Waar moet het in de gesprekscyclus over gaan?

Als uw doel is om talent te behouden en een gezonde werkcultuur te bevorderen, dan is het implementeren van een gesprekscyclus, gericht is op dialoog en het voeren van constructieve gesprekken tussen werkgevers en werknemers, van onschatbare waarde. Door een dergelijke cyclus te omarmen en daarbij een faciliterende en coachende leiderschapsstijl toe te passen, kunt u niet alleen de betrokkenheid van uw team vergroten, maar ook het behoud van talent versterken en een positieve werkomgeving bevorderen.

Het succesvol implementeren van een gesprekscyclus vereist een doordachte aanpak en betrokkenheid op alle niveaus van de organisatie. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten om tot een goed gesprek te komen?

  1. Luisteren en empathie

  2. Openheid en transparantie

  3. Constructieve feedback

  4. Doelgerichtheid

  5. Erkenning van successen

  6. Ontwikkelingsgerichtheid

  7. Flexibiliteit

  8. Follow-up en opvolging

Door deze aandachtspunten te integreren binnen de gesprekscyclus creëert u een omgeving waarin werknemers zich kunnen ontwikkelen en groeien.

 

Aan de slag met talentontwikkeling?

In de huidige arbeidsmarkt kan de invulling van een vacature door de juiste persoon erg kostbaar zijn. Zeker als je ook kijkt naar de indirecte kosten op het moment dat een vacature open staat. Geef medewerkers de kans om zich te ontwikkelen en verhoog hiermee de motivatie en betrokkenheid. Dit vermindert het verloop van personeel en kan de continuïteit van kennis en ervaring binnen de organisatie waarborgen.

Het TMA-assessment is een waardevol instrument dat wij gebruiken om talentontwikkeling te ondersteunen. Door middel van het TMA-assessment bieden we gedetailleerd inzicht in de sterke punten, motivaties en ontwikkelingsbehoeften van individuen binnen uw organisatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden om effectief aan de slag te gaan met de gesprekscyclus en talentontwikkeling binnen uw organisatie? Wij komen graag in contact.

Marloes Beekman

Manager HR- en Salarisadvies
Stuur Marloes een email Bel Marloes via +31 6 24 595 404
Marloes Beekman 460x400.png

 

 

Meer blogs

Brutoloon belastingvrij ruilen voor netto vergoeding?

Met een zogenaamde cafetariaregeling kunnen uw werknemers brutoloon onder voorwaarden belastingvrij ruilen voor een netto vergoeding. Dat is, ook onder voorwaarden, mogelijk zonder dat het u als werkgever extra geld kost.

Grip op verzuim, alles in één dossier

Data speelt een cruciale rol om de huidige situatie omtrent verzuim binnen de organisatie te bepalen. Hoe kunt u deze informatie registreren? We nemen u mee in de diverse modules.

Sprake van verzuim? We nemen u mee in de re-integratieverplichtingen

Indien een medewerker arbeidsongeschikt raakt, hebben zowel medewerker als werkgever re-integratieverplichtingen. De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de re-integratie van zieke medewerkers te bevorderen en zo langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

Gezonde werknemers, gezonde resultaten

Het welzijn van werknemers is van essentieel belang voor het succes van elke organisatie. Er zijn talrijke motiverende factoren om te investeren in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen de organisatie. Maar hoe pakt u dit aan?

Optimaliseer vitaliteit door de inzet van een fitness en/of fietsenregeling

Uw werknemers in beweging krijgen is één manier om de vitaliteit te vergroten. Als werkgever kunt u hieraan bijdragen door een fitness en/of fietsregeling aan te bieden aan uw werknemers. Maar hoe zitten deze regelingen in elkaar en wat hebben ze voor gevolgen op de loonstrook van uw werknemer?

Evalueren en digitaliseren

Voor het automatiseren van de gesprekscyclus maken we bij ESJ HR- en Salarisadvies gebruik van het HR-totaalpakket Daywize.