Veel branches hebben te kampen met een personeelstekort. Hoe kan het inzetten van krachten die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een oplossing bieden?  
 

Groot personeelstekort

Zoals bekend is het personeelstekort op de Nederlandse arbeidsmarkt nog nooit zo groot geweest als op dit moment. Door een combinatie van (o.a.) toenemende vergrijzing en een inhaalslag van de economie na corona, hebben vrijwel alle sectoren hier last van.  
 

Oplossing via doorwerken na pensioen

Een van de oplossingen vindt u in het inzetten van AOW-gerechtigde medewerkers. U laat hen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken of u neemt ze opnieuw in dienst. Werknemers die na de AOW-gerechtigde leeftijd blijven werken, kunnen zo een deel van het personeelstekort opvangen. Bovendien blijft zo een grote bron van kennis en ervaring langer behouden voor uw bedrijf.  
 

Gunstige regels voor werkgevers benutten

Speciaal voor het in dienst hebben of houden van werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd gelden er gunstige regels voor u als werkgever. Zo regelt de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd bijv. het volgende:  

  • Eenvoudige beëindiging als een contract voor onbepaalde tijd doorloopt 

  • Ruimere ketenregeling bij contracten voor bepaalde tijd: 6 contracten in 4 jaar 

  • Beperkte loondoorbetaling bij ziekte: maximaal 13 weken plus beperkte re-integratie-inspanningen en vereenvoudigde beëindiging 

  • Geen transitievergoeding verschuldigd 

  • Geen premies werknemersverzekeringen en AOW verschuldigd 

 

Voordelen

Het is duidelijk dat het inzetten van AOW-gerechtigde werknemers vaak vele voordelen kan bieden. U behoudt relevante kennis en ervaring voor uw bedrijf en u kunt een personeelstekort al dan niet tijdelijk opvangen. Plus dat u beperkte risico’s bij ziekte en beëindiging van het dienstverband heeft en dat alles ook nog eens tegen lagere premies.  
 

U kunt gebruikmaken van de gunstige wettelijke regels voor doorwerken na de AOW. Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst is bijv. eenvoudig, er is geen transitievergoeding verschuldigd en u hoeft ‘maar’ maximaal 13 weken loon te betalen bij ziekte met beperkte re-integratie-inspanningen.  

Meer weten?

 

Already verified you are human.
Moment geduld...
Deel deze pagina

Meer blogs

Loading...

Zieke werknemer sneller terug aan het werk

Er is in 2022 bijna 1/3 meer ziekteverzuim dan voor corona. Dit roept de vraag op hoe u ervoor kunt zorgen dat uw werknemers sneller en volledig klachtenvrij de weg terugvinden naar de werkplek en niet 1 à 2 dagen extra uitzieken.

Verbod op nevenwerkzaamheden nog toegestaan?

Per 1 augustus a.s. wordt de richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. Wat betekent dit voor het verbod op nevenwerkzaamheden?

Per 1 augustus 2022 nieuwe regels voor arbeidsvoorwaarden

De Europese richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden stelt nieuwe minimumrechten en regels vast voor de informatie die werknemers moeten krijgen over hun arbeidsvoorwaarden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): wat zijn de regels?

De staatssecretaris stuurt brieven naar ondernemers/werkgevers om hen te attenderen op de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie. Hoe zit het met de regels waaraan u zich als werkgever moet houden?

Gezonde leef– en eetgewoontes bevorderen

Onderzoek van Arbo Unie wijst uit dat het voor veel werkgevers moeilijk is om ongezonde leef- en eetgewoontes van medewerkers te bespreken. Wordt dit als bemoeizuchtig of als goed werkgeverschap ervaren? Hoe pakt u dit goed aan?

(Taal)certificaat nog niet behaald, automatisch ontslag?

U stelt uw werknemer in staat om een cursus Nederlands te volgen en spreekt af dat het certificaat binnen een bepaalde tijd behaald moet zijn, anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Kunt u dit zo overeenkomen met uw werknemer?