbaar tot

2016

2025

2017

2026

2018

2027

2019

2025

2020

2026

2021

2027


Als gevolg van deze uitwerking worden de verliezen van 2016 eerst verrekend, vervolgens die van 2019, daarna die van 2017, etc.


Verliesverrekening vanaf 1 januari 2022

Door de wijziging in de verliesverrekeningsregels zijn de verliezen vanaf 1 januari 2022 onbeperkt voorwaarts te verrekenen. De termijn wordt dus verruimd.

Er is echter wel een limiet gesteld aan de hoogte van de te verrekenen verliezen.
Verliezen tot €1.000.000 zijn volledig verrekenbaar met de winst.
Verliezen boven €1.000.000 zijn slechts voor 50% verrekenbaar met het restant van de belastbare winst.

Voorbeeld
Bij een verrekenbaar verlies van €3.000.000 in 2022 en een winst van €4.000.000 in 2023, moet in 2023 belasting worden betaald over een bedrag van €1.500.000. In de ‘oude situatie’ was belasting verschuldigd over €1.000.000.

 

Vanaf 1 januari 2022

Oude situatie

 

Belastbare winst

€4.000.000

€4.000.000

 

Verrekenbaar verlies (100%)

(50% over restantwinst € 3.000.000)

€1.000.000

€1.500.000

€3.000.000

 

 

-/-

Belastbaar bedrag

€1.500.000

€1.000.000

 

In de nieuwe situatie wordt in 2022 in totaal €2.500.000 aan verliezen verrekend.
Het restant van het verlies (€3.000.000 -/- €2.500.000 = €500.000) kan in de volgende jaren verrekend worden.


MKB

De wijziging van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting is een van de aanbevelingen van de Adviescommissie belastingheffing van multinationals (Commissie Ter Haar).

De verwachting is dan ook dat met name het MKB zal profiteren van deze wijziging. Binnen het MKB zullen de verliezen immers veelal minder dan €1.000.000 bedragen, waardoor een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening kan plaatsvinden.


Tot slot

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting? Of heeft u vragen met betrekking tot uw vennootschap? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen ESJ Financial Engineering!

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina