De hoogste rechter (Hoge Raad) heeft nu geoordeeld dat een ziekmelding kort voor een UWV-ontslagprocedure doorwerkt in een volgende procedure. Dit is belangrijk in de praktijk! Lees verder hoe dit zit.
 

‘STRATEGISCHE’ ZIEKMELDING MET HET OOG OP ONTSLAGBESCHERMING

Als een werknemer ziek is, geldt er de eerste twee ziektejaren een wettelijk opzegverbod. In de praktijk komt het regelmatig voor dat de werknemer zich ziek meldt op het moment dat hij hoort dat de werkgever een ontslagvergunning voor hem gaat aanvragen. Vaak is deze ziekmelding strategisch met het oog op de ontslagbescherming.

Gevolgen ontslagbescherming
Als er sprake is van ontslagbescherming, kan de werkgever de werknemer niet ontslaan, ook niet als hij daarvoor toestemming heeft van het UWV of van de kantonrechter. Tip: Als de reden voor het ontslag niets te maken heeft met de ziekte van de werknemer, kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden. Dat kan bijvoorbeeld als er sprake is van disfunctioneren of van een verstoorde arbeidsrelatie.

Onduidelijkheid
In de praktijk komt het regelmatig voor dat het UWV de ontslagvergunning weigert, waarna de werkgever deze beslissing aanvecht bij de kantonrechter. Hoe zit het nu als de werknemer ziek wordt, nadat het UWV de ontslagvergunning heeft geweigerd, maar vóór de werkgever een procedure bij de kantonrechter start? Geldt het (nagenoeg absolute) opzegverbod tijdens ziekte in deze situatie wel of niet?

Hoge Raad over mogelijkheid van strategische ziekmelding
De Hoge Raad heeft in haar arrest aangegeven dat zij rekening houdt met de mogelijkheid dat sommige werknemers de ziekmelding slim gebruiken om zo aan een ontslag te ontkomen, terwijl de werkgever toch goede redenen voor zo’n ontslag kan hebben.

Arbeidsovereenkomst toch ontbinden
Het opzegverbod wegens ziekte geldt niet bij een ziekmelding, nadat de ontslagaanvraag in behandeling is genomen. Deze wettelijke regel werkt dus door in de eventueel daaropvolgende beroepsprocedure, aldus de Hoge Raad. De Hoge Raad handhaaft daarmee de bescherming van de belangen van de werkgever. Dus als de werknemer niet ziek was tijdens de UWV-procedure, maar zich tijdens de ontbindingsprocedure wel ziek meldt, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden.
 

De rechter kan de arbeidsovereenkomst toch ontbinden als de werknemer zich pas tijdens de latere ontbindingsprocedure ziek meldt. Wees hier alert op en maak hiervan zo nodig gebruik. Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs via hrmadvies@esj.nl.

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...

Meer blogs

Loading...

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?

Wachtdagen invoeren om ziekteverzuim terug te dringen

Natuurlijk is een hoog ziekteverzuim binnen een bedrijf niet fijn. Ook medewerkers die frequent kort ziek zijn, hebben invloed op de bedrijfsvoering. Om dit aan te pakken, kunt u bijvoorbeeld wachtdagen invoeren. Wat zijn de voor- en nadelen?

Thuiswerkstress: hoe voorkomt u ziekmeldingen?

Een goede werkbare balans vinden tussen thuiswerken en privé, blijft voor veel werknemers lastig. Dit kan leiden tot stress, een burn-out en verzuim. Hoe voorkomt u dit?

Nieuwe werknemer eerst screenen

Door te screenen komt u meer over de sollicitant te weten. Hoe pakt u dat effectief aan en waar moet u rekening mee houden? Er is veel mogelijk, zolang u maar te werk gaat volgens de wettelijke regels.

Oekraïense werknemer in dienst nemen?

Oekraïense werknemers hebben sinds 1 april jl. in Nederland geen werkvergunning meer nodig. Het is goed om de loonadministratieve verplichtingen te bewaken en te (laten) regelen. Hoe werkt dat? Wat als deze werknemer (nog) geen BSN heeft?